Nyheter

Overgrepsdømt ble brukt som frivillig kirketjener

Kirkevergen som engasjerte ham, mener saken reiser et ­prinsipielt spørsmål: – For kirken som diakonal organisasjon vil det alltid være en avveining: På hvilken måte skal mennesker som har en dom på seg kunne brukes i tjeneste seinere i livet?

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter