NYTT PARTI:

Starter nytt parti med kristen sentrumsprofil

Geir Lippestad blir leder for partiet Sentrum og får med seg en rekke tidligere KrF-politikere. Partiet vil bygge på kristne og religiøse verdier og sier de vil styre etter FNs bærekraftsmål.

Høsten 2018 vant «blå side» skjebnevalget i KrF – og partiet bestemte seg for å gå inn i Erna Solbergs regjering.

Nå starter flere tidligere KrF-politikere sitt eget parti, som ifølge dem selv skal befinne seg i sentrum/venstre av norsk politikk, etter det Vårt Land kjenner til.

NRK skriver at det nye partiet skal hete «Sentrum» og at det skal ledes av tidligere Ap-byråd i Oslo, Geir Lippestad.

– Slik den politiske situasjonen er i dag, vil en stemme til Sentrum være en stemme for regjeringsskifte, sier Lippestad til NRK.

Partiet vil ta kristne og religiøse verdier på alvor og styre etter FNs bærekraftsmål, opplyser Lippestad.

LES OGSÅ: Dette sier Hareide og Ropstad om den nye konkurrenten

Disse er med

Blant personene som fronter det nye partiet finner vi ,etter det Vårt Land erfarer, John Harald Bondevik (bildet), som er sønn av tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik.

I slutten av september gikk Bondevik ut i et innlegg og sa at begeret nå er fullt og forklarte hvorfor han ikke ønsker å være medlem i KrF.

«Jeg renner over av frustrasjon. KrF er ikke lenger et folkeparti. De har blitt seg selv nærmest», skrev han.

###

Vårt Land er også kjent med at Kristin Walstad også er med å fronte det nye partiet. Inntil nylig var hun nestleder i Viken KrF, men kunngjorde i midten av september at hun melder seg ut av partiet.

«Samarbeidsavklaringen som gav oss fargen rød, gul eller blå var ikke bare et politisk retningsvalg. Med på kjøpet fikk partiet en helt ny ledelse som har fremmet politiske prioriteringer langt fra det brede folkepartiet jeg ønsket meg», skrev hun i innlegget hvor hun kunngjorde utmeldingen.

I tillegg trakk hun fram partiets syn på homofili og homofiles rettigheter som årsak til utmeldingen.

Tirsdag kveld skriver hun følgende på Facebook:

«Vårt politiske system har behov for et sentrum som kan balansere ytterkantene. Den historiske stabiliteten i norsk politikk er svekket, frontene er hardere. Skremmer det deg? Det skremmer meg. Jeg opplever at vi har en politisk uro, der polariserende retorikk har fått fast plass, der enkeltmennesker og grupper av mennesker stadig blir tråkket på».

Hun avslutter med at hun tror Norge trenger et radikalt parti som legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin politikkutvikling.

Flere profiler

Etter det Vårt Land kjenner til er også Irene Solli, som var andre nestleder i Agder KrF fram til januar i år med. NRK skriver at Dag Sele, som var fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem inntil nylig, også er med på å fronte det nye partiet. De har også med seg Tom Sverre Tomren, som er tidligere MDG-politiker fra Hordaland.

Tomren har vært helt sentral i å drive frem Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Hordaland, der partiet etter 2011 fikk feste i flere kommunestyrer og han selv fikk plass i fylkestinget. Tomren, som er prest, har årelang erfaring med partibygging. Men han brøt med MDG før forrige lokalvalg, og sluttet seg til KrFs fylkestingsgruppe. Han var blant annet kritisk til MDGs verdipolitikk.

Ryktene om det nye partiet har versert blant folk med tilknytning til miljøet rundt nettverket Drivkraft en tid, forklarer kilder i miljøet til Vårt Land. Over litt tid skal initiativtakere ha tatt kontakter blant folk i nettverket for å sondere om frustrerte eks-KrFere var klare for et nytt parti som ikke bare bygget på KrF-miljøet.
Et knippe sentrale Drivkraft-engasjerte Vårt Land har snakket med, har stilt seg avventende til prosjektet.

Hva er Sentrum?
Partiet Sentrum skal «ta kristne og religiøse verdier på alvor» og styre etter FNs bærekraftsmål. 
I deres politiske plattform, som NRK har fått tilgang til, heter det:

«Sentrum er et blokkuavhengig sentrumsparti. Vi legger FNs bærekraftsmål og menneskerettserklæringen til grunn for utforming av all politikk. Vi henter inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning».

Partiets Sentrums nye logo.

Som hovedsaker trekker de i sin politiske plattform fram klima og miljø, fellesskap og sosial rettferdighet og mangfold og likeverd.

Under punktet om «mangfold og likeverd» skriver de blant annet:

«Diskriminering basert på religion er en global trend. Tros- og livssynsfriheten er under press, også i Norge. Politikken som føres må sørge for at enkeltmennesker og grupper behandles som likeverdige. Vi vil verne om trosfriheten. Livssynsåpenhet og religionsdialog spiller en viktig rolle i samfunnet». 

Slik lager man et parti

For at registrerte opplysninger skal få virkning for valget, må Partiregisteret ha mottatt og journalført meldingen innen 2. januar i valgåret, opplyser Partiregistret selv.

Det vil si at om partiet ønsker å stille med lister til Stortingsvalget høsten 2021, må de være registrert innen 2. januar neste år.

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter