TI SAKER:

Ferskt NLM-varsel inneholder tidligere behandlede saker

Varselet som NLMs kontrollkomité mottok på forsommeren, inneholder ti ulike saker som tidligere skal ha blitt behandlet, men ikke fått tilstrekkelig behandling, ifølge varslerne. På hovedstyremøtet denne uken skal varselet diskuteres.

– Når det kommer saker til oss om maktmisbruk i organisasjonen, så er det klart at vi tar det alvorlig. Vår oppgave nå er å undersøke om NLMs hovedstyre og hovedledelsen har håndtert de varslede sakene på en forsvarlig måte, sier Arvid Gusland, leder for kontrollkomiteen til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Som Vårt Land tidligere har omtalt, har et varsel ligget på bordet til NLMs kontrollkomité siden forsommeren. Nyheten ble først kjent gjennom et leserinnlegg fra NLM-kretsleder Endre Stene, som for et par uker siden tok et kraftig oppgjør med det han kaller «en ødeleggende kultur» i organisasjonen. Ifølge ham kan mange NLM-ere fortelle at de har følt seg krenket av sentrale ledere. Varslere får dessuten ikke en god og etterrettelig behandling, hevder han.

I det samme innlegget, som først sto på trykk i Dagen, nevnte han altså også at NLMs kontrollkomité har mottatt et varsel «om tillitskrise i organisasjonen». Det er «basert på ti ulike fortellinger om maktmisbruk». Stene ønsker ikke å kommentere om det er ham selv som står bak varselet eller hvordan han ble gjort kjent med det. Men ifølge ham har det flere avsendere, det skal inneholde saker av ulik karakter og sakene strekker seg over en periode på over ti år.

Skal gå hovedstyret etter i sømmene

Fredag kunne NLM-general Øyvind Åsland i et oppfølgende leserinnlegg fortelle at han nå er gjort kjent med hvilke saker det er snakk om.

«Alle disse har tidligere blitt grundig behandlet på ulike nivåer i organisasjonen vår. Men nettopp fordi vi her står overfor personalsaker, kan vi ikke kommentere disse nærmere», skriver han i innlegget, som først ble sendt til Dagen.

Til Utsyn på fredag kunne Arvid Gusland konkretisere noe mer hva varselet handler om. «Varslingen handler om at de opplever at NLMs hovedstyre ikke tilstrekkelig har fulgt opp henvendelser om svært problematisk behandling av saker i NLMs administrasjon», sa han.

– Kan du utdype dette nærmere?

– Jeg tror ikke jeg skal nærmere inn på dette, men det handler om at man ikke har gjort de undersøkelser som er nødvendige og ikke rettet opp i situasjonen i etterkant, sier Gusland til Vårt Land.

Til orientering på hovedstyremøtet

Kontrollkomiteens mandat er å påse at hovedstyrets forvaltning er er i samsvar med NLMs grunnregler og generalforsamlingens vedtak. Komiteen velges av generalforsamlingen for seks år av gangen, og består av tre medlemmer og en vara. På hver generalforsamling legger de fram sin treårsrapport. Neste generalforsamling er i 2021.

Kontrollkomiteen har foreløpig ikke tatt stilling til om det vil foreligge en konklusjon fra dem før generalforsamlingen, ifølge Gusland.

– Det ligger ikke i vårt mandat at vi skal gi rapporter underveis. Samtidig er det heller ikke vanlig at vi får varsler på denne måten. Jeg kjenner kun til én varsling fra forrige periode, sier han.

Kontrollkomiteen startet behandlingen og tok kontakt med hovedstyret da varselet ble mottatt før sommeren.

Torsdag og fredag denne uken er det hovedstyremøte i NLM. Både varselet og Endre Stenes kronikk vil det orientert om på møtet, bekrefter hovedstyreformann Raymond Bjuland.

– Det er naturlig at hovedstyret får en orientering om hva dette går i etter så mye støy som det har vært i media, sier Bjuland.

Selve varselet er han ordknapp om.

– Det er ikke konstruktivt for saken at hovedstyret skal gå inn og blande seg i ballvekslingen som nå er i media. Vi vil la kontrollkomiteen få fred og ro, og så vil vi erkjenne den konklusjon som etter hvert kommer. Vi må få en god runde på hvilke rutiner vi har og hva vi kan lære av dette, sier han. ……

LES MER:

NLM-veteran: – Jeg skjemmes over behandlingen av medarbeidere

• Øyvind Åsland: Vi er ikke immune mot en usunn kultur

• 12 Norsk Luthersk Misjonssamband-medlemmer: Endre Stene setter ord på forhold vi kjenner oss igjen i

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter