Nyheter

Kirkerådet med ny smittevernveileder: Maks 50 deltakere på gudstjenester

– Slik det forholder seg nå, er ikke kirkebenker fastmonterte seter, sier Kirkerådets direktør, Ingrid Vad Nilsen.

– Vi kunne ikke vente lenger, men vi forholder oss til de reglene som gjelder til enhver tid. Slik det forholder seg nå, er ikke kirkebenker fastmonterte seter, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Kirkerådet har i dag sendt ut en ny smittevernveileder for Den norske kirke på grunn av økt koronasmitte i Norge. Torsdag strammet regjeringen inn flere av sine koronatiltak. Fredag ble det kjent at Oslo innfører sosial nedstenging.

Dette er noen av endringene i smittevernveilederen til Kirkerådet:

• Maks 50 deltakere fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, slik regjeringen har definert.

• Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord og liknende i leide/lånte lokaler.

• Nattverd, lystenning og liknende frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps eller liknende. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.

'Ekstremt krevende'

Kirkerådet og KA anbefaler dessuten at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.

I veilederen minner Kirkerådet også på at myndighetene fraråder unødvendige innlandsreiser.

Kirkerådsdirektøren medgir at restriksjonene er krevende.

– Det er jo ekstremt krevende, ikke bare for kirkene, men for alle. Veldig mange steder stenges alt ned, men det er dette vi står i som folk. Da må vi bare prøve å følge opp så godt vi kan, sier hun.

Hun påpeker at kirken består av man kan møtes til fellesskap – «et fellesskap som betyr mye for mange».

– Nå må vi vri oss mot digitale flater igjen for å samles der vi samles kan, og gjøre det beste ut av situasjonen. Vi stenger ikke ned, vi omstiller oss, sier hun.

Motstridende svar fra myndighetene

Antall personer på gudstjenester har vært omdiskutert det siste døgnet. Torsdag skrev Vårt Land om at det hersker full forvirring blant trossamfunnene om hva «fastmonterte seter» egentlig betyr. Forvirringen oppstod etter at regjeringen torsdag varslet nye smittevernregler over hele landet.

I regjeringens nye nasjonale regler for arrangementer står det:

«Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.»

Men kan kirkebenk regnes som et fastmontert sete?

På regjeringens nettsider går det fram at kirkebenker eller sammenkoblete/frittstående stolrekker ikke regnes som fastmonterte seter, selv om de er er fastmontert i gulvet, skrev Vårt Land på torsdag.

Men i en spørsmåls- og svarrunde med VG, har assisterende helsedirektør Espen Nakstad svart noe annet enn departementet på spørsmålet om kirkebenker kan regnes som «fastmonterte seter».

– Ja, de er det hvis de er merket og hvis man har den nødvendige avstanden, så er det det, var beskjeden fra Nakstad til VGs lesere torsdag kveld.

Skal komme med en definisjon

Vårt Land har fredag fått bekreftet at Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet harfått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å komme med en bedre definisjon, ifølge seniorforsker i FHI, Tone Kristin Bjordal Johansen.

– Vi fikk oppdraget fredag formiddag og jobber nå med hvordan regelverket skal forstås. Det har vært mye spørsmål omkring dette, noe som har gitt behov for avklaring, sier hun.

FHI og direktoratet har fått fredag kl 16 som oppdragsfrist.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen kommenterer dette arbeidet, slik:

– Vi vet at det nå blir arbeidet med denne definisjonen, slik at det kan komme endringer, sier hun.

LES MER:

Ut mot myndighetene: – De skaper forvirring når de gir ulik informasjon

Departementet: Kirkebenker er ikke «fastmonterte seter»

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter