Nyheter

Ny styreleder ordknapp om Til Helhets fremtid

Den nye styrelederen i Til Helhet vil ikke svare på hva fremtiden bringer, men tror det er lurt med juridisk kompetanse i tiden som kommer.

Mandag ble det kjent at

, og at advokat Ole Gramstad Jensen tar over vervet. I en pressemelding sier den nyvalgte styrelederen at Til Helhet står overfor en fase hvor det kan være hensiktsmessig med juridisk kompetanse i ledelsen.

###

Gramstad Jensen forteller at det nye styret ikke har rukket å ha sitt første møte etter han ble valgt.

– Hva Til Helhet skal være framover er også vanskelig å svare på for en leder som kommer utenfra og er på vei inn. Men essensen i arbeidet vil nok være det samme som tidligere, og slik sett ligger det ingen dramatikk i at det kommer inn en ny styreleder, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Viser til talsperson

Dramatikk har det riktignok vært rundt Til Helhet de siste årene. Det omdiskuterte, kristne nettverket har fått stor medieoppmerksomhet for sitt tilbud rettet mot personer som selv opplever at de har en uønsket seksuell orientering. Nettverket er blitt beskyldt for å drive med konverteringsterapi, noe de selv har avvist.

Laget, Frikirken og Misjonsforbudet har trukket seg fra nettverket i den samme perioden, mens Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Normisjon, Indremisjonsforbundet og Ungdom i Oppdrag stadig er medlemmer.

I pressemeldingen som annonserte at Ole Gramstad Jensen er nyvalgt styreleder, heter det at «Til Helhet er et kontaktforum for mennesker som opplever problemer med sin seksualitet og som selv ønsker hjelp i sin personlige prosess».

– Kan du utdype hvem målgruppen deres er?

– Ettersom jeg ikke helt har «tatt over tømmene» ennå, så mener jeg at dette bør besvares av andre enn meg på det nåværende tidspunkt. Espen Ottosen fungerer som talsperson på vegne av medlemsorganisasjonene og jeg viser derfor til ham vedrørende dette, svarer Gramstad Jensen.

For tidlig å si

I november 2019 varslet regjeringen at de ville utrede et forbud mot konverteringsterapi. Den nye styrelederen i Til Helhet sier det er for tidlig for han å svare på om et eventuelt forbud mot konverteringsterapi vil være noe nettverket vil engasjere seg i:

– Det kommer selvsagt an på hvordan Stortinget vil definere det som eventuelt skal forbys. Videre kommer det an på hvordan styret vil tenke om hvilken rolle organisasjonen skal spille i den forbindelse. Jeg vil anta at det nok vil være aktuelt med et høringsinnspill, men utover dette er det vanskelig å si noe nærmere nå.

– Dere er blitt beskyldt for å drive med konverteringsterapi, noe dere har avvist. Hvordan tenker du å ta tak i denne kommunikasjonsutfordringen?

– Som advokat er jeg vant til å tenke at den som fremmer en påstand, må begrunne påstanden. Men ettersom dere stiller dette spørsmålet, så antar jeg at inntrykket har festet seg såpass at dette er noe vi må vurdere å gripe tak i. Men det blir opp til et samlet styre å vurdere.

– Dere sier selv at dere ikke driver med konverteringsterapi. Er dere redde et eventuelt forbud mot konverteringsterapi vil få konsekvenser for nettverkets tilbud?

– Da må i tilfelle forbudet defineres så bredt at det vil støte an mot EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, red.anm.) - og grunnlovsgaranterte rettigheter som tros-, forsamlings-, ytrings- og samvittighetsfrihet. Det bør derfor ikke være nevneverdig grunn til å frykte slike konsekvenser.

Bibelsk levemåte

Espen Ottosen er informasjonsleder i NLM, men også talsperson på vegne av Til Helhets medlemsorganisasjoner. Han ble sendt spørsmålene den nye styrelederen ikke ville svare på.

###

Ottosen forteller at målgruppen for Til Helhets arbeid er «kristne mennesker som ønsker å leve etter en klassisk forståelse av kristen samlivsetikk».

Hva slags problemer kan man søke hjelp om hos dere? Er det fortsatt slik at for eksempel homofile som opplever legningen sin problematisk, kan søke hjelp hos dere?

– Til Helhet er først og fremst et kontaktforum for ulike kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Det driver ikke et selvstendig arbeid, men koordinerer og ivaretar mennesker som henvender seg. Som medlemsorganisasjoner er vi opptatt av at det ikke er tilstrekkelig bare å forkynne at ekteskapet mellom mann og kvinne er rammen for seksuelt samliv. Derimot vil vi også gi konkret veiledning og sjelesorg til mennesker som opplever det utfordrende å etterleve denne etikken. Dette kan også gjelde mennesker som opplever seg som homofile.

– Hva konkret skal dere tilby av hjelp?

– Vi sier ikke til noen at vi kan hjelpe mennesker til å endre seksuell legning. Generelt mener vi at det kan være utfordrende for alle kristne å håndtere sine seksuelle følelser på en bibelsk måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med om dette. Det kan også gjelde kristne homofile som ikke ønsker å gå inn i et homofilt forhold.

– Hvordan vurderer du behovet for en organisasjon for Til Helhet fremover?

– Vi tror behovet for organisasjonen er svært stor. Vi har kontakt med mange kristne som sier at de kjenner på homofile følelser, eller som betegner seg som homofile, og som ønsker å ha noen å snakke med.

LES OGSÅ: 

• Kvinneprestmotstander var eneste søker – nå lyses stilling ut på nytt

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter