Nyheter

Norge gir ytterligere 390 millioner til kriserammede i Sahel

Den humanitære krisen i Sahel er forsterket blant annet som følge av covid-19. Norge gir 390 millioner kroner til kriserammede i området.

Ine Marie Eriksen Søreide besøker HL-senteret.

Pengene har utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) med seg på en digital giverlandskonferanse arrangert av FN, Danmark, Tyskland og EU tirsdag. Støtten gjelder for 2020 til 2022.

– Det utspiller seg en humanitær krise i det sentrale Sahel som raskt vokser i omfang, og som i stor grad blir oversett. Norge er derfor med på å mobilisere til et større internasjonalt engasjement og styrket humanitær innsats for å hindre at situasjonen forverres ytterligere, sier utenriksministeren.

Den humanitære situasjonen og sikkerhetssituasjonen i det sentrale Sahel har forverret seg vesentlig de siste årene, og regionen står i fare for å bli en såkalt glemt krise.

Ifølge UD har 13 millioner mennesker i Burkina Faso, Mali og Niger behov for akutt humanitær bistand, og 1,4 millioner mennesker er fordrevet fra hjemmene sine.

De 390 millionene inkluderer en tilleggsbevilgning på 111 millioner kroner over det humanitære budsjettet for 2020, og samtidig vil den humanitære støtten på minst 100 millioner kroner årlig de neste to årene bli opprettholdt. I tillegg kommer det nye bidrag på nær 79 millioner kroner til innsats innen fred, matsikkerhet og utdanning.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter