Nyheter

Nasjonalistisk parti får stille i kyrkjevalet

Partileiaren i Alternativ för Sverige vil styre Den svenske kyrkja tilbake på «rett kurs» med ein tydeleg nasjonalistisk og konservativ profil.

For første gong får det nasjonalistiske partiet Alternativ för Sverige stille i det svenske kyrkjevalet. I september neste år skal dei 5,8 millionar medlemmane i Sveriges største trussamfunn velje kven som skal styre kyrkja fram til 2025. Her ønskjer altså Alternativ för Sverige å vere med.

– Den svenske kyrkja er kommen bort frå røtene sine, seier partileiar Gustav Kasselstrand til svenske Dagen.

Det nasjonalistiske partiet Alternativ för Sverige (AfS) sprang ut av Sverigedemokraterna for litt over to år sidan. Partinamnet dreg sterke vekslar på det tyske partiet AfD, Alternative für Deutschland, og politikken er heller ikkje heilt ulik. Ikkje minst kjempar partiet for ein restriktiv innvandringspolitikk.

Vil ha remigrasjon. I Sverige har dei ulike politiske partia høve til å stille eigne lister til kyrkjevalet. Alternativ för Sverige blei først nekta å stille liste, med utgangspunkt i at partinamnet var for likt det eksisterande Borgerligt alternativ. Dette blei av det nasjonalistiske partiet oppfatta som eit forsøk på sabotasje utan juridisk støtte. Etter at partiet sendte inn klage, fekk dei likevel lov til å stille. Målet er å ta minst eitt mandat til det svenske kyrkjemøtet.

– Vi vil at Den svenske kyrkja skal jobbe med remigrasjon, seier Kasselstrand til Dagen, og meiner altså å flytte innvandrar tilbake til staden der dei har etnisk opphav.

Han synest ikkje at Sverigedemokraterna, som er representerte i dagens kyrkjemøte, har gjort så mykje vesen av seg.

– Vi vil styre kyrkja tilbake på rett kurs, og går til val med ein tydeleg nasjonalistisk og konservativ profil. Kyrkja sitt samrøre med muslimske organisasjonar skal definitivt ta slutt. Deretter vil vi saumfare kyrkja sin økonomi og skjere ned på unødvendige utgifter, seier Kasselstrand.

– Snever interessegruppe. Partileiaren trur sjølv på Gud, og etter eige utsegn har han dei seinare åra tatt steget inn i den kristne læra for alvor. Korleis partiet tenker om Den svenska kyrkja, kjem tydeleg fram på nettsidene deira:

«Kyrkja er infiltrert av politiske krefter på venstrekanten som brukar organisasjonen til sine eigne formål. Det har vore øydeleggande for kyrkja. Medlemmane flyktar når dei ser at kyrkja er blitt ei snever politisk interessegruppe med sosialdemokratisk orientering», heiter det der.

Den svenske kyrkja skilde lag frå staten i år 2000. AfS meiner at kyrkja ikkje tilhøyrer «ein liten klikk av venstreaktivistar», men at ho tilhøyrer heile folket, som ein umisteleg del av Sveriges historie og framtid.

«Den svenske kyrkja må på nytt bli ei folkekyrkja, ei samlande kraft for alle svenskar», meiner partiet.

Vil ta debatten. Jesper Eneroth er gruppeleiar for Socialdemokraterna i den svenske kyrkjemøtet.

– AfS er eit parti som står så langt borte frå oss som det er mogleg å komme. Men eg trur ikkje at denne typen krefter kan nedkjempast ved å gøyme dei unna i det skjulte, seier Eneroth til svenske Dagen.

Han meiner det ikkje er grunnlag for å revurdere deltakinga i det demokratiske systemet i kyrkja sjølv om eit nasjonalistisk parti trer inn. Derimot vil han gjere alt han kan for at AfS ikkje skal vekke gjenklang i folket.

– No må vi tydeleggjere synet vårt på likeverd og vise fram den kristne nestekjærleiksbodskapen. Vi må vere klare til å ta debatten. Vi må ta dei rasistiske kraftene på alvor, i samfunnet og kyrkja, seier Eneroth.

---

Det svenske kyrkjevalet

  • Svenska Kyrkan (Den svenske kyrkja) skilde seg frå staten i år 2000. Kvart fjerde år vel medlemmane kven som skal styre kyrkja vidare. Alle medlemmar over 16 år kan stemme.
  • Neste val er søndag 19. september 2021.
  • Gruppene som stiller til val, blir kalla for nominasjonsgrupper. Desse gruppene er i stor grad knytt til dei ulike politiske partia i Sverige.
  • Det nasjonalistiske partiet Alternativ för Sverige har no fått lov til å stille til neste års kyrkjeval.

---

Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo er journalist og litteraturkritikar i Vårt Land. Han er tidlegare kulturredaktør i avisa. Walgermo er også forfattar.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter