Nyheter

BCC brukte minst 10 millioner kroner på å håndtere påvirkningsaksjonen

Brunstad Christian Church anmeldte påvirkningsoperasjonen som ble utført mot dem, men politiet i Oslo henla anmeldelsen. Det kostet kirken et tosifret antall millioner å håndtere påvirkningsoperasjonen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Først ble vi sjokkerte, sier Berit Hustad Nilsen, styreleder i Brunstad Christian Church (BCC).

Det er følelsen hun beskriver da The New Yorker kontaktet BCC, og fortalte at de skrev en artikkel om at kirkesamfunnet var gjenstand for en påvirkningsaksjon «bestilt fra Amsterdam». Vårt Land fortalte i helgen historien om hvordan Brunstad Christian Church ble målskive for en profesjonell påvirkningsoperasjon utført av det israelske selskapet Psy-Group.

– Det verste er å oppleve hvordan personer som har en agenda og økonomiske midler kan leie inn ressurser for å påvirke og fordreie sannheten, sier hun.

Påvirkningsoperasjoner er et nytt fenomen i Norge

Påvirkningsaksjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, men det er et kjent fenomen internasjonalt. Slike aksjoner spilte for eksempel en rolle i folkeavstemningen om Storbritannias tilknytning til EU, og det amerikanske presidentvalget i USA i 2016.

NRK har tidligere skrevet at Høyre har vært i kontakt med påvirkningsselskapet Cambridge Analytica, men at partiet mente at selskapets metoder var «over grensen».

I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sin rapport «Risiko 2020» skriver de at Norge «som et åpent samfunn» er sårbare, og at «informasjonen vi ser i det offentlige rom, sosiale medier eller på nyhetssider lett kan bli endret av forfalskning, halvsannheter eller lignende».

– Fort ansvarlig for seg selv

Trond Øvstedal, informasjonssjef i NSM, forteller at de bistår offentlig sektor, offentlige virksomheter og stortingsrepresentanter hvis falske kontoer på sosiale medier blir opprettet.

Han forteller at det ikke er noen som systematisk følger med på om enkeltpersoner blir påvirket på norsk jord.

– Man er fort ansvarlig for sin egen sikkerhet i slike tilfeller, sier Øvstedal.

Han forteller at det finnes foreninger for internettsikkerhet som privatpersoner og organisasjoner kan benytte seg av, hvis de blir utsatt for aksjoner som den BCC mener de ble utsatt for. Slettmeg.no og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIs) er eksempler på slike. Det finnes også private selskaper som spesialiserer seg på å hjelpe folk med å forsvare seg mot angrep på internett.

– Vi oppfordrer de som utsettes for en påvirkningsaksjon, eller annen internettrelatert kriminalitet, til å anmelde forholdet til politiet, sier Øvstedal.

Politianmeldelsen ble henlagt

Etter at The New Yorker hadde kontaktet BCC sendte advokatfirmaet Hjort, på vegne av BCC, en 83 sider lang anmeldelse til Kripos. Den berørte en rekke forskjellige forhold, blant annet påvirkningsaksjonen til Psy-Group. Kripos oversendte anmeldelsen til Oslo Politidistrikt.

«Vilkåret for å iverksette etterforskning er oppfylt. Saken gjelder en ny type kriminalitet som det er svært vanskelig å beskytte seg mot», skriver advokat Pål Sverre Hernæs i anmeldelsen.

Hernæs mener det er gjort langt flere og omfattende undersøkelser som dokumenterer påvirknignsaksjonen på nåværende tidspunkt, enn det de hadde på tidspunktet forholdet ble anmeldt til Kripos.

I henleggelsesbrevet fra Oslo Politidistrikt skriver de følgende:

«Forbindelsen til ett utenlandsk foretak som skal ha spesialisert seg på å produsere fiktiv informasjon for påvirkning (Psy-Group) fremstår som helt perifer». De skriver også at forholdene i anmeldelsen som omtaler Psy-Group kan «helt eller delvis ha skjedd utenfor norsk jurisdiksjon».

– Hva tenkte dere da dere mottok henleggelsen?

– Vi kjente vel enda mer på en maktesløshet og tenkte: «Hvem er det egentlig som kan hjelpe oss?». Samtidig var vi handlekraftige og iverksatte mange tiltak selv, for å finne ut hva som har skjedd, svarer Hustad Nilsen.

I etterkant av politiets henleggelse har BCC blant annet kontaktet et stort internasjonalt etterforskningsselskap for å undersøke hva påvirkningsoperasjonen har bestått i og hvem som har bestilt den.

På spørsmål om hva påvirkningsaksjonens konsekvenser totalt har kostet, svarer Hustad Nilsen at det er vanskelig å fastslå nøyaktig, men at det er snakk om «betydelige beløp».

– Det er brukt minst 10 millioner kroner på blant annet advokat- og revisjonskostnader, etterforskningsrapport og interne timer, sier hun.

Tror ikke samfunnet klarer å håndtere påvirkningsoperasjoner

Skaden er allerede skjedd for BCC, men Hustad Nilsen mener at deres historie bør gi grunnlag for en debatt omkring norsk lovgivning og lovhåndhevelses evne til å håndtere påvirkningsoperasjoner.

– Vi tror ikke samfunnet er rustet til å håndtere den typen påvirkning. Jeg tror det skyldes at dette er helt nytt i Norge. Det er vanskelig for politiet å forstå sammenhengene og etterforske så kompliserte saker.

– Noen vil kanskje kunne hevde at denne operasjonen mot dere har vært mislykket?–

– Vi har registrert at noen hevder dette, og det er vanlig at når en operasjon holder på å bli avslørt, så forsøker folk som har vært involvert å benekte eller bagatellisere hele operasjonen. Det er en del av strategien, hevder Hustad Nilsen.

Hun mener det er utvilsomt at operasjonen har hatt store konsekvenser for BCC.

– Den har klart å skape et bilde av oss som nærmest kriminelle. Det er svært alvorlig for oss og vi bruker mye tid og ressurser i å rydde opp i det feilaktige inntrykket, sier hun.

Les mer om BCC:

• Da Brunstad Christian Church hørte at de var mål for et privat, israelsk etterretningsselskap, startet de en egen etterforskning. Sporene peker mot en nederlender de mener ville sverte dem.

• I Smiths venner er han elsket. På utsiden beskyldes han for svindel, maktkupp og pengepress. Temaene står i kø når BCCs toppleder åpner dørene for første gang på 23 år.

---

Psy-Group

  • Et privat israelsk etterretningsselskap som ble startet i 2014. Ble begjært konkurs i 2018.
  • Har hatt flere tidligere Mossad-agenter på lønningslisten.
  • Selskapet arbeidet med påvirkningskampanjer. De har blant annet brukt falske identiteter for å manipulere menneskers oppfatninger. Har også brukt såkalte «honningfeller» som metode. Hadde slagordet «shape reality».
  • Forsøkte å selge tjenestene sine til Donald Trumps valgkampgruppe før 2016-valget. Dette gjorde at Psy-Group ble etterforsket som en del av Robert S. Muellers Russland- granskning.
  • Selskapet videreføres i dag som påvirkningsselskapet White Knight.
  • Kilder: Times of Israel og Wikipedia.

---

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er tidligere journalist i Vårt Land, og jobbet med et bredt stoffområde innen religion, etikk og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter