Nyheter

Prest på NRK: «Deilig» og av og til «nødvendig» å bli full

Prester får både ros og ris for å vise at de er som «folk flest» i NRK-serien «Ikke spør om det». Men de blir i overkant folkelige når de er åpne om at de av og til blir fulle, mener sokneprest.

– Jeg synes prestene gjør et hederlig forsøk på å vise at de er som folk flest i dette programmet. Samtidig vet vi jo en del om alkoholens skadevirkninger i samfunnet, ikke minst overfor barn og unge. Da mener jeg også vi burde være forsiktige med hvordan vi som prester omtaler alkohol, sier Marthe Kristine Østerud Primstad, sokneprest i Kampen menighet i Stavanger.

I NRK-serien «Ikke spør om det» får seerne svar «på spørsmålene du selv ikke tør å stille». Denne uken sendte NRK en episode der syv prester fra Den norske kirke fikk svare på vegne av prestestanden. Har du lov til å ha sex uten å være gift? Tror du på et liv etter døden? Blir prester fulle? er blant spørsmålene seerne har sendt inn anonymt.

I episoden veksler prestene mellom humor og alvor. Med glimt i øyet svarer de følgende på spørsmål om prester blir fulle:

– Det har hendt, bekrefter prestene Petter Dille og Barbro Schmedling.

– Vi blir fulle av og til. Det kan være ganske deilig, sier sykehusprest på Diakonhjemmet sykehus, Aud Irene Svartvasmo og ler.

– Noen ganger er det også «helt nødvendig», legger hun til.

LES MER: Professor om NRK-program: – Viser en presterolle i endring

Prest som forbilde

Soknepresten i Kampen menighet ønsker å la tvilen kommer prestene til gode:

– Programmet er i grenseland mellom folkeopplysning og humorserie. NRK har også klippet i svarene. Forhåpentligvis har prestene et mer reflektert forhold til alkohol. Samtidig er det synd at alkoholbruk blir fremstilt på denne måten. Jeg er ikke mot alkohol i seg selv, men jeg er imot fyll og misbruk av alkohol. Og jeg er i hvert fall mot at prester skal gå på fylla, sier Primstad, som mener svarene deres viser dilemmaet prester står i: Hvor går grensen mellom presterollen og rollen man har som privatperson?

– Som prest er vi forbilder, og det er derfor viktig at også prester viser et ansvar i forhold til eget alkoholforbruk og hvordan man kommuniserer dette utad. Derfor etterlyser jeg en større refleksjon rundt generelt blant kirkelige ansatte. Selv drikker jeg ikke alkohol ute. Ikke fordi jeg er moralsk bedre enn andre, men jeg vil ikke at folk skal misforstå hva jeg gjør.

Sykehusprest Aud Irene Svartvasmo bekrefter at NRK har klippet og skåret kraftig i en lengre samtale mellom prestene, men hun står for uttalelsene som ble med. Samtidig mener hun de kan nyanseres.

– Selvfølgelig kan prester bli fulle, og selvfølgelig er det noen ganger deilig å bli full. For meg er det viktigst å ha et bevisst forhold til hvor jeg eventuelt bruker rus. Der mener jeg det følger et ansvar med presterollen. Jeg vil for eksempel ikke drikke meg beruset i en sammenheng der jeg er med kollegaer på sykehuset, for eksempel på en personalfest. Jeg er også bevisst på hvor jeg slipper alkohol til, sier hun.

Savner diskusjon rundt holdningsendring

Divisjonsdirektør Kjetil Haga i Blå Kors ønsker ikke å komme med en moraliserende pekefinger mot prestepanelet i programmet. I stedet mener han uttalelsene reiser en viktig debatt. Tidligere var det mer vanlig at prester inntok et avholdsstandpunkt eller et tydelig måteholdsstandpunkt. Siden har alkoholkonsumet blant både prester og menighetsfolk endret seg vesentlig.

– Holdningen til alkohol har endret seg blant kirkelig ansatte, uten at det snakkes så mye om det. Samtidig ser vi at alkoholens skadevirkninger i samfunnet er betydelige og rammer mange. Jeg etterspør derfor en større grad av refleksjon og konstruktiv diskusjon om dette i kirken, sier han.

Etterlyser større refleksjon

Generalsekretær i den ruspolitiske organisasjonen IOGT, Hanne Cecilie Widnes, synes det er fint at prestene i NRK-programmet svarer ærlig på spørsmål om hvordan de lever livene sine, men sier hun hadde ønsket større refleksjon rundt hvordan de svarer:

– Det er utfordrende for veldig mange at disse prestene fremstår som både stolte og fornøyde over å snakke positivt og lattermildt om egne erfaringer med fylla. Det er mange tiår siden det å drikke alkohol var et symbol på teologisk progressivitet. Disse prestene sparker ut vidåpne dører ved å bidra til gjøre fylla normal og akseptert. Det er svært dårlig nytt til alle de barn og unge som trenger kirken som en viktig stemme for deres rett til en trygg barndom og trygge voksne.

Sykehusprest Aud Irene Svartvasmo mener sitatet fra IOGT er å tolke uttalelsene hennes for langt.

– Det er mange stemmer som, i likhet med prester, forsvarer barns rett til å ha en trygg barndom, uten at det kreves at disse skal være avholds eller aldri bli fulle. Jeg synes derfor det er drøyt å forvente at prester skal legge helt om, sier hun.

Svartvasmo ønsker en debatt om alkohol i kirken velkommen, men da uten å moralisere:

– Jeg er opptatt av at alkohol for mange kan være noe fint, og at rus ikke bare er negativt. Vi har historisk hatt lett for å vektlegge det negative synet på rus i kirken.

LES MER:

Prest vil servere alkohol – slutter om han ikke får lov

Synet på alkohol og sex avgjør om du er politisk korrekt i kirken

Finner ikke alkoholfrie menigheter

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter