Nyheter

Advarsel om håndsprit og åpen flamme i kirkene: Brannfarlig

Bruk av håndsprit og tenning av lys har ført til brannskader under en konfirmasjonssamling. Kirkeverge mener ulykken kunne vært unngått.

En kvinne brant seg under en konfirmasjonssamling tidligere denne måneden, melder KA-Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.

Kvinnen hadde fulgt instruksen og spritet hendene sine like i forkant av at hun skulle tenne lys. Spritflasken var plassert på samme bord som lysene, opplyser kirkevergen, som ønsker å være anonym av hensyn til den aktuelle kvinnen.

Illustrasjonsfoto til sak om brannsikkerhet i kirken, ifb. med antibac og lystenning.

Kirkens smittevernveileder advarer mot bruk av håndsprit i nærheten av levende lys. (Illustrasjonsfoto fra Oslo domkirke, som ikke har tilknytning til saken).

– I vår iver etter å påse at alle spriter hendene sine, glemte vi brannfaren. Jeg vil tro at det er mange menigheter som ikke har tenkt nok gjennom denne utfordringen. Vi priser oss lykkelige over at det hos oss gikk ganske bra. Hånden ble forbrent, men heldigvis tok ikke noe annet fyr, sier kirkevergen.

Advarte om farene allerede i mai

Kirkeverge i Grue, Tore Ellefsen, sendte 14. mai et brev til Kirkerådet og KA der han gjorde oppmerksom på farene ved bruk av håndsprit – og medfølgende brannfare i nærkontakt med levende lys. Han kjenner selv til flere lokale tilløp til brann forårsaket av håndsprit.

Han fikk ingen respons på sitt innspill om manglene – først i forgårs fikk han svar fra KA. Ellefsen mener at hvis hans innspill hadde kommet med i instruksen, kunne ulykken vært unngått.

– Det er en stor mangel at instruksen ikke inneholder ett eneste ord om håndsprit og åpen flamme, her har ikke de som utformet instruksen gjort jobben sin, sier han.

Håndspriten står ved siden av tente lys

– Det er greit at vi skal være flinkest i klassen, og markere at håndspriten er på plass overalt i kirken – men det blir bare symbolpolitikk, sier Ellefsen.

Han mener at man i iver over å følge smitteverntiltakene har oversett HMS-tiltakene angående brannsikkerhet.

– Smitteverntiltakene sier at det skal være håndsprit ved inngangen, på alterbord og ved døpefont. På disse stedene blir håndspriten veldig ofte stående rett ved siden av tente lys. Skrekkscenarioet er et alterbord med lettantennelig duk, et lys som velter og antenner antibacen – og en person nært ved i lettantennelige klær.

– Ingen vil sette en kanne bensin på alterbordet, håndspriten har samme merking – om «meget stor brannfare». Vi må passe oss for å ta lite gjennomtenkte snarveier forbi brannsikkerheten, sier kirkevergen i Grue.

Kan ha satt brannsikkerheten i skyggen

Spesialrådgiver i KA, Hanne Moltubakk Kempton, sier at det er beklagelig at Tore Ellefsen ikke fikk respons på sitt brev av 14. mai.

– Vi setter pris på slike innspill, og hans påminnelse om farene ved bruk av håndsprit i nærheten av levende lys er veldig viktig. Jeg mener at hans innspill har økt bevisstheten rundt dette – det er selvfølgelig viktig at vi har både oppmerksomhet og instrukser for brannsikkerheten, sier hun.

– Vi må vel innrømme at fokuset på smittevern kan ha satt brannsikkerheten i skyggen, både i kirken og ellers i samfunnet. Jeg tror hans tanker om hvordan vi forholder oss til den nye koronasituasjonen vil være et viktig og positivt bidrag til å skape bevissthet rundt de nye utfordringene vi har møtt i koronatiden, sier Kempton og understreker at både brannsikkerhet og plassering og bruk av håndsprit er ivaretatt i veilederen KA har laget i samarbeid med Kirkerådet.

– En farlig kombinasjon

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved Oslo Brann- og redningsetat påpeker at brannfarlig håndsprit og levende lys er noe som ikke hører sammen – og kan være en farlig kombinasjon.

– Vi befinner oss i en helt ny situasjon under koronatiltakene. Da er det ekstra viktig å ha klare instrukser om hvordan vi håndterer brannsikkerheten – i tillegg til smittevernreglene. Det ligger klare forventninger til enhver virksomhet å gjennomføre risikovurderinger og tiltak for å ivareta de krav til HMS som ligger i lovverket. Kirken bør gjøre risikovurderinger som er tilpasset at det nå brukes brannfarlig væske i kirkerommene, sier Dalen, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

LES MER:

Godt smittevern handler om lederskap

Flere kirker sikres mot brann

---

Smittevern og brannsikkerhet

  • KA melder om et tilfelle av brannskade i forbindelse med bruk av håndsprit og nærhet til levende lys.
  • Kirkeverge Tore Ellefsen i Grue sendte allerede 14. mai et brev til KA og Kirkerådet der han påpekte svakheter i Kirkens smittevernveileder – særlig på brannsikkerhet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter