Nyheter

Kirkerådet trekker likevel ikke Kifo-støtten

Kifo følte seg overkjørt av Kirkerådet da det sist uke ble foreslått å kutte støtten til forskningsinstituttet. Under dagens Kirkerådsmøte ble forslaget droppet.

Under Kirkerådsmøtet torsdag ble det besluttet at Kirkerådet ikke kutter støtten til Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning (Kifo).

– Vi er lettet og veldig glad for at forslaget ble fjernet, sier Tore Witsø Rafoss, forsker ved instituttet.

Han og resten av de ansatte i Kifo har fulgt direkteoverføringen av Kirkerådsmøtet, og var glade for at beslutningen om fremtidig støtte ble utsatt.

– Det var interessant å følge diskusjonen og høre de ulike innspillene.Vi noterte oss flere ting vi tar med oss videre, sier Rafoss.

– Nå skal vi feire med sveler og kaffe.

Fryktet nedleggelser

Sist uke skrev Vårt Land om at kirkerådsdirektøren foreslo å avvikle tilskuddet til Kifo.

– De foreslåtte kuttene vil bety at KIFO legges ned, sa Tore Witsø Rafoss sist uke, og mente de ansatte følte seg overkjørt.

Det foreslåtte vedtaket om at bevilgningene til Kifo skulle fases ut i løpet av de to neste årene, ble møtt med motstand under dagens Kirkerådsmøte.

I stedet ble det enstemmig vedtatt at Kirkerådet ber direktøren om å innlede en dialog med Kifo for å diskutere kirkens videre forskningsstrategi, og å videreføre årets støtte.

Hvordan fremtidig støtte vil se ut, er uvisst. På grunnlag av denne kommende dialogen, vil Kirkerådet vurdere «størrelse og innretning av eventuelle fremtidige tilskudd til Kifo», heter det i vedtaket.

– Vi er glad for at de ble enige om å innføre en dialog med Kifo. Det er det vi har ønsket oss hele tiden, sier Tore Witsø Rafoss.

– Vår dør er alltid åpen.

Samtidig bemerker Rafoss at det er legitimt å diskutere relasjonen mellom Kifo og Den norske kirke. Han er derfor glad for at rådet kom til enighet og at en dialog med Kifo-styret vil opprettes.

LES MER:

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter