Nyheter

Tre nye fagforeninger brøt forhandlingene i natt – oppgjøret satt på pause

Forhandlingene med de resterende fagforeningenr på sektoren er satt på pause til etter meklingen.

Natt til fredag brøt Fagforbundet, Creo og Fellesforbundet forhandlingene i årets tariffoppgjør på kirkelig sektor. Forhandlingene med de resterende fagforeningene på sektoren er satt på pause til etter meklingen.

Sju av fagforeningene valgte å bryte allerede torsdag kveld: Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Akademikerforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund. Det bekreftet KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter i en pressemelding.

– Sjokkerende at arbeidsgiver tar så lite ansvar

Leder for Fagforbundet Teologene, Thore Wiig Andersen mener det var riktig å bryte forhandlingene.

– Tilbudet fra arbeidsgiver innebærer en lønnsnedgangfor nyansatte prester. I en situasjon der vi allerede sliter med rekrutteringen, gir ikke dette grunnlag for videre forhandlinger. Det er sjokkerende å oppleve at arbeidsgiver tar så lite ansvar for å sikre Den norske kirke tilstrekkelig bemanning av presten i fremtiden, sier Wiig Andersen ifølge en pressemelding fra forbundet.

Han mener prestene har stått på og vist stor fleksibilitet under koronapandemien.

– De fortjener ikke dette. At arbeidsgiver legger opp til en reell lønnsnedgang i en slik situasjon, er svært provoserende og vitner ikke om en arbeidsgiver som evner å forstå hvilke utfordringen en står ovenfor fremover på feltet, sier han videre.

KA mener Wiig Andersen feilinformerer når han sier at tilbudet fra arbeidsgiver innebærer en lønnsnedgang for nyansatte prester.

– Thore Wiig Andersens påstand er ikke riktig. Ingen prester eller andre kirkeansatte går ned i lønn, men dersom en prest skifter jobb, må vedkommende på samme måte som alle andre arbeidstakere forhandle om lønn på nytt. Det KA har sagt nei til, er å fjerne de fem laveste lønnsalternativene for prester, noe som tvert imot ville ha ført til en garanti om en betydelig lønnsoppgang, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.

Oppgjør må løses hos Riksmekleren

Unio KA valgte sammen med Kirkelig undervisningsforbund å bryte forhandlingene. Unio KA utgjør blant annet Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet.

– Vi tar til etterretning at disse fagforeningene mener at årets oppgjør må løses hos Riksmekleren. Vi beklager situasjonen, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA.

Kristian Mollestad, forhandlingssjef for Unio KA, forteller til Vårt Land torsdag kveld at de hadde krav om å videreføre det lønnsnivået prestene har hatt de siste fem årene.

Da boplikten ble opphevet i 2015, inngikk staten en avtale med prestenes fagforeninger som skulle holde lønningene på et tilsvarende nivå. Dagens lønnsnivå er et resultat av en kompensasjon for å demme opp for lønnsnedgangen etter at boplikten ble avviklet.

– Denne ordningen forsvinner neste år. Vi hadde krav om å videreføre dagens lønnsnivå, men når KA ikke kunne gå med på det, så vi oss nødt til å bryte forhandlingene, sier Kristian Mollestad.

Forhandlingssjefen sier han er «veldig bekymret» for kirkens rekrutteringsutfordringer, og påpeker at lønn er en av tingene man faktisk kan gjøre noe med.

– Det etablerte lønnsnivået er akseptabelt, men selv med det sliter vi med rekrutteringen. Med dette tilbudet blir det mye, mye vanskeligere å rekruttere nye prester.

Uten kravet han gikk i forhandlingen med, vil det garanterte lønnsnivået synke med 40-60.000 kroner.

Kan svekke mobiliteten

Mollestad bemerker noe han mener er et annet viktig moment som også risikerer å forsvinne, nemlig at dersom du bytter en prestestilling internt i kirken, forblir lønnen den samme.

– Nå kan du bytte fra for eksempel Borg til Nord-Hålogaland bispedømme, og lønnen blir den samme. Dersom KA får det som de vil, kan man risikerer å gå ned i lønn ved å bytte stilling internt. Det gjør meg bekymret for mobiliteten til dagens prester.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når partene skal møtes hos Riksmekleren.

– Jeg håper og tror Riksmekleren kan bistå med å finne en løsning sammen med oss. Det hjelper kanskje med noen som ser det utenfra, og som kommer med innspill som gjør at vi forhåpentligvis kommer til enighet, sier Mollestad.

– Ikke riktig

– Det er ikke riktig at begynnerlønnen kuttes. Arbeidsgiver står fritt til, og praktiserer også i dag, en differensiert innplassering ut ifra stillingens ansvar og kompleksitet, arbeidstakers kompetanse og tilgangen på arbeidskraft, skriver KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev i en pressemelding.

For å møte rekrutteringsutfordringene i sektoren, har KA foreslått å nedsette et utvalg som skal jobbe målrettet fram mot neste tariffoppgjør.

De foreslår blant annet å kartlegge hvilke momenter ungdom generelt vektlegger i sitt valg av utdanning og fremtidig arbeidsgiver, og å sammenligne lønnsnivå på KA-området opp mot lønnsnivået for sammenlignbare stillinger og utdanninger på andre tariffområder. Utvalget vil også drøfte mulige karrierefremmende tiltak for ulike kirkelige yrkesgrupper.

– Rapporten fra et slikt utvalgsarbeid vil gi oss et helhetlig grunnlag for å finne fram til mest mulig treffsikre rekrutteringstiltak. Vi beklager sterkt at ikke disse organisasjonene er enige i dette, sier Liaklev i KA i en e-post.

I en tidligere versjon av saken dominerte Presteforeningens utspill. Saken er nå oppdatert med ytterligere kommentarer fra KA.

LES OGSÅ:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter