Nyheter

Forhandlere kastet inn håndkleet – her er budsjett-flokene Solberg og partitoppene må løse

Avstandene i milliarder og prinsipper var for store. Nå må Erna Solberg, lederne i Venstre og KrF selv forhandle budsjettavtale direkte med Frps Siv Jensen.

Bilde 1 av 2

Det første forhandlingsmøtet på ett døgn var slutt etter ti minutter. Like etter klokken 17 lørdag kastet Solberg-partienes forhandlerne kortene og overlot til partilederne sine å forhandle ferdig statsbudsjettet.

Dermed øker dramaet ytterligere i en budsjettkamp, der frister har sprukket og Frp og regjeringspartiene frontkolliderer om ikke minst bistand, kvoteflyktninger og avgifter.

– Det er saker som gjenstår som vi i regjeringspartiene nå har varslet Frp om at må tas på partiledernivå, sa regjeringspartienes forhandlingsleder Mudassar Kapur (H) til pressen.

– Jeg vil ikke gå inn i spørsmålene om dette. Det er viktig at forhandlingene nå kommer i mål, la han til.

• LES OGSÅ: Her står slagene for KrF og makkere i budsjettkampen

Frp forventet nytt tilbud – i stedet kom et oppbrudd

Frp hadde forventet å få et nytt tilbud fra regjeringen. I stedet fikk de meldingen om at motparten ikke klarer å fullføre forhandlingsløpet uten toppmøter partilederne imellom.

– Vi har fått langt fra nok til at det kunne bli en enighet. Derfor er det viktig at dette arbeidet nå løftes oppover, sier Listhaug.

– Er det bistand og kvoteflyktninger som gjør at partilederne må overta?

– Absolutt ikke. Det er mye som gjenstår her før Frp er tilfreds, svarer Listhaug.

Her tre nøtter borgerlige topper må knekke for å unngå havari

Tre store budsjettnøtter må nå knekkes av statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Guri Melby, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad– og Frp-leder Siv Jensen. Klarer de ikke å møtes, er det kritisk for Erna Solbergs budsjett og regjeringens videre virke.

1. Bistand: KrF og Frp snakket enkeltendringer på kammerset

Aktører i Frp og KrF skal etter det Vårt Land kjenner til sammen ha jobbet med hvordan poster på bistandsbudsjettet kan flyttes i Frps retning. Men om bistandsbudsjettet skal ned fra symbolske én prosent, var et uløst stridstema før partilederne nå overtar

Frp-kilder signaliserer at hovedmålet er at færre milliarder bør gå til utviklingshjelp. Men flere poengterer at det å flytte på større poster nesten er like viktig. Den saken handler om synlige gjennomslag.

Frp vil se tydelig økning av innsats for flyktninger i nærområder. Det skal være snakk om milliardbeløp for å være tydelig. I Frps alternative budsjett foreslås én milliard til hjelp i nærområdene og 700 millioner kroner til FNs høykommisær for flyktninger.

2. Kvoteflyktninger: Mulig å holde nivået i korona-tid?

For KrF og Venstre er 3.000 årlige kvoteflyktninger en sentral seier i regjeringsplattformen. Frp vil ha antallet betydelig ned.

Men hittil i år har korona-situasjonen ikke gjort mottak av 3.000 kvoteflyktninger mulig. I Frps leir mener man det er praktisk umulig også i det kommende budsjettåret. Korona-krisen og logistikk som sikrer mottak kan bidra til at det praktisk blir vanskelig å oppfylle ønsket i regjeringens plattform.

Etter det Vårt Land får opplyst, skal Frp har konfrontert regjeringspartiene med nettopp dette i forhandlingsrommet. Regjeringstoppene og Jensen må bli enige om regjeringens «prinsipp» om 3.000 også skal gjelde neste år – eller en mellomvei. Å fravike Granavolden-plattformens løfter er i så fall noe som Høyre, KrF og Venstres ledere må ta stilling til.

3. Avgifter: Frp vil knuse påstander om «avgiftsparti».

Før helgen skal Frp ha fått innrømmelser om avgiftskutt i milliardklassen. Men for å få til budsjettavtale er ikke småsummer nok. Grensehandelsvarer – også alkohol – må få avgiftslettelser. Det snakkes det om prosenter som monner og som folk merker.

For Frp er det en underliggende ambisjon: Forhandlingene må bidra til at det samlede, norske avgiftsnivået går ned, påpeker flere kilder. Det må kunne være synlig i den politiske debatten.

Frp har fått pepper fra Senterpartiet for å være «avgiftsparti». For to år siden gikk Sp hardt ut og beskyldte nettopp daværende Frp-finansminister Siv Jensen for å ha forvaltet avgiftsøknininger på 6,6 milliarder. Foran neste års valgkamp vil Frp i opposisjon kunne slå tilbake.

Regjeringspartiene ville ha opp farten – med Solberg

Budsjett-forhandlingene hadde pågått med lav fart etter at krisepakken ble landet tidlig i uken. Kilder i regjeringspartiene påpeker at nettopp det å få sterkere fremdrift var en av grunnene til at drøftingene løftes til toppnivå. For statsminister Solberg – som også må håndtere koronakrisen – skal det handle om få en budsjettløsning på plass raskest mulig.

Når Solberg, Melby og Ropstad skal ha sitt første møte med Jensen, var lørdag kveld ikke avklart. Men forhandlingene flyttes nå trolig bort fra Stortinget. Enten vil det foregå i Statsministerboligen eller på Statsministerens kontor. Forhandlingsdramaet blir da sterkere skjermet fra pressen.

Listhaug: «Regjeringserklæringen er død og begravet for Frp»

Frps Listhaug påpeker overfor Vårt Land at regjeringsplattformens løfter om minst én prosent i bistand og 3.000 årlige kvoteflyktninger «er død og begravet for Frps del».

KrFs Tore Storehaug forklarer at det ikke var bistand og flyktninger alene, men «helheten» som gjorde at det stoppet opp.

– Er det en budsjettkollisjon eller en verdikollisjon dere har hatt med Frp?

– Det ligger ingen dramatikk i dette. Nå er vi kommet dit at det er naturlig at partilederne tar dette videre, svarer Storehaug.

LES OGSÅ:

Nå har Sp plass blant de store. Et fugleskremsel gir litt av forklaringen

Uventet gallup-vekst for minipartiene – oppdrift for Sentrum

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter