Nyheter

Nytt Ap-program: Kontroll med trossamfunn er «viktige offentlige oppgaver»

Aps nye stortingsprogram skjerper kravformuleringer om tros- og livssynssamfunn. Tar inn ordet «kontroll» i nytt program.

Jonas Gahr Støre. Lansering av Arbeiderpartiets forslag til partiprogram

I et programforslag der grep mot klimatrusselen, sterkere velferdsstat og arbeid til alle er gjenomgående, spisser partiet også kapittelet om tros- og livssynspolitikk.

– På de fleste andre områder av samfunnet vårt stiller vi krav til demokrati, åpenhet og representasjon. Nå er det på tide å gjøre det samme overfor tros- og livssynssamfunnene, heter det.

Det varselet kom også i forrige program. Men i det nye forslaget er tonen om det offentlige ansvaret for sektoren tydeligere.

Partiet bruker ordet kontroll, og det heter: «Både finansiering av, kontroll over og innsyn i religiøse samfunn er viktige offentlige oppgaver».

Partiet fastslår at religion «ikke bare er en privatsak, men også et offentlig anliggende». I forrige program nøyde partiet seg med at dette gjaldt «økonomisk støtte fra det offentlige», når tros- og livssynssamfunn bidrar til velferden eller når noen utsettes for tvang eller undertrykking i religionens navn.

Mer kontroll?

– Dette kan bli lest som en skjerping. Vil dere nå ha mer kontroll over trossamfunn?

– Nei, det er en nær sammenheng mellom ytringsfrihet og religionsfrihet, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Men i et åpent samfunn skal vi normalt ha innsyn i hvordan organisasjoner driver og hvordan situasjonen er for de som er på innsiden. Der det er statstøtte involvert, er det vanlig med grunnleggende krav til at eksempelvis kvinner og menn behandles på lik måte, fortsetter Støre.

Også «samfunnskontrakt» med trossamfunn vil Ap ha

Partilederen har selv ledet arbeidet med det nye programmet. I livssynskapittelet har partiet også funnet plass til krav om «samfunnskontrakt» for trossamfunn som krav for å få støtte.

– Denne skal anerkjenne tros- og livssynssamfunnenes viktige rolle i samfunnet og bidra til at de sammen med det offentlige jobber aktivt for integrering, bedre likestilling og økt kunnskap om norske lover, er forklaringen.

Da Ap fremmet krav om en slik kontrakt da den nye tros- og livssynsloven ble vedtatt i vår, fikk partiet tøff kritikk fra KrF og annet borgerlig hold. Ap ble beskyldt for å ville overstyre trossamfunnene.

Kravet om 40 prosent representasjon av hvert kjønn i de av trossamfunnenes organer som forvalter offentlig tilskudd, videreføres i utkastet.

«Norge har en kristen og humanistisk arv»

Men Ap-programmet poengterer tydelig at tros- og livssynssamfunnene spiller en viktig rolle i samfunnet. Norge skal være et «livssynsåpent samfunn, hvor alle har respekt for andres tro, livssyn eller ikke-tro.» Partiet påpeker at trossamfunnene spiller «en sentral rolle i mange enkeltmenneskers liv».

Blant annet heter det:

• Norge har en kristen og humanistisk arv, som vi tar med oss i møte med et stadig mer mangfoldig samfunn.

• Tros- og livssynssamfunn skal sikres forutsigbar finansiering.

• Offentlige institusjoner som sykehus, sykehjem og fengsel skal møte krav om å tilrettelegge for at pasienter og innsatte får anledning til å utøve sin tro og sitt livssyn.

Stridspunkt om KRLE-faget er fjernet

Før forrige programvedtak var det full landsmøtestrid om å fjerne K for kristendom i KRLE-faget. Ledelsen anbefalte ikke å gjøre dette, men flertallet trumfet punktet igjennom. I det nye programforslaget er punktet om at K-en skal ut, fjernet.

– Hvorfor er det ikke med?

– Det var strid om dette sist. Nå får vi se hva partiorganisasjonen sier. Dette er ikke det største stridsspørsmålet vi har brukt tid på, svarer Støre.

Om abortsplitt sier Støre: «Handler ikke om strid»

Som Vårt Land skrev nylig, er Ap med det nye programmet på vei mot abortstrid foran neste landsmøte. Et mindretall vil vrake dagens abortnemnder og la kvinnen ha selvbestemmelse. Det vil i praksis bety selvbestemt abort frem til uke 18.

Støre selv tilhører flertallet som vil vurdere andre løsninger til dagens nemndsystem. Under forrige landsmøte brukte han partilederautoriteten for å stoppe vraking av abortnemndene.

– Hvordan vil du hindre ny stor abortstrid i Ap?

– Dette handler ikke om strid, men en gjennomtenkt utvikling av politikk som svarer på den tiden vi lever i.

Svarer med flere spørsmål

– Hvordan vil du bruke tyngden din inn i landsmøtet neste gang?

– Er abortnemnder som tar valg for kvinner etter uke 12 den riktige veien å gå, svarer imidlertid Støre i spørsmålsform og fortsetter:

– Når nesten alle abortsøknader etter uke 12 innvilges, er det ikke da rom for å åpne for at kvinnens rett må gjelde? Er det forsvarlig helsehjelp og rådgivning tilgjengelig for alle? Det vil vi ha utredet ordentlig. Det er det riktig tid for. Dagens regjering har innskrenket abortloven. Det må vi snu. Og så må vi bruke kreftene på å utrede dette.

Skjerper tonen om privatskolene

Programutkastet skjerper tonen overfor privatskoler med flere av de forslagene partiet lanserte for ett år siden:

• Nei til etablering av nye kommersielle privatskoler – stramme inn privatskoleskoleloven.

• Lokal vetorett slik at kommuner og fylkeskommuner selv kan styre omfanget av private skoler.

I familiepolitikken opprettholdes løftet om å fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for dem uten barnehageplass. Barnetrygden skal opprettholdes på dagens nivå.

Flytter seg: «Tydeligere retningsvalg enn i 2017»

– Dette er et tydeligere retningsvalg enn i 2017. Og programmet er et kraftfullt forsvar for offentlig velferd, sa Støre da han lanserte programmet for pressen fredag morgen.

Utkastet gir velgerne tre konkrete løfter: Trygt arbeid til alle, velferdsstaten skal gjøres sterkere, og Norge skal nå sine klimamål og bidra til å løse klimakrisen internasjonalt. Støre mener partiet har «forent industriarbeideren og miljøområdet».

Nok en gang: Strid om atomvåpen

I tillegg til abortspørsmålet inneholder programmet to andre dissenser som kan gi strid fremover:

• Om den såkalte iskanten for oljevirksomhet i Barentshavet går flertallet for å beholde dagens grense, mens et mindretall vil trekke grensen lenger sør. I mindretallet er AUFs leder, Ina Rangønes Libak.

• AUF-lederen ønsker også at Norge skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen – en sak som vakte stor debatt på forrige landsmøte.

• LES OGSÅ:

Ap-politiker stiller kunnskapsministeren til veggs om penger til Født fri

Frp gjør byks på fersk gallup. Valgforsker tror Moria kan ha bidratt

Ap får abort-oppgjør i fanget - press fra venstresiden om mer selvbestemmelse

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter