Nyheter

Paven har utnevnt USAs første svarte kardinal

DEN KATOLSKE KIRKE: Den amerikanske erkebiskopen Wilton Gregory ble historisk da han på lørdag ble USAs første svarte kardinal. – Pavens utnevnelse kan tolkes som et forsøk på å være lydhør for Black Lives Matter-bevegelsen, mener religionsviter Jane Skjoldli.

13 kardinaler ble innsatt i en seremoni i Vatikanet lørdag. Én av Pave Frans’ utnevnelser har skapt overskrifter verden over: Den amerikanske erkebiskopen Wilton Gregory ble den første kardinalen i USA med afrikansk-amerikansk bakgrunn, melder blant andre The Guardian.

Kardinalenes oppgaver er blant annet å utpeke nye paver. Utnevnelsen av Gregory kan ses i sammenheng med de store protestene i etterkant av politidrapet på George Floyd, mener Jane Skjoldli, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, som tidligere har forsket på moderne katolisisme.

– Den kan tolkes som et uttrykk for at pave Frans er lydhør for Black Lives Matter-bevegelsen, og i det hele tatt kampen for større rettigheter og mer synlighet for svarte amerikanere og andre med minoritetstilhørighet i USA, sier Skjoldli.

Hun understreker likevel at det i et globalt perspektiv ikke er noe nytt at det utnevnes svarte kardinaler.

– Fra før finnes det en del andre sorte kardinaler. På den siden kan man derfor si at utnevnelsen av Gregory ikke betyr så mye, i hvert fall ikke i et globalt katolsk perspektiv. Den følger bare den samme trenden som har pågått siden 60-tallet, hvor man har forsøkt å pluralisere kardinalkollegiet, sier Jane Skjoldli.

Har gjenopprettet tillit

USA har den fjerde største katolske befolkningen i verden. Der fikk de overgrepsskandalene i Den katolske kirke tett på seg da de første anklagene om seksuelt misbruk av mindreårige kom på 1980-tallet, og tildekkingsskandalen senere ble rullet opp i amerikanske medier i 2002.

Å være lydhøre overfor amerikanske minoriteter, denne gang i form av utnevnelsen av Gregory, kan sees på som ett av flere forsøk på å gjenreise noe av den generelle tilliten som er tapt, mener Skjoldli.

Å gjenreise tillit har pave Frans vært opptatt av siden han ble utnevnt som Den katolske kirkes overhode i 2013. Det har han også klart med stort hell, mener hun.

– I løpet av de tre første årene i hans pontifikat, ble det snakket om den såkalte Frans-effekten. Folk begynte å komme tilbake til kirken etter at de ble desillusjonert av avsløringene om seksuelle misbruk. Inntrykket av paveinstitusjonen som handlingslammet, har pave Frans i stor grad klart å snu.

---

Kardinal

  • Kardinal er et embete i den katolske kirke.
  • Kardinalene er de høyeste medlemmene av den pavelige sentralforvaltningen, den romerske kurie, og utnevnes av paven.
  • Kardinalenes viktigste oppgave er å velge ny pave og å bistå ham, enten som kollegium eller individuelt. Kardinalene deles i to grupper, kuriekardinaler og bispedømmekardinaler.
  • De førstnevnte bor i Roma og er tilknyttet den romerske kurie, de øvrige styrer egne bispedømmer, som oftest erkebispedømmer, rundt om i verden.
  • Paven utnevner kardinaler cirka annethvert år. Kardinaler under 80 år har stemmerett ved pavevalg. Den øvre grensen for antall kardinaler under 80 år er satt til 120. Kardinalkollegiet består av til sammen 191 kardinaler, 116 under 80 år (2007).
  • Kilde: snl.no

---

Strenge smittevernsrestriksjoner

Lørdagens seremoni i Peterskirken bar preg av strenge smittevernsrestriksjoner på grunn av koronapandemien. Kun et lite publikum fikk overvære utnevnelsene av kardinalene i Peterskirken, og både paven og kardinalene måtte bære munnbind.

Paven utnevner kardinaler cirka annethvert år. Kristeligt Dagblads kommentator Andreas Rude skriver at Gregory er et opplagt valg som kardinal. Pastoralt ligger 72-åringen på linje med pave Frans. Som sort representerer han en minoritet på knappe fire prosent av USAs katolikker, skriver han i en kommentar i den danske avisen.

«Nå blir amerikanerne minnet om at katolikker ikke kun er etterkommere av irske, italienske og latinamerikanske immigranter», skriver Rugde.

Første kardinaler fra Brunei og Rwanda

Wilton Gregory var blant flere katolikker som valgte å kritisere USAs president Donald Trump da han poserte med en bibel på kirketrappen utenfor St. John's Episcopal Church i Washington i juni. For at Trump skulle komme seg på kirketrappen, måtte politiet bruke tåregass mot fredelige demonstranter. I forbindelse med at Trump dagen etter besøkte et minnested for pave Johannes Paul, sa Gregory at han syntes det var «forvirrende og forkastelig at et katolsk anlegg ville tillate seg å bli så grovt misbrukt og manipulert».

Lørdag var Gregory den eneste amerikaneren som ble innlemmet i kardinalkollegiet. Brunei og Rwanda fikk sine første kardinaler. Ellers ble det også utnevnt kardinaler fra Italia, Malta, Chile, Mexico og Filippinene.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter