Nyheter

Norskstøttede mottak åpner i Hellas

Snart får sårbare kvinner, mødre og enslige mindreårige komme på mottak i Hellas. Norge betaler.

Mens norske utlendingsmyndigheter leter opp de 50 asylsøkerne, primært syriske barnefamilier, som skal flys fra Hellas til Norge, jobber greske organisasjoner med å åpne egne mottak for sårbare grupper.

Solberg-regjeringen betaler for jobben som gjøres i Hellas:

– Flere ulike greske organisasjoner er nå i gang med å etablere et bredt spekter av mottakstilbud for sårbare migranter, med hovedvekt på kvinner, mødre og enslige mindreårige. Blant prosjektene er mottaksplasser på fastlandet for voldsutsatte kvinner med barn, og ofre for menneskehandel, og botilbud for enslige mindreårige på de greske øyene, forteller statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til Vårt Land.

LES OGSÅNorske kommunar ønskjer Moria-flyktningar - avviser funksjonshemma

Norge delte ut penger i juni

Barstad opplyser at fram til 2024 skal det «etableres 300 mottaksplasser til et budsjett på 86 millioner kroner». Prosjektet er finansiert av EØS-midlene til Hellas, og det er den norske ambassaden i Athen som har hatt ansvar for utlysning av midlene.

– Tildeling av prosjektmidlene ble gjennomført i juni i år, sier Barstad.

I løpet av prosjektperioden skal inntil 1.000 flyktninger nyte godt av det norskstøttede tilbudet.

Mange flyktninger på fastlandet og på øyene

Hellas er Europas og EUs yttergrense i sørøst. Derfor har landet mottatt mange asylsøkere og migranter de senere årene. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyser Hellas totalt huser 122.000, nesten 94.000 på fastlandet og nesten 28.000 på de fem øyene som ligger helt inntil kysten av Tyrkia.

Behovet for mottak, særlig for enslige mindreårige er stort i Hellas. UNHCR forteller at av de 4.400 som oppholder seg i landet, bor kun ett av tre i gode mottak.

FNs barnefond, UNICEF, opplyser at rundt 1.000 av disse er i faresonen for å bli grovt utnyttet og at mange er hjemløse i større greske byer.

LES OGSÅ: Islamsk Råd Norge: – En slik handling er ikke tråd med islam, faktisk er den anti-islamsk

Norge tar 50 etter Moria-brannen

I mai sa Solberg-regjeringen at Norge skulle hente barn ut fra Hellas:

– Forutsatt at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak, vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier, med stor sannsynlighet for opphold, fra leirene i Hellas, fortalte justisminister Monica Mæland (H).

Luxembourg ble første land ut – og da den omstridte flyktningleiren Moria på Lesvos brant ned i september, hadde sju land hentet ut enslige, mindreårige asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Mens det fremdeles brant i Moria varslet regjeringen at Norge skal hente ut 50 flyktninger, og da helst syriske barnefamilier, så snart det lar seg gjøre.

EU-land flyr ut flyktninger

Mens Norge leter opp de som kvalifiserer for å komme hit til landet, henter andre land ut særlig enslige mindreårige barn og familier med barn med store helseplager.

Per september, opplyser UNICEF, har 1.066 barn og voksne blitt fløyet til sju land, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg og Portugal.

Siste dag i september kom det et nytt fly til Tyskland med 139 asylsøkere ombord. De EU-landene henter ut, er de som etter all sannsynlighet vil få opphold i de enkelte landene.

LES MER:

«Norge trenger flere barn. På Lesvos sover nyfødte på gata»

Opprettheld kvote på 3.000 – opnar for EU-flyktningar

«Hadde regjeringen lyttet til oss som er på Lesvos, ville de visst at hjelpen de sender er skivebom»

---

Fakta:

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter