GRANSKING:

Født Fri mister statsstøtten etter gransking: – Svært alvorlig, sier statssekretær

Den Shabana Rehman-ledede stiftelsen har ikke brukt pengene i tråd med formålet sitt, har ikke god økonomistyring og kan ha brukt midler til private formål, konkluderer rapport. Nå trekkes statsstøtten.

– Offentlige tildelte midler har ikke blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sier statssekretær Grunde Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

De alvorlige forholdene kommer frem i en ny rapport som kosulentselskapet EY har gjennomført på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Konklusjonen er fellende for Født Fri, og derfor trekkes støtten til stiftelsen i forslag til statsbudsjett for 2021. De siste tre årene har stiftelsen fått 17 millioner kroner til sammen.

– Vi forventer at organisasjoner som får statsstøtte bruker pengene til det de har fått dem til, og at de har god kontroll på økonomien, sier Almeland.

Les hele historien om hvorfor de varslet: – Tiden i stiftelsen brøt meg ned

Dette sier den fellende rapporten

Vårt Land fortalte i august at fem tidligere Født Fri-engasjerte varslet om stiftelsen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). De ba IMDi undersøke det de mente var kritikkverdig pengebruk og dårlige ansettelsesforhold.

Kort tid etter satte konsulentselskapet EY i gang en gjennomgang stiftelsens økonomi, på vegne av IMDi. Nå er rapporten klar, og konkluder med at:

• Født Fri mangler god økonomistyring.

• Penger kan ha gått til private formål.

• Midlene har blitt brukt til andre formål enn støtten skulle gå til.

• Organisasjonen har finansiert tiltak de ikke har rapportert om.

• Det har vært «utgifter av privat karakter og anskaffelser fra leverandør i nær tilknytning til daglig leder».

###

Venstre-leder Trine Skei Grande og daværende stortingsrepresentant Abid Raja var med på åpningen av Født Fri. Daglig leder Shabana Rehman til venstre. Foto: Tore Meek / NTB

Styret: – Har vært en hastesak

– Vi er veldig overrasket over avgjørelsen, men kanskje først og fremst saksbehandlingen, sier styreleder i Født Fri, Jan Sverre Asker, til Vårt Land.

Asker mener dette har virket som en hastesak – og er usikker på hvorfor.

– Det har vært korte frister, som det ikke har vært mulig å etterfølge, sier han.

Styrelederen er kritisk til at det var gjennom media at han skulle få vite om resultatet fra rapporten og departementets avgjørelse. Han var ikke klar over at rapporten var levert, og at Født Fri mistet statstøtten da Vårt Land ringte klokka 18.00 mandag.

Les mer av svaret hans nede i saken.

Varsler: – Sannheten seirer

– Det er befriende å se at vi har blitt lyttet til, og at sannheten seirer, sier en av dem som varslet om forholdene i Født Fri til IMDi.

– Det er godt å få bekreftet at det vi har sett, og konkludert med at har vært på kant med loven, faktisk har vært det.

På den annen side synes vedkommende at den 36 sider lange rapporten er trist lesning – på vegne av saken mot æresvold og for likestilling.

– Når Født Fri mister statsstøtten, forsvinner også mange midler til å bekjempe negativ sosial kontroll. Norge trenger en sånn organisasjon. Jeg kunne ønske at stiftelsen ble «re-lansert» med fagpersoner til å realisere det den er ment til å gjøre.

Varsleren konkluderer likevel:

– Men det er bra at ingen flere statlige midler går til noe de ikke skal.

Oslo  20171123.
Kvinnene bak den ferske stiftelsen «Født fri» feiret med kake på Stortinget torsdag etter å ha blitt tildelt 5 millioner kroner i budsjettavtalen. De "skamløse jentene" fra venstre Nancy Herz, Laial Ayoub, Sofia Nesrine Srour, Maria Khan, Iram Haq, Amal Aden og Shabana Rehman. Feiringen fant sted på Abid Rajas (V) kontor på Stortinget med Venstres partileder Trine Skei Grande (V).
Foto: Mariam Butt / NTB

Stiftelsen Født Fri mobiliserte en rekke samfunnsdebattanter ved oppstarten høsten 2017. Kort tid senere trakk flere av dem seg. Foto: Mariam Butt / NTB

Kan bli politianmeldt

Rapporten anbefaler at IMDi vurderer å politianmelde Født Fri for forholdene rapporten avdekker. Det for å se om stiftelsen har brutt for eksempel straffeloven.

– IMDi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i pressemeldingen.

– Vår vurdering er at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt, sier Rieber-Mohn.

Født Fri kom til høsten 2017, og fikk i oppdrag å jobbe mot negativ sosial kontroll, og «likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet», slik det heter i formålet. Stiftelsen ledes av Shabana Rehman og har to andre fast ansatte.

LES OGSÅ: Slik gikk Født Fri fra løs idé til budsjettvinner – på fire uker

Vil ikke kommentere rapporten

Født Fris styreleder, Jan Sverre Asker, vil ikke kommentere rapporten mandag kveld. I en pressemelding skriver han at:

– Vi opplever granskingen som høyst utilfredsstillende. Intervju med nøkkelpersonell, der det ble tatt lydopptak er ikke dekkende skriftlig referert og vesentlig bevis er utelatt. Rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter noe vi har påpekt løpende.

Til Vårt Land sier Asker:

– Jeg vil ikke gå i samme felle som IMDi eller departementet her har gjort, med å kommentere enkelteksempler. Før jeg gjør det må jeg snakke med departementet og styret i Født Fri. Å kommentere enkeltsaker ville være å prosedere noe som ikke har vært formelt behandlet.

Asker sa tidlig mandag kveld til Vårt Land at han ikke har fått noen innkallelse til møte med med IMDi eller Kunnskapsdepartementet. Da hadde han heller ikke fått tid til å lese rapporten.

– Jeg har ikke blitt kontakt av verken IMDi eller departementet om dette.

– Hva blir konsekvensene for styret?

– Det må jeg komme tilbake til. Det blir feil å skulle kommentere dette når det bare er publisert på nett.

Kan ha reist til London og på spa på stiftelsens regning

Vårt Land har gått gjennom deler av rapporten fra EY. Den konkluderer med, eller stiller spørsmål ved, flere utgifter Født Fri uriktig skal ha brukt penger på. Blant annet:

• Et skriveseminar på Son spa i forbindelse med Stovnerrevyen, som Født Fri har vært engasjert i. EY skriver at oppholdet «overgår kostnadsnivået (...) som vil kunne anses å være rimelig til virksomhetsrelatert formål». Født Fri svarer at de anser turen for å være en del av virksomheten.

• Et skriveseminar i London i forbindelse med Stovnerrevyen. Rapporten antyder at deler av turen har blitt betalt av Født Fri, og konkluderer at summen er «et beløp som overgår det som vil kunne anses å være rimelig å kostnadsføre som virksomhetsrelatert formål i stiftelsen». Turen skal ha inkludert Aha-konsert og «Thriller»-musikal.

• Kjøp av elektroniske artikler for 311.905 kroner fra 2018 t.o.m. første halvdel av 2020.

• At to medarbeidere skal ha fått lønn uten å gjennomføre arbeid.

• Catering-mat fra restauranten til et familiemedlem av daglig leder. Ifølge rapporten forklarer stiftelsen at kjøpet ble gjort tidlig i stiftelsens oppstart, og at betingelsene virket konkurransedyktige, men at de nå har fått bedre innsikt i leverandørene som finnes. Den ansvarlige for catering i Født Fri skal i disse tilfellene ikke utført bestilling i tide.

Slik forklarer Født Fri utgiftene videre

VG har fått tilgang til Født Fris advokat sitt brev til kontradiksjon, som han sendte som tilsvar til EY. Der skriver Harald F. Strandenæs blant annet at:

«Son Spa – et Nordic Choice Hotels, ligger nærmest midt mellom (...) og Shabanas hjem, dette ble opplyst i intervjuet. Om EYs personell hadde undersøkt er distansen 2,7 mil mellom Knapstad og Son og det er dermed et av de nærmeste hotell til hennes hjemsted».

Tilsvaret til London-turen lyder, ifølge VG:

«På dette punkt kan det nevnes at London-seminaret, som var klarert med styret, aldri har hatt «som formål å gå på AHA konsert». (...) «AHA konserten», som altså var gratis, bød seg som en plutselig mulighet etter at billetter var innkjøpt og turen planlagt. Det er intet kritikkverdig i å gå på denne konsert på en jobbreise. Tidsbruken er kort og må i alle fall kunne henføres til hvile og rekreasjon».

I pressemeldingen fra Født Fri mandag kveld skriver styreleder Jan Sverre Asker at en kritisk lesning av rapportens beskrivelse av fakta ikke gir grunnlag for straffbare forhold eller at Født Fri ikke har god nok kontroll på økonomien:

«Det vil alltid være rom for skjønn i bruk av samfunnets midler, og Født Fri vil se på dette, samt enkelte rutiner, men rapporten beviser ikke at det er grunnlag for reaksjoner av noe slag mot Født Fri.

Det er alvorlig at det viktige integreringsarbeid som Født Fri driver skal ødelegges på et så tynt grunnlag. Vi vil i første omgang ta saken opp med departementet», skriver han.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter