Nyheter

La seg flat – og ble reist til biskop

Da biskop Erik Varden lørdag la seg flat med pannen på kirkegulvet i Nidarosdomen - før han reiste seg til biskopelig vigsling og tjeneste – var det 483 år siden forrige gang det skjedde.

Da Erik Varden la seg flat på kirkegulvet i Nidarosdomen for å bli vigslet til biskop, var det 483 år siden sist det skjedde.

Katolikkene i Midt-Norge har ventet i 11 år på sin nye biskop, forventningene var store til vigslingen i nasjonalhelligdommen Nidarosdomen, velvillig utlånt fra Den norske kirke..

Prosesjonen startet fra St. Olav domkirke og gikk til Nidarosdomen under klokkeklemt fra begge kirkene. Klokken 11 åpnet døren i Vestfronten, lyset flommet inn og prosesjonen skred verdig frem mot høyalteret . Den lange rekken bak fanen bruker tid og den tiltredende biskopen befinner seg helt bakerst, først når han er innenfor kirkedørene lyder de mektige tonene fra Hubert Perrys I was glad fra Nidarosdomens guttekor, slik det også lød under vigslingen av dronning Elisabeth II i Westminster Abbey i 1953.

Biskopene Bernt Eidsvig, Czeslaw Kozon og Berislav Grgić stod for vigslingen av ny katolsk biskop i Midt-Norge – Erik Varden.
Biskopene Bernt Eidsvig, Czeslaw Kozon og Berislav Grgić stod for vigslingen av ny katolsk biskop i Midt-Norge – Erik Varden. Foto: David Engmo.

Røkelse i kirkerommet

Biskop Bernt Eidsvig renser alteret med røkelse, før han ønsker velkommen. Han minner om den snart 1000-årige Olavsarven.

– Noen vil reise tvil om hvor sterkt den står i dag, men det er pessimisters tale, sa Eidsvig og takket for gjestfriheten fra Den norske kirke før han ledet forsamlingen videre i syndsbekjennelsen.

De 200 gjestene i kirken utgjør en liten brøkdel av forsamlingen som ville vært til stede uten korona-pandemiens reisebegrensninger. En rekke utenlandske gjester ville fylt benkeradene, nå er den eneste utenlandske gjesten biskop Czeslaw Kozon av København, som har vært i Trondheim i karantene for å kunne delta i vigslingen.

Handlingen krever nemlig at ordinanden vigsles av tre biskoper, og i Norge er det for tiden bare to – biskop Bernt Eidsvig i Oslo og biskop Berislav Grgić i Tromsø.

Erik Varden snakket om kirkens universelle utfordringer etter vigslingen. – Vi må ta evangeliet på alvor og bidra til et livgivende kristent fellesskap – her og nå, sa han til menigheten.
Erik Varden snakket om kirkens universelle utfordringer etter vigslingen. – Vi må ta evangeliet på alvor og bidra til et livgivende kristent fellesskap – her og nå, sa han til menigheten. Foto: David Engmo.

Mandat fra paven

Biskop Bernt spør så om det finnes et apostolisk mandat for utnevnelsen.

Biskop Kozon leser pave Frans' utnevnelse av Erik Varden, med hans apostoliske velsignelse og hilsen.

Biskop Bernt minner ham om å legge all tvil – og de store spørsmål frem for Gud i bønn – og å søke fellesskap med alle kirkesamfunn i bispedømmet han skal lede.

Så stiller biskop Bernt biskop flere spørsmål til den nye biskopen – og om han inntil døden vil utføre sitt oppdrag.

– Ja, det vil jeg! kommer det med klar stemme fra Erik Varden – som så legger seg flatt ned foran høyalteret der han blir liggende under litaniet.

Så reiser han seg, blir bedt for – og salves av biskop Bernt. Så tar han imot ring, mitra og bispestav – og blir bedt om å våke over sin hjord som Gud har satt ham til å lede – og han går straks i tjeneste – leder takkofferet, nattverden og resten av messen.

Biskop Erik Varden med bispestaven i hånd, på vei ut av Nidarosdomen og over til St. Olav katolske domkirke.
Biskop Erik Varden med bispestaven i hånd, på vei ut av Nidarosdomen og over til St. Olav katolske domkirke. Foto: David Engmo.

Ydmykhet for tjenesten

Å legge seg flat er for tiden det eneste politisk korrekte å si til offentligheten når man har tabbet seg ut. Men få vet uttrykket har en klar referanse til det katolske prester alltid har gjort før de ordineres, og det biskopene gjør under vigslingen.

– Det er et uttrykk for ydmykhet, og denne symbolske handlingen (prosternasjonen) er også et bilde på at Gud skaper noe nytt av det som er nedbrudt. Prosternasjonen skjer under Alle helgens-litaniet og er et uttrykk for at ordinanden underordner seg Guds vilje, forteller sokneprest Egil Mogstad i St. Olav domkirke – som påpeker at uttrykket i dag er blitt så gjengs at det har gått inflasjon i det.

Til slutt hilste han menigheten og alle som fulgte med på nett – på engelsk, tysk og polsk.

– Jeg våger meg ikke på trøndersk, jeg vil ikke virke parodisk – men takker for velkomsten – og gleder meg til å bli kjent med dere, sa han til slutt.

Mange mennesker fulgte vigslingshandlingen på storskjerm utenfor St. Olav domkirke.
Mange mennesker fulgte vigslingshandlingen på storskjerm utenfor St. Olav domkirke. Foto: David Engmo.

Første gang siden reformasjonen

Erik Varden er den første biskop som blir vigslet i Nidarosdomen siden reformasjonen i 1537. Bare noen uker før reformasjonen ble erklært innført i Norge, vigslet biskop Olav Engelbrektsson den islandske biskopen Sigmundur, til bispetjeneste på Skálholt. Det hører med til historien at Sigmundur døde bare 18 dager senere, og fikk aldri innta bispesetet sitt på Island.

Det er noe uklart hvor mange norske biskoper som er vigslet i Nidarosdomen før reformasjonen, det var ganske vanlig at tilkommende biskoper reiste til Roma for å bli vigslet av paven.

Etter vigslingen forrettet biskop Erik Varden nattverden og resten av messen i nasjonalhelligdommen.
Etter vigslingen forrettet biskop Erik Varden nattverden og resten av messen i nasjonalhelligdommen. Foto: David Engmo.

Endelig ny biskop

Den katolske kirke i Midt-Norge, Trondheim stift, har nå vært uten biskop siden 2009.

Erik Varden ble utnevnt til biskop av pave Frans 1. oktober 2019, og skulle etter planen vigsles 4. januar i år. Men Varden ble sykmeldt og seremonien måtte utsettes. Veien til bispestolen ble lengre enn vanlig, og selve vigselsdagen ble også en lang reise – etter vigslingsseremoni i Nidarosdomen gikk prosesjonen de få hundre meterne til St. Olav katolske domkirke. Der ble han mottatt av sokneprest Egil Mogstad og menigheten og etter nesten tre timer tok han bispedømmet sitt i besittelse.

Han kysset krusifikset på vei til tabernaklet, knelte i bønn og kysset Olavsrelikviet – før han endelig kunne ikle seg fulle pontifikalier og innta bispestolen med mitra på hodet – både preget av det høytidelige øyeblikket og med et lunt smil om munnen. Etter drøye tre timer mottok han liturgisk applaus som tegn på menighetens mottagelse av sin nye biskop – og sendte vievann ut over hele menigheten.

Etter mottagelsen i St. Olav domkirke kastet biskop Erik Varden vievann på de mange fremmøtte fra menigheten.
Etter mottagelsen i St. Olav domkirke kastet biskop Erik Varden vievann på de mange fremmøtte fra menigheten. Foto: David Engmo.

Båret av kirkens bønn

Erik Varden forteller at han kjente seg båret av kirkens bønn da han la flat på kirkegulvet i Nidarosdomen.

– Det var en styrkende erfaring, der jeg prøvde å gjøre meg mottagelig og vise at jeg setter min lit til Guds miskunn, forteller han.

Han vil ikke bruke store ord om den spesielle dagen.

– Det var en fabelaktig flott seremoni, med mye flott musikk. Men den største dagen i mitt liv var min dåpsdag.

Til menigheten snakket han om kirkens universelle utfordringer.

– Faren er at vi blir tilbakeskuende mot en idealisert fortid. I et sekularisert – noen vil si post-kristent samfunn – må vi ta evangeliet på alvor og bidra til et livgivende kristent fellesskap – her og nå, sier biskop Erik Varden.

Prosesjonen med den nyvigslede biskopen krysser Elgesæter gate på vei til hans egen, nye kirke – St. Olav katolske domkirke.
Prosesjonen med den nyvigslede biskopen krysser Elgesæter gate på vei til hans egen, nye kirke – St. Olav katolske domkirke. Foto: David Engmo.

Velkomne i domen

Biskop Herborg Finnset ønsker katolikkene hjertelig velkommen i Nidarosdomen.

– Det er hyggelig å være vertskap for vigslingen, vi har et godt samarbeid med flere katolske menigheter. Dette er økumenikk i praksis, sier hun og legger til at de kirkelige representantene dessverre må begrense sin deltagelse.

– Vi må trekke oss tilbake etter vigslingshandlingen, vi må rett og slett begrense risikoen for smitte – særlig med tanke på neste ukes kirkemøte, sier Finnset som gleder seg til å samarbeide med biskop Erik Varden.

LES MER: – Nåden er en overraskelse, sier biskop Erik Varden

LES MER: Tilbake til moderkyrkja

---

Erik Varden

  • Erik Varden ble lørdag vigslet til biskop i Den katolske kirke i Midt-Norge, Trondheim stift.
  • Hen er født i 1974 i Degernes i Viken, opptatt i den katolske kirkes fulle fellesskap i 1993.
  • Tok doktorgrad i kirkehistorie ved St. Johns college i Cambridge.
  • Trådte inn i cistercienserklosteret Mount Saint Bernard Abbey i England i 2011 og ble valgt til abbed der i 2015.

---

---

Bispevigsling

  • Erik Varden ble vigslet til bispegjerningen av biskopene Bernt Eidsvig, Czeslaw Kozon og Berislav Grgić.
  • Etter vigslingen gikk prosesjonen til St. Olav katolske domkirke, der han formelt inntok bispestolen og møtte menigheten.
  • Nidarosdomens guttekor, Schola Sancta Sunnivae og domorganist Magne Harry stod for det musikalske under vigslingen.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter