Nyheter

Feierne fikk et ekstra ansvar under pandemien

KORONA: Når Norge har stengt ned, har feierne fått beskjed om å fortsette sitt arbeid. Årsak: De skal holde et øye med sårbare grupper i samfunnet.

– Feierens øyne ut i samfunnet kan ha uvurderlig betydning for noen som er i en sårbar situasjon, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Mange sosiale tjenester uteble da koronaviruset i fjor vår ledet til en nasjonal nedstengning. Da ba direktoratet kommunene opprettholde utvendige feiertjenester. På den måten kan samfunnet fange opp sårbare mennesker som risikerer å bli enda mer isolert.

---

Feiernes samfunnsoppdrag

  • Noen brann- og redningsvesen har i samråd med helsetjenester besluttet å opprettholde utvendige feiertjenester tross koronatiltak med bakgrunn i bekymring for eskalering av uønskede hendelser hos sårbare grupper.
  • Feierne jobber i brann- og redningstjenesten, og rapporter inn bekymringsmeldinger de måtte ha til andre instanser i kommunene.
  • Eldreomsorg- og helsetjenester, rusomsorg og barnevernet er blant instansene feierne har tett kontakt med.
  • Det er mulig selv å melde inn til branntips.no dersom man er bekymret for brannsikkerheten et sted, uansett hvor i landet man er.

---

Oppdager overgrep og vold i hjemmet

– Feieren oppdager mye: alt fra seksuelle overgrep, vold i hemmet, psykiske problem, og eldre som har fått dårlig helse eller som er blitt demente, sier Line Holtberget, leder i Feiermesternes Landsforening (FLF).

Feierne har som jobb å feie og rengjøre piper, røykkanaler, ildsteder, sentralfyrings- og ventilasjonsanlegg for å forebygge brann og avgassutslipp. De utfører tilsyn som en del av forebyggingsarbeidet. Samtidig rapporter de tilbake til andre kommunale tjenester dersom de observerer bekymringsverdige forhold.

Ser fort om eldre kan ta vare på seg selv

Holtberget forteller at forholdene feierne avdekker som regel dreier seg om eldreomsorg.

– Det kan være eldre som har mistet ektefellen sin, og mens man er inne og snakker om brannsikkerhet får man gjerne hele livshistorien. Da ser man fort om de glemmer maten, om det er kaldt, og man merker om de klarer å ta vare på seg selv eller ei, sier Holtberget.

Samtidig med oppfordringen om å la feierne være øyne og ører under pandemien, har virusfaren gjort at de ikke kan gå inn til folk, men må utelukkende arbeide på utsiden av hus.

– Nå må det være en reell bekymringsmelding før vi rykker ut, og da får vi ikke samme kontakt fordi vi alle må være obs på smittevern. Det blir nesten unaturlig å stå der og snakke om brannsikkerhet oppi det hele, sier Line Holtberget.

OVERGREP: Leder i Feiermesternes Landsforening, Line Holtberget, sier feierne oppdager alt fra seksuelle overgrep til vold i hjemmet til manglende eldreomsorg når de er på tjeneste.

Samarbeider med andre instanser

Tiimo Alexander Colle forteller at mange av bekymringsmeldingene han mottar, ofte dreier seg om andre ting enn brannårsaker. Han er seksjonsleder for Bolig og innbygger i Asker og Bærum brann- og redningstjeneste,

– Har du noen eksempler på dette?

– Vi har en gruppe som vi kaller for «samlere». Det er personer som har masse ting lagret inne i boligen sin – noe som ikke bare øker brannfaren, men også evakueringsmulighetene. Det vi imidlertid vet av erfaring, er at det ofte er bakenforliggende årsaker til at noen blir samlere, sier han.

Det er til Colle feierne rapporterer tilbake til når de har bekymringsmeldinger. Han igjen kontakter andre instanser i kommunen med kompetanse til å håndtere situasjonen.

– Selv gir vi råd om brannsikkerhet og sørger for at det er nok røykvarslere, evakueringsmuligheter og slukkeapparat, forteller han.

– Feieren har øyne ut i samfunnet

Tall fra DSB viser at 9 av 10 av dem som omkommer i brann, omkommer i boligen sin, og 3 av 4 av dem tilhører en risikoutsatt gruppe.

– Det kan være vanskelig å fange opp om noen trenger hjelp til å ivareta sikkerheten i eget hjem. Særlig gjelder dette mennesker som ikke har hjemmebaserte tjenester eller annen oppfølging fra kommunen, familie eller andre pårørende, sier avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly.

– Men hvor kommer feieren inn, og hvilken kompetanse har feierne til å vurdere sårbare gruppe?

Feieren kan ikke overta oppgaver for helse- og omsorgstjenesten, men er en viktig samarbeidspartner for andre tjenester. De treffer en stor andel av befolkningen, også mennesker i risikoutsatte grupper. Feieren har viktig kunnskap om brannsikkerhet i bolig, og er derfor viktig når det kommer til å ivareta sikkerhet i hjemmet, forteller han.

SÅRBARE GRUPPER: Gjennom pandemien har feierne og brannmenn passet på og holdt et ekstra øye med personer i sårbare situasjoner.

Korona ga nye muligheter

Selv om koronapandemien har gjort det vanskeligere for feiere og brannpersonell å besøke utsatte grupper, forteller Colle at de har prøvd ut nye metoder for å nå ut likevel.

– Vi fikk litt inspirasjon fra bakgårdskonserter i byene. Da valgte vi å sette opp en konsert for noen sameier hvor det hovedsakelig bor eldre mennesker. Samtidig som de fikk se konsert fra boligene sine, fikk vi også informert om brannsikkerhet, forteller Colle.

Les mer om mer disse temaene:

Amalie Vadla

Amalie Vadla

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter