Nyheter

Hedrer verdens største hjelpeorganisasjon

Fredsprisen går til Verdens matvareprogram. WFP hjelper årlig 86.7 millioner mennesker i 83 land. Norge er blant de som gir mest støtte.

Organisasjonen får Nobels fredspris for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

WFPs norske visepresident Elisabeth Rasmusson sier hun er veldig glad for at organisasjonen endelig får denne store anerkjennelsen.

– Jeg synes dette er en veldig riktig pris og er glad for at Verdens matvareprogram nå endelig får denne store anerkjennelsen. Det er så velfortjent, sier Rasmusson til NTB.

• Les mer: Slik er reaksjonene på årets fredspris

Nominert av Sp-Arnstad

I Kirkens Nødhjelp sier generalsekretær Dagfinn Høybråten at fredsprisen til WFP er «en velfortjent anerkjennelse og en sterk støtte til internasjonalt samarbeid på en tid da dette er under press»:

– WFP står i frontlinjen i kampen mot sult på vegne av oss alle.

Senterpartiets Marit Arnstad nominerte Verdens matvareprogram til prisen:

– Jeg er veldig glad akkurat nå. Verdens matvareprogram er en essensiell organisasjon for å forebygge konflikter og å hindre at de eskalerer, sier Sps parlamentariske leder til Aftenposten, og legger til:

– Ved å sørge for at folk får mat, bidrar man også derfor ofte til å forebygge konflikt.

Verdens største humanitære organisasjon

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon – og FNs fremste organisasjon i kampen mot sult. Organisasjonen leverer mat i land som herjes av krig, konflikt og katastrofe.

Årlig får 86.7 millioner mennesker i 83 land hjelp fra WFP.

Men WFP driver ikke bare nødhjelp, FN-organisasjonen jobber også med utvikling. Gjennom Food-for-Work-programmer blir lokal arbeidskraft engasjert og mottar «lønn» i form av mat. På denne måten hjelper WFP lokalsamfunn til å øke matproduksjonen.

Stor innsats i afrikanske land

Akkurat nå jobber WFP særlig i disse seks landene og regionene, der fire av de seks ligger i Afrika:

Kongo.

Jemen.

Sahel.

Syria.

Sør-Sudan.

Nordøstlige Nigeria.

Har 5.000 lastebiler på veien hver dag

Det internasjonale samfunnet har gjennom FNs bærekraftsmål forpliktet seg til å utrydde sult og oppnå matvaresikkerhet og forbedret ernæring innen 2030. Men verdensbasis har én av ni personer fortsatt ikke mat nok til å spise seg mette.

Derfor har WFP daglig 5.000 lastebiler, 20 skip og 92 fly i bevegelse for å levere mat og annen assistanse til de som trenger det mest. Organisasjonen har cirka 15.000 ansatte på verdensbasis.

Hvert år distribuerer WFP rundt 15 milliarder matrasjoner.

Hjelpen er basert på frivillige bidrag fra medlemslandene i form av varer, tjenester eller penger. Norge er blant de som gir mest til Verdens matvareprogram.

– Norge er et av de landene som tydelig forstår betydningen av fred, forsoning, og den rollen som matvaresikkerhet spiller når det kommer til fred og stabilitet, sa direktør David Beasley WFP i fjor.

Norge gir mye til WFP

Verdens matvareprogram har et årlig budsjett på rundt 25 milliarder kroner. I motsetning til andre FN-organisasjoner mottar ikke WFP et kjernebidrag fra FN, men blir kun finansiert av frivillige bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Norge gir kjernebidrag til WFP, med en forutsetning: pengene skal ikke bli brukt til å kjøpe genmodifisert mat.

Skal utrydde fattigdom

WFPs fem definerte hovedoppgaver:

Fokusere på de mest sårbare.

Skape veier mellom gård og marked.

Redusere matsvinn.

Oppmuntre til et bærekraftig utvalg av avlinger.

Prioritere ernæring - spesielt de første 1.000 dagene av et barns liv.

WFP jobber med en rekke av FNs bærekraftsmål, men mål nummer en, utrydde fattigdom, og to, utrydde sult, er de viktigste.

LES MER

Sultkatastrofe kan følge koronaviruset

Tiden løper ut for barn i Jemen

---

WFP

  • FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisasjon, med mål å bekjempe sult og fattigdom.

  • Opprettet i 1963, som en del av «mat for fred-programmet».

  • Treårig prosjekt som ble utvidet.

  • Driver i dag nødhjelpsarbeid og utviklingsprosjekter med rundt 11.000 ansatte.

  • Bidrar med mat og hjelp til 86 millioner mennesker i over 80 land.

  • Får ikke kjernebidrag fra FN, men finansieres med frivillige bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

  • Norge er en av de største bidragsyterne.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter