Nyheter

Gir gratis rettshjelp til skredofrene

GJERDRUM-SKREDET: Merete Smith i Advokatforeningen er kritisk til at det ikke finnes noen statlig rettshjelp for Gjerdrum-ofrene. Flere lokale advokater har tatt saken i egne hender og tilbyr nå gratis juss-veiledning.

Totalt syv omkomne er funnet etter det tragiske skredet på Ask i Gjerdrum, og tre er fortsatt ikke funnet. Tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at de ikke lenger har håp om å finne flere overlevende.

Også de materielle skadene er store. Flere mennesker har fått hjemmene sine ødelagt og mange venter på svar på når de kan vende tilbake til sin egen bolig.

For å hjelpe de rammede har advokatfirmaet Økland, som er det største advokatfirmaet på Romerike, tilbudt tre timer gratis rådgivning. Det var nisjeavisen Rett24 som først omtalte saken.

– Dette er en hjelp til mennesker som bor i vårt område og som har behov for juridisk veiledning, sier partner Audun Ludvig Bollerud til Vårt Land.

– Fortsatt i sjokk

Audun Ludvig Bollerud er partner og daglig leder i advokatfirmaet Økland og Co. Han forteller at firmaet har rådgitt et titalls husstander siden søndag, og at en del av menneskene fortsatt er i sjokk.

Selv om mange mennesker nå er i en akutt krise, må de også forholde seg til en rekke praktiske spørsmål. For selv om man har forsikring, er ikke utfallet av oppgjøret gitt. Bollerud mener mange forsikringsselskaper er etterrettelige, mens andre prøver å utbetale minst mulig. Han har ett klart råd dersom man utsettes for katastrofehendelser: Dokumenter alt.

– Det er viktig å skaffe dokumentasjon for hva du hadde. Det gjør det enklere for både deg selv og forsikringsselskapene å få et riktig oppgjør, forteller han, som blant annet har utarbeidet en sjekkliste ved tingskade.

I tillegg til å tipse og veilede de rammede om hva og hvordan man kan dokumentere ødelagte gjenstander, har advokatene også hentet inn verdirapporter på boliger. Den juridiske veiledningen advokatfirmaet Økland hittil har gitt, har en verdi på mellom 100.000-200.000 kroner.

Foruten å ville hjelpe mennesker i det Bollerud kaller «vårt område», forteller han at en annen viktig grunn er mangelen på juridisk beredskap fra det offentlige.

– Vi vet at det ikke er nok hjelp fra det offentlige på jussfeltet. Den frie rettshjelpen er ikke god nok.

Kritisk til myndighetene

Jurist Merete Smith mener adgangen til fri rettshjelp er altfor snever.

– Det er innenfor relativt få områder man kan få det, og dessuten er det bare den som tjener aller minst som får det. Grensen for å få fri rettshjelp er på 246.000 kroner. Den har stått stille i mange år, og selv uføretrygdede på laveste stønadssats tjener for mye, forteller juristen.

Smith er generalsekretær i Advokatforeningen og synes det er for dårlig at det ikke finnes noen statlig beredskap for å bistå folk rettslig etter kriser og katastrofer lik den i Gjerdrum.

– Det er ikke vanskelig å tenke seg at dem som har vært utsatt for dette forferdelige raset har svært mange juridiske spørsmål som kommer til å være avgjørende for deres videre liv, sier hun.

Smith trekker frem at de berørte av NAV-skandalen fikk fri rettshjelp, men mener likevel dette tok lang tid og er begrenset. Hun mener «noe rettshjelp til mange på et tidligere tidspunkt er bedre enn mer til få på et senere tidspunkt».

– Jeg mener politikerne undervurderer betydningen av rettshjelp, og har for lite vilje til å satse på det og ta utgiftene det innebærer. Når vi i Advokatforeningen sier det, tenker de vel at det handler om å gi advokater jobb. Men det er ikke det dette handler om.

– Hva handler det om?

– Vi lever i et komplisert samfunn hvor mange spørsmål handler om rettigheter man har eller ikke har. Det kan være komplisert å finne ut av det, og man må gjerne fremføre de riktige argumentene og hensynene for å kreve sin rett. Da trenger man hjelp, sier juristen.

Når det gjelder de berørte i Gjerdrum-skredet, mener Smith at de argumentene man fremhever i møte med forsikringsselskapene, vil ha innvirkning på oppgjøret.

– Forsikringsselskapene vil selvfølgelig gjøre det de skal, men det vil helt sikkert oppstå grensespørsmål, og selskapene vil ha behov for å begrense sine tap.

Tvister

Det er ikke bare advokatfirmaet Økland som har tilbudt skredofre rettslig bistand. Først ut var Egil Hjorteset, partner i advokatfirmaet Advokat24. Da fotballentusiasten la merke til at mange i forumet til Kanarifansen – Lillestrøms supportergruppe – satte i gang med frivillig arbeid for de rammede, ville han også bidra.

– Jeg tenkte på hva jeg selv kunne bidra med, og da tenkte jeg at juss-området var passende, forteller Hjorteset.

Han har personlig tilbudt å gi inntil fem husstander tre timers gratis bistand, men har ennå ikke fått noen henvendelser. Han tror forsikringsselskapene er velvillige til å gjøre det som trengs i starten, men at det over tid vil kunne oppstå større behov for rettshjelp.

Også Egil Hjorteset bemerker at det ikke finnes noen juridisk beredskap, og at den enkelte dermed må rådgi seg selv. Han minner samtidig om at det i innboforsikring inngår noe rettshjelp, som kan være et alternativ for noen.

– Men rettshjelpsforsikring krever en egenandel, og gjelder kun ved rettslige tvister, presiserer han.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter