Nyheter

Asylpolitikken strammes enda mer – av Ap, Sp og Frp

ASYLPOLITIKK: Frp går imot samarbeidsavtalen med regjeringen for å stemme med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for ytterligere asylinnstramminger. Venstre og KrF reagerer.

Den nyinngåtte budsjettsavtalen mellom regjeringen og Frp har allerede begynt å slå sprekker. Til tross for at avtalen inneholder innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken, gikk Frp på mandag heller sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i å stemme for ytterligere innstramminger.

Skjerper kravene

De tre partiene stemte for fire forslag fra Arbeiderpartiet, som blant annet handlet om å skjerpe kravene til klarlegging av identitet og skjerping om tilknytningskravet i familieetableringssaker.

Solveig Schytz, innvandringspolitisk talsperson i Venstre, kaller det hele for en «katastrofe».

- Dette er et forvarsel om hva slags politikk vi får hvis det blir regjeringsskifte neste år. En regjering med Ap og Sp som får støtte i enkeltsaker fra Frp vil bli katastrofe for innvandringspolitikken og ille for de som er opptatt av en human asylpolitikk, sier Schytz til Vårt Land.

Åpner for komitéenighet

I forrige uke kom de fire borgerlige partiene til enighet om et nytt budsjett, men avtalen åpner opp for at partiene kan gjøre endringer i komiteene om punkter alle er enige om.

- Frykter du at Frp vil fortsette å gå bort fra avtalen deres?

- Frp er i opposisjon. Denne avstemningen viser triumviratet (journ. anm. Tremannsråd) Frp, Ap og Sp og hvor realiteten ligger når disse tre danner flertall. Dette har de gjort i mange saker etter at Frp gikk ut av regjeringen, sier Schytz.

Torhild Bransdal, innvandringspolitisk talsperson i KrF, deler hennes synspunkt, men går enda lengre i sin kritikk.

- Fra den dagen FrP gikk ut av flertallsregjeringen, visste vi at det nå ville kunne dannes flertall for en veldig streng innvandringspolitikk på Stortinget. Derfor er innholdet kjent, men jeg synes måten det blir gjort på er uryddig.

Både Bransdal og Schytz sier en allianse mellom Frp, Ap og Sp i asylpolitikk blir stadig synligere.

Skuffet over Ap

Schytz sier hun er mer skuffet over Arbeiderpartiet enn Frp når det kommer til de fire forslagene som fikk flertall denne uken. Bransdal mener de to partienes enighet viser at Frp og Ap ikke er så ulike i asylpolitikken:

- Disse forslagene illustrerer bare nok en gang hvor vanskelig det er å se forskjell på Frp og Ap i innvandsringspolitikken. De er jo kliss like, sier Bransdal.

Ap-politiker Masud Gharahkhani, som fremmet de fire forslagene på vegne av sitt parti, mener regjeringen heller burde se på seg selv. Han sier at Arbeiderpartiets forslag kom som et svar på at regjeringen ønsket å hastebehandle et forslag om å øke tiden for og få permanent opphold i Norge fra 3 års botid til 5 år.

Han sier at det forslaget er noe Frp fikk gjennom i statsbudsjettsforhandlingene.

- Det forslaget stemte vi imot. Når regjeringen beslutte å hastebehandle det, la vi fram våre egne forslag, sier Gharahkhani til Vårt Land.

Avviser ny allianse

Ap fremmet til sammen syv forslag, hvorav fire fikk støtte fra et flertall bestående av Ap, Sp og Frp. Til tross for at Frps støtte ble avgjørende, avviser Gharahkhani på lang vei snakk om en ny allianse med Frp.

- Frps løsning er stadige forslag til innstramminger for innstrammingens skyld, uten å være villig til å se på helheten og hva som skal til for å sikre en mer rettferdig og bærekraftig innvandringspolitikk som hjelper flere, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter