Nyheter

Dette er Jehovas vitner: Den strenge troen

TROSSAMFUNN: Ikke noe julefeiring eller blodoverføring. Jehovas vitner er kjent for en streng livsstil og pågående misjonering.

De kaller seg et kristent trossamfunn og har Bibelen som lærebok. De aller fleste kirkesamfunn og organisasjoner mener imidlertid at læren til Jehovas vitner (JV) avviker for mye fra det som er etablerte kristne dogmer og regner dem som vranglærere.

Dette er tallene Jehovas vitner selv oppgir om sin virksomhet i 2019:

• Medlemmer i 240 land

• I underkant av 8,6 millioner medlemmer til sammen.

• I underkant av 120.000 menigheter.

• De ledes fra New York, der hovedkvarterene til The Watch Tower og Tract Society of Pennsylvania corporation holder til.

• Bare menn kan være ledere, og de kalles eldste.

LES OM: Da prestesønnen Quisling avsatte presten i sin egen hjembygd

Bibelen er ufeilbarlig og skal tas bokstavelig

Når vitnene havner i medienes søkelys er det ofte fordi de inntar kontroversielle standpunkt og krever en streng livsførsel. Her er noe av det som kjennetegner deres lære:

• Jesus er frelser, men troen må vise seg i praksis: «Det er ikke nok å bare tro på Gud. Du må gjøre det han sier i Bibelen.»

• Bibelen er skrevet av Gud og er derfor ufeilbarlig.

• Gud er én. Jesus er underordnet Gud.

• Høytider eller nasjonaldager blir ikke feiret fordi de mener alle nasjoner er underlagt Satans styre.

• Jul eller gebursdager feires ikke fordi de ikke nevnes i Bibelen, og fordi det gir oppmerksomhet til andre enn Gud.

• Eneste aksepterte grunnen til skilsmisse er utroskap.

• De stemmer ikke ved valg og legger vekt på å være politisk nøytrale.

• De tror ikke på et liv etter døden eller på helvete. Alle mennesker skal stå opp igjen og leve her på jorden i tusen år («Dommens dag»).

• De som da «nekter å lære om Guds veier» blir tilintetgjort.

• Endetiden startet i 1914.

• JV ekskluderer de som tar avstand fra læren eller bryter Guds bud flere ganger. Ingen i menigheten – heller ikke familie, skal ha kontakt med den utstøtte.

###
Her ligger forsamlingshusene til Jehovas vitner rundt Oslo-fjorden.

Kart: Google maps

Det startet med en bibelgruppe for mer enn 100 år siden

Adventisten og amerikaneren Charles Taze Russell (1852 - 1916) startet bibelstudiegrupper i 1870-årene. Han ville etterleve det han oppfattet som Bibelens rene lære og bygget etter hvert opp en hel organisasjon.

Tilhengerne kalte seg Bibelstudentene.

Etter egne utregninger fastslo grunnleggeren, Russel, at Jesus skulle komme igjen i 1914. Mange trakk seg ut da det ikke ble noen synlig gjenkomst.

I 1931 tok organisasjonen navnet Jehovas vitner.

Knud Pederson Hammer fra Skien var den som tok med seg læren fra USA og startet bibelgruppe i Norge. I 1988 ble Jehovas vitner registrert som eget trossamfunn i Norge og mottar i dag statsstøtte på lik linje med andre trossamfunn.

LES OGSÅ: Vil ha slutt på interne domstoler i trossamfunn. – Det er helt grusomt

Vakttårn-ledelsen er nummer tre etter Gud

Jehovas vitner har ikke prester eller pastorer, men er likevel en strengt hierarkisk organisasjon med ledere som har tittelen eldste.

Gud er på topp og Jesus nummer to. På tredje plass kommer imidlertid «Det styrende råd» (The Governing body) på sju medlemmer. Disse utgjør ledelsen i det amerikanske hovedkvarteret Vakttårnet.

Deres ord er lov.

Det styrende råd har gitt seg selv en diktatorisk maktposisjon, og de har skadet tusenvis av Jehovas vitner, hevdet den norske universitetslektoren Rolf Furuli i sin bok My beloved religion – and the Governing Body, som kom ut i sommer. Han er selv medlem av Jehovas vitner gjennom 59 år og har hatt flere sentrale verv.

Jehovas vitner svarte med å kaste ham ut.

Dette er Det styrende råd, de øverste internasjonale lederne i Jehovas vitner. Deres ord er lov.
Slik presenterer Jehovas vitner de syv mennene som sitter i Det styrende råd, topplederne i trossamfunnet.
Faksimile fra jw.org

Ringer folk i koronapandemien

Jehovas vitner skal misjonere. Det er ikke en frivillig tjeneste, men noe som er pålagt for medlemmer. Det finnes en egen app der vitner enkelt kan loggføre sin evangelisering. Hver måned skal de nemlig avlegge «felttjenesterapport» for sin «misjonstjeneste».

Utallige nordmenn har derfor møtt Jehovas vitner som går på dørene til folk. Enkelte ganger drar de i grupper til en bygd og går fra hus til hus. Hele familien er med – mor, far, barn.

Etter at koronapandemien stengte Norge i mars, oppsøker de folk ved å ringe.

Jehovas Vitner har et eget senter i Enebakk, uten for Oslo. Det brukes nå til undervisning og oversettervirksomhet.

Jehovas Vitner har et eget senter i Enebakk, uten for Oslo. Det brukes nå til undervisning og oversettervirksomhet. Foto: Wikimedia

Eier undervisningssenter i Enebakk

Jehovas vitner i Norge eier et senter i Enebakk. Etter at hovedkontoret for Skandinavia ble i 2012 ble flyttet til Holbæk i Danmark, drives det nå undervisning og oversetterarbeid ved senteret, skriver Enebakk Avis.

Ifølge Visma Bizweb hadde senteret en driftsinntekt på mer enn 113 millioner i 2019 og mer enn 90 mennesker på lønningslista. Med dette var det Enebakk kommunes største selskap det året. Driftsresultatet viser 3,6 millioner i underskudd.

Jehovas Vitner måtte gå med lilla stjerne på arbåndene i nazistenes konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig.

Vitnene måtte gå med lilla stjerne på arbåndene i nazistenes konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig. Foto: Wikimedia

Forfulgt av nazister. Rømmer fra Russland

Under 2. verdenskrig ville de ikke anerkjenne den nasjonalsosialistiske staten og nektet blant annet å gjøre nazihilsen. Mange måtte derfor bøte med livet i Hitlers konsentrasjonsleire og gasskamre.

Rundt 10.000 vitner satt i leire, og mellom 2.500 og 5.000 av dem ble drept, ifølge HL-senteret. Forfølgelsen oppfattet de som en del av dommedag – verden ville gå under. Derfor gjorde de sjelden motstand.

Etter krigen har trossamfunnet blitt forfulgt i kommunistiske og muslimske land. Russlands høyesterett betrakter dem som en ekstremist-organisasjon, og Norge har gitt asyl til medlemmer derfra.

Kilder: Hjelpekilden.no, Jehovas vitners hjemmesider Store norske leksikon på nett, The Guardian, wikipedia.org


LES MER OM JEHOVAS VITNER

Rolf Furuli kritiserte den øverste ledelsen for å drive maktmisbruk

Jehovas vitner risikerer å bli kastet ut hvis de stemmer ved valg

Mangeårig medlem: Jehovas vitner har ført fylkesmannen bak lyset

Jehovas vitner forsvarer å ekskludere medlemmer som stemmer

Les mer om mer disse temaene:

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter