Nyheter

Boligblokkbråk for Frelsesarmeen. Avkrevd tilgivelse «i god kristen ånd»

På Søndre Jeløy i Moss har Frelsesarmeen havnet i klinsj med naboer – organisasjonen vil bygge blokker. Det sier naboene nei til.

I flere år har det rast en byggestrid på Jeløy i Moss kommune. Frelsesarmeen er godt synlig på øya, med både folkehøgskole, offiserskole og ressurssenter. Nå ønsker kirkesamfunnet å bygge boligblokker på en eiendom de arvet i 1993.

Det er velforeningen Søndre Jeløy Vel svært kritiske til. De ønsker ikke Frelsesarmeens boligblokker i nabolaget.

– Vi blir ikke hørt her. Vi føler oss overkjørt. Boligplanene i nabolaget oppleves som et overgrep, sier styreleder i velet, Elisabeth Leikanger.

– Som kyniske utbyggere har Frelsesarmeen gått til et firma og danna et AS, med mål om å bygge så mange leiligheter som mulig. Det er blitt gjort uten at utbyggerne har snakka med folk, eller tatt hensyn til sosiale aspekter eller stedtilpassing, fortsetter hun.

FØR/ETTER: Skisse av Frelsesarmeens forslag for utbygging av tomta på Jeløya i Moss

Slik vil de at det skal se ut. Foto: Frelsesarmeen

Sender andre i sitt sted

Leikanger forteller at velet reagerer sterkt på at Frelsesarmeen er fraværende i debatten.

– Vi reagerer på at de skyver andre foran seg i saken. De er blant de største grunneierne i vårt område, men vil verken møte naboer eller kommunen på høringsmøter og nabomøter. De sender arkitekten eller utbyggeren. Det er ikke holdbart.

Hvorfor reagerer dere så sterkt på at det er Frelsesarmeen som bygger ut?

– Vi synes det er en ekstra dimensjon og forventning til Frelsesarmeen som kristen organisasjon og utbygger. Vi er klare til å starte på nytt, dersom Frelsesarmeen skroter sitt forslag og møter oss med blanke ark, sier Leikanger.

Profitt og etiske valg

Velet er tydelig på at de ønsker utbygging på tomta, men ikke byggene som Frelsesarmeen vil sette opp. De har derfor hyret en arkitekt, som har tegnet et alternativ for tomta.

– Jeg ser at dette er tegnet for maksimal fortjeneste, men mitt alternativ ikke ville gitt mye mindre fortjeneste. De har forsøkt å strekke seg litt i retning av miljøtilpassning, men langt fra nok, sier Arne Sødal, som er arkitekten til Søndre Jeløy Vel.

Frelsesarmeen har hatt større økonomiske problemer de siste åra, er det ikke greit at de søker så stor profitt som mulig?

– De kan jo gjerne søke profitt som alle andre spekulanter. Men i alle spekulantbransjer, er det grader av etikk og etiske valg. Jeg hadde forventet at Frelsesarmeen ville være i den moderate enden av den skalaen.

LES OGSÅ: Frelsesarmeen selger hovedkvarteret og reduserer antall korps

Forventninger til kristne

– Det er flott at Leikanger har tydelige forventninger til Frelsesarmeen som kristen organisasjon. Det betyr likevel ikke at vi kan la velforeningen eller enkeltpersoner bestemme over ressursene vi forvalter. Alt overskuddet vi får, vil gå til vårt samfunnsnyttige arbeid, skriver kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen Geir Smith-Solevåg i en e-post til Vårt Land.

kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg

(foto: Petter Berntsen/Frelsesarmeen)

Kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen Geir Smith-Solevåg mener de har sitt på det rene i byggesaken på Jeløy. Foto: Petter Bertsen

Han skriver videre at det ikke stemmer at Frelsesarmeen har vært utilgjengelige for velforeningen, men at de har forståelse for at de ikke har lyktes med å forklare dem hvordan prosjektet er organisert.

– Vi har delt eierskap av tomta med Backegruppen. Vår felles arkitekt har presentert prosjekter på folkemøter, i sosiale medier og i møte med politikere og administrasjon. Det har skjedd i dialog med oss, og vi deltok også på folkemøtet 16. april.

Kunne Frelsesarmeen gjort noe annerledes for å forhindre en konflikt som dette?

– Dette prosjektet har fulgt de vanlige prosessene for utbygging. Vi har gjort betydelige tilpasninger på bakgrunn av ulike innspill i høringsprosessen, og har blant annet vurdert Søndre Jeløy Vel sitt alternative reguleringsforslag, skriver Smith-Solevåg.

– Leikanger opplever utbyggingsplanene som «overkjøring og overgrep» – hva tenker dere om det?

– Velforeningen har over lang tid brukt en svært ladet retorikk. De karakteriserer det som i all hovedsak er fire etasjes lavblokker som monsterblokker, og de snakker om «unnlatelsessynder», «det er flere av oss som vil bli innlagt hvis dette prosjektet går gjennom», «overgrep» er noe av det. Vi har også blitt avkrevd å skulle «be om tilgivelse i god kristen ånd» for planene våre. Vi mener vi har gjort vårt når vi har gått grundig inn i deres innspill og alternative forslag, og behandlet dem saklig og profesjonelt, svarer kommunikasjonssjef Smith-Solevåg.

LES OGSÅ:

Frelsesarmeens stille «homo-opprør»

Pinseleder kjøpte bolig av eldre kvinne i menigheten solgte for over dobbel pris tre måneder senere

Ny trend forsterkes blant eldre: Flytter fra villa til leilighet

---

Bråtengata 66

  • Frelsesarmeens eiendom på Jeløya i Moss.
  • Industriområde i dag. Har vært drevet som Fretex-butikk siden 1993.
  • Boligblokkene ønskes bygd av Frelsesarmeen og Backegruppen.
  • Søndre Jeløya Vel opplever seg overkjørt av organisasjonen.
  • Velet ønsker utbygging, men ikke blokkene som er foreslått.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter