Nyheter

Ledere i tidligere partnerorganisasjon risikerer fengsel for skattekrav – mener KRIK har et ansvar

Lederne i Christian Sports Contact Tanzania frykter fengselsstraff og ber den norske partnerorganisasjonen KRIK om hjelp. Men KRIK sier nei.

– Jeg synes det er utrolig leit å måtte ta denne saken i media, for jeg har ikke lyst til å henge ut KRIK. Men nå er situasjonen desperat. Tre mennesker lider og risikerer fengsel fordi KRIK ikke tar ansvar, sier Afrika-veteran Svein Olaf Evjen Olsen.

I 17 år har han fulgt Christian Sports Contact (CHRISC) i Tanzania fra sidelinjen, blant annet som tidligere landsdirektør for Norsk Folkehjelp i Tanzania. Siden har han kommet tettere på den kristne idrettsorganisasjonen gjennom sitt engasjement i en av Afrikas største fotballturneringer for ungdom, East Africa Cup, som har sitt sekretariat forankret i CHRISC Tanzania.

Olsen er nå dypt bekymret for CHRISCs tre ledere som han mener risikerer både bøter og fengselstraff for et tilbakevirkende skattekrav de mottok fra landets skattemyndigheter, TRA, i fjor. Kravet er på om lag 82.000 kroner og gjelder for årene 2015 til 2018. Dette har de ikke midler til å betale selv, og de ber derfor KRIK om hjelp.

– Vi mener KRIK er delvis ansvarlig for kravet i perioden 2015-2017, for da var KRIK ansvarlig for den økonomiske styringen av CHRISC Tanzania. Det inkluderer ansettelse og signering av alle personalkontrakter, betaling av kontorleie og generell kontoradministrasjon, skriver Elly Omondi, daglig leder i CHRISC Tanzania, i en e-post fra Vårt Land.

Elly Omondi

Bilde: Elly Omondi er daglig leder i CHRISC. Foto: Privat

Siden desember i fjor har CHRISC gjentatte ganger bedt KRIK om å bidra økonomisk. Men i mai besluttet KRIKs landsstyre å si nei.

Har betalt av egen lomme

KRIK bidro til å starte idrettsbevegelsen CHRISC som i dag har selvstendige søsterorganisasjoner i flere østafrikanske land; CHRISC Kenya, CHRISC Uganda og CHRISC Tanzania. Opprinnelig var skattekravet mot CHRISC Tanzania på 250.000 norske kroner. Siden er dette blitt nedforhandlet av CHRISC, ifølge Olsen. Men nedbetalingsplanen er stram: De første summene skulle innbetales i april og juli i år. Neste frist er i august, september og oktober.

– Sammen med en venn har jeg betalt de første kravene for CHRISC av egen lomme, forteller Olsen, som i vår påtok seg rollen som bindeledd mellom CHRISC og KRIK.

Bakgrunnen for skattekravet er den politiske situasjonen i landet, forklarer han. Etter at president John Magufuli kom til makten i 2015 har han hatt en visjon om å redusere bistandsavhengigheten for Tanzania. Dermed har presidenten satt i gang en omfattende prosess for å øke skatteinngangen i landet, blant annet gjennom en skattegjennomgang av selskaper i privat sektor, i tillegg til sivile organisasjoner. Granskingen strekker seg år tilbake, ifølge Olsen.

Trakk samarbeidet

Årsaken til at CHRISC Tanzania ikke kan betale skattekravet, skyldes blant annet konsekvensene av det som i media ble omtalt som en omfattende svindelsak. Fra Norad har CHRISC-organisasjonene mottatt støtte gjennom Digni (på vegne av KRIK), Strømmestiftelsen, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp og Atlas-alliansen. I 2016, etter tips fra en anonym varsler, ble det foretatt granskninger av CHRISC Kenya. Undersøkelsene ble rutinemessig utvidet til også å omfatte CHRISC-organisasjonene i Tanzania og Uganda. I tillegg ble East Africa Cup innlemmet i granskningen.

Resultatet av granskingen ble kjent våren 2018: Nærmere 5 millioner kroner er underslått eller på annen måte misligholdt i perioden 2012 til 2016, skrev Bistandsaktuelt.

Nyheten førte til at KRIK trakk seg fra samarbeidet med CHRISC Tanzania i 2018. Også andre givere trakk seg. Dermed sto organisasjonen uten inntekt.

'Ble offer for urett'

Olsen mener på sin side at CHRISC Tanzania ble offer for urett da de etter granskingen «ble stemplet som en svindelorganisasjon».

– Revisjonsfirmaet avdekket et meget svakt økonomisk styringssystem hos CHRISC Tanzania, men de klarte ikke å påvise konkret svindel. På grunn av styringssystemet kunne de likevel ikke utelukke at det hadde vært korrupsjon, sier han.

Også i denne saken mener Olsen at KRIK unnlot å ta ansvar for CHRISC.

– PricewaterhouseCoopers (PWC) sin gjennomgang i 2017 konkluderte med mulig korrupsjon grunnet svake administrasjons- og økonomistyringsrutiner. KRIK hadde i den perioden ansvaret for nettopp dette i CHRISC, men de skjøv av en eller annen årsak hele ansvaret for den svake administrasjonskompetansen over på CHRISC Tanzania, sier han.

Advarte mot overføring av midler

KRIKs generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal skriver i en e-post til Vårt Land at organisasjonen er «takknemlig og stolt over alt det gode arbeidet som har blitt gjort gjennom mange år i CHRISC-arbeidet i Øst-Afrika».

– Derfor var det ekstra krevende for styret å ta beslutningen om å avvise forespørselen fra CHRISC Tanzania om hjelp i møte med det omtalte skattekravet, men da både bistandsfaglig og politisk rådgivning enstemmig advarte mot å overføre midler som vanskelig kan følges opp, fremstod det likevel som det mest forsvarlige å gjøre, skriver hun.

– Er dere enige i at dere har et delansvar for skattekravet for årene 2015 til 2017?

– KRIK betalte selvsagt skatt i den perioden vi var engasjerte i Tanzania. På nåværende tidspunkt er det nærmere tre år siden KRIKs samarbeid med CHRISC Tanzania ble avsluttet, og det er problematisk å skulle forholde seg til tilbakevirkende skattekrav som også viser seg å være i stadig endring, skriver hun.

Generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal fotografert på Ullevål Stadion

Ifølge Bjørndal hadde KRIK et administrativt ansvar for CHRISC Tanzania «i visse perioder» som skattekravet gjelder, «mens andre oppgaver ble fordelt underveis mellom KRIK og CHRISC».

– Og så hadde vi jo stedlige representanter i Tanzania, som jobbet sammen med de lokale engasjerte. Ønsket var selvsagt å overlate mer av ansvaret til de lokale, men så var det også en stadig avveining i henhold til kapasitet og kompetanse.

LES MER:

Svindlet idrettsbistand for fem millioner

Gir seg i KRIK – blir ny generalsekretær i Areopagos

Nytt vedtak: KRIK kan stille samlivskrav til ansatte

---

Christian Sports Contact (CHRISC)

  • Kristen Idrettskontakt (KRIK) har vært engasjert i idrettsarbeid og bistand i Øst-Afrika siden 1993.
  • Gjennom arbeidet har selvstendige søsterorganisasjoner blitt opprettet i flere østafrikanske land; CHRISC Kenya, CHRISC Uganda og CHRISC Tanzania.
  • CHRISC-arbeidet har mottatt prosjektstøtte fra Norad gjennom Digni, Strømmestiftelsen og Norges idrettsforbund.
  • Idrettsturneringen East Africa Cup er blitt arrangert årlig i Tanzania siden 2004 i regi av blant annet CHRISC.
  • East Africa Cup har mottatt støtte fra Norad gjennom Norsk Folkehjelp, Digni, Norges idrettsforbund, Atlas-alliansen og Strømmestiftelsen.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter