Nyheter

USAs første president valgte den nærmeste bibelen han fant. Disse har presidentene sverget på siden

USA: Mange la merke til den store bibelen som Joe Biden brukte da han avla presidenteden. Bruken av en bibel har vært en tradisjon siden 1789, og hvilken bibel som skal brukes velger de påtroppende presidentene helt selv.

Da Joe Biden på onsdag la sin hånd på bibelen og avla presidenteden, videreførte han en tradisjon som strekker seg tilbake til da USAs første president George Washington ble tatt i ed.

I dag knyttes det spenning til hvilken bibel en ny president vil velge, men slik var det ikke da Washington valgte en i 1789.

Bibelen han valgte? Den nærmeste han fant.

Det som historikere sier begynte som nærmest et innfall, har blitt en tradisjon som har strukket seg over 200 år. Dette er de gjenlevende presidentenes utvalgte bibler og historiene bak dem.

---

Presidenteden:

  • Det er sedvane at den påtroppende amerikanske presidenten sverges inn på en bibel, men det er ikke et krav.
  • Presidenteden står skrevet i Den amerikanske grunnloven, og lyder som følger:
  • «I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of president of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.»

---

Fant ikke familiebibelen – utsatte seremonien

Da Biden ble sverget inn, brukte han en familiebibel fra 1800-tallet. Bruken av denne har blitt en tradisjon i seg selv. Den tykke bibelen som har et keltisk kors på omslaget, har blitt brukt av Biden hver gang han har måtte avlegge en ed for offentlig tjeneste.

Den første gangen Biden gjorde dette var i 1973 da han ble valgt inn i Senatet. Bildet av denne avleggelsen er berømt fordi det forteller om Bidens familietragedie. Biden står på sykehusrommet hvor sønnene Hunter og Beau ligger som følger av bilulykken som tok livet av Bidens første kone og datter. Mannen som holder bibelen er Bidens svigerfar.

Siden 1973 har Biden brukt bibelen alle ganger han har blitt sverget inn i Senatet, også da han avla eden som visepresident i 2009 og 2013.

Viktigheten av bibelen ble belyst da han i sin siste edsavleggelse i Senatet i 2009 måtte utsette seremonien da man ikke klarte å finne Bibelen, ifølge CNN.

Trump brukte Lincolns bibel

I motsetning til Biden, sverget Donald Trump på to bibler i sin innsettelse i 2017. Den første bibelen var en bibel han fikk av sin mor i 1955, mens den andre hadde et mer historisk sus: Bibelen Abraham Lincoln brukte under sin innsettelse.

Det er ikke uvanlig for presidenter å sverge på to bibler. Blant andre Harry Truman gjorde det i 1949, Dwight Eisenhower i 1953, Richard Nixon i 1969 og George H.W. Bush i 1989.

Mannen som var ansvarlig for Trumps innsettelsesarrangement, Tom Barrack, forklarte Trumps valg av sine to bibler slik:

«I sin første innsettelsestale, appellerte president Lincoln til de ‘bedre englene av vår natur’. Når han tar den samme eden til embete 156 år senere, er påtroppende president Trump ydmyk over å legge sin hånd på bibler som betyr mye både for han familie og for landet vårt».

Kun én annen president har tatt i bruk Lincolns bibel – Trumps forgjenger Barack Obama.

Fikk låne Kings reisebibel

I sine innsettelser i 2009 og 2013, sverget Barack Obama sin ed på Lincolns bibel. Han begrunnet valget med å si at han ville det skulle belyse Lincolns budskap om at nasjonen måtte komme sammen.

Lincoln hadde ingen tidligere tilknytning til bibelen. I frykt for et attentat, hadde han reist til hovedstaden i hemmelighet. Da han skulle innsettes, hadde ikke bagasjen hans, som rommet familiebibelen, nådd fram enda, og løsningen ble den nærmeste tilgjengelige bibelen.

Lincoln var som kjent presidenten som frigjorde USAs slaver, et tema som hadde splittet nasjonen i to. Slik sett bar Obamas valg preg av en annen symbolikk: Den første svarte presidenten sverget på bibelen til han som frigjorde slavene.

Afroamerikanerens lange vei til presidentembete ble også symbolisert på andre måter under Obamas innsettelse i 2013. Ettersom innsettelsen dette året sammenfalt med helligdagen Martin Luther King Day, brukte han en bibel som tilhørte borgerrettsforkjemperen. Denne gang brukte Obama Lincolns bibel i tillegg.

Kings bibel, som ble utlånt fra King-senteret i Atalanta, var hans reisebibel, noe den bærer preg av. Den er full av notater som pastoren laget mens han forberedte andakter.

Bush jr. og sr. sverget på åpnet familiebibel

Sist gang en president sverget på en åpen bibel var i 2005 under George W. Bushs innsettelse til sin andre presidentperiode. Både da og i 2001 da han først ble president, brukte han en familiebibel.

I 2005 var bibelen åpnet på Jesaja kapittel 40, vers 31.

Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

—  Jesaja 40:31

Bushs far, George H.W. Bush, brukte familiebibelen, samt bibelen brukt av George Washington. Sistnevnte var åpnet på en tilfeldig side, men familiebibelen var bevisst åpnet på Matteus kapittel 5. Det er begynnelsen på Bergprekenen til Jesus.

Brukte bestemorens King James’ bibel

I sine innsettelser i 1993 og 1997, sverget Bill Clinton på sin bestemors King James-bibel. Begge gangene hadde han bibelen åpnet.

I 1993 var lå den åpen på Galaterne kapittel 6, vers 8.

For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

—  Galaterne 6:8

I 1997 var bibelen åpnet på Jesaja kapittel 58, vers 12.

Dine etterkommere skal bygge opp igjen de gamle, ødelagte steder. Du skal reise opp igjen de grunnvoller som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter bruddet i stand, og bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo der.

—  Jesaja 58:12

Tilbake til Washington

Demokraten Jimmy Carter brukte en familiebibel og bibelen til George Washington. Under edsavleggelsen la han sin hånd på familiebibelen som var åpnet på Mika kapittel 6, vers 8.

Hva skal jeg ha med når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram årsgamle kalver?

—  Mika 6:8

Tre stykk har ikke sverget på Bibelen

Å sverge på Bibelen er ikke noe som kreves av nye amerikanske presidenter. Det er tre som ikke har brukt en bibel under presidentinnsettelsen.

Allerede med USAs sjette president, John Quincy Adams, ble tradisjonen med å sverge på en bibel brutt. Adams ønsket i stedet for å avlegge eden på en lovsamling, som var ment å symbolisere grunnloven.

For visepresidentene Theodore Roosevelt og Lyndon B. Johnson, kom ikke fraværet av en bibel etter eget ønske. I 1901 måtte Roosevelt raskt bli sverget inn etter attentatet på president William McKinley.

– Etter beste minne ble ingen Bibel brukt, men president Roosevelt ble sverget inn med hånden løftet, sa Ansley Wilcox, som bodde i huset der Roosevelt ble innsatt.

Etter attentatet på John F. Kennedy i 1963, ble Lyndon B. Johnson innsatt i all hast om bord Air Force One. Men der kunne man ikke finne en bibel. Løsningen kom i form av Messeboken til Kennedy selv. Det er en av Den katolske kirkes liturgiske bøker.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter