Nyheter

I krisetider er det smart å velge etisk

Flere velger å investere i etiske fond, og i krisetider ser det ut til at disse investeringene er de mest lønnsomme, viser en ny masteroppgave. – Det trenger ikke være noen motsetning mellom profitt og etikk, sier investeringsekspert.

Etiske fond gir best avkastning i tider hvor verden står overfor en krise, mens ellers er det konvensjonelle fond som gir best avkastning. Det kom to av Norges Handelshøyskoles (NHH) studenter frem til i sin masteroppgave innen bærekraftig finans.

Oppgaven

Mandy Cheung og Vilde Tokerud Jerve fra NHH så på det amerikanske aksjemarkedet i perioden fra mars 2003 til mars 2020. De konkluderte med at etiske fond, såkalte SRI-fond, ser ut til å gi best avkastning under kriser, og at de konvensjonelle fondene er mer flyktige i samme periode. Det vil si at de svinger mer og har dermed høyere risiko. SRI er et engelsk begrep, og betyr samfunnsansvarlige investeringer.

– Vi fant ingen vesentlige forskjeller, men tallene viser at det er en trend at samfunnsansvarlige investeringer gir bedre avkastning under kriser, forteller Cheung.

Da økonomistudentene skrev masteren sin, befant verden seg midt i en pandemi som påvirket markeder over hele kloden. Med interesse for bærekraftig finans, bestemte de seg for å se hvordan etiske fond hadde klart seg i koronapandemien.

– Siden koronakrisen var pågående da vi skrev oppgaven, betydde det at få hadde tatt for seg den problemstillingen før oss. Men først og fremst valgte vi å skrive en slik oppgave fordi vi har en genuin interesse for bærekraftig finans. SRI-fond er en viktig bidragsyter til å løse til å løse noen av verdens klimaproblemer, sier Jerve.

LES MER: Selv under pandemien har det lønnet seg å investere i klima og bærekraft

To perioder

Studentene delte perioden i to: Den første tok for seg perioden før og etter finanskrisen, den andre gikk i en tiårsperiode frem til koronakrisen.

Cheung og Jerve fant ut at etiske fond gjorde det betydelig dårligere enn andre fond i tiden før finanskrisen i 2008, men i den andre perioden er det ikke stor forskjell på de to fondstypene.

Men under finanskrisen gjorde etiske fond (SRI) det noe bedre enn konvensjonelle fond. Forskjellene her var imidlertid ikke markante. Også under denne krisen fant de tall som tilsier at SRI-fond gjør det bedre enn konvensjonelle fond. Heller ikke her er forskjellene store, men i nyere tid har SRI-fond vist en tendens til å utkonkurrere de konvensjonelle fondene i enda større grad i krisetider.

– SRI er blitt noe ganske annet enn hva det var før finanskrisen i 2008, forteller Jerve.

Cheung og Jerve sier at de lette etter vesentlige forskjeller som kunne bevise at en kommer bedre ut med å ha en samfunnsansvarlig investeringsstrategi i krisetider. Det gjorde de ikke, men forklarer at det kan også ha med hvilke data de har sett på.

Sårbart

Pia Goyer syns NHH-studentenes funn er interessante. Goyer er menneskerettighetsjurist med tolv års fartstid i Etikkrådets sekretariat for Oljefondet. Hun mener koronapandemien har vist hvor sårbart det globaliserte næringslivet er, og forteller at den naturlige reaksjonen i tider med stor usikkerhet, er at investorer søker til investeringer med lavere risiko. Hun tror miljø, sosiale forhold og styring – såkalte ESG-faktorer (se faktaboks), vil bli et viktigere hensyn i fremtidens aksjemarked.

– Ofte har virksomhet som har negativ innvirkning på miljø og klima, også negative effekter for menneskene som er ansatte i selskapene eller bor i området der de opererer. Denne koblingen er særlig viktig når vi nå går inn i en tid med økt elektrifisering – der vi trenger mineraler til å lage sterke batterier for å drive biler og annet, og der råvareutvinningen til å lage disse kan være koblet til grove menneskerettighetsbrudd, skiver hun i en e-post til Vårt Land.

Etisk merking

Sbanken er en av bankene i Norge som var tidligst ute med etisk merking av fond. Kristian Fredheim forteller at over 90 prosent av deres fondssparere har plassert sine penger i fond med positiv etisk profil.

– Mange spør seg om det er mindre lønnsomt å investere etisk, for eksempel i fond som fokuserer på menneskerettigheter, klimatiltak og antikorrupsjon. Det klare svaret er nei, og det trenger ikke være noen motsetning mellom profitt og etikk, skriver Fredheim i en e-post til Vårt Land.

LES MER:

Vil verden bli mer bærekraftig etter koronakrisen?

Slik sikrer du at sparepengene dine ikke ødelegger kloden

---

Etiske investeringer

  • Mange plasserer penger i fond, der forvaltere investerer for deg.
  • En rekke fond stiller etiske krav til de selskapene de investerer i på vegne av kunden. Etiske investeringer startet i religiøse miljøer der man så at enkelte investeringer harmonerte dårlig med ens moralske standard og verdier. Flere slike miljøer begynte dermed å ekskludere visse industrier og selskaper, som for eksempel tobakk, porno og alkoholproduksjon.
  • I dag finner man ulike fond som tilfredsstiller ulike kulturelle, regionale og religiøse normer.
  • FN har definert seks prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI). For tiden er det 1.380 selskaper som har signert disse prinsippene og de forvalter verdier for 59 billioner amerikanske dollar (2015).
  • SRI er et engelsk begrep, og betyr samfunnsansvarlige investeringer.
  • ESG brukes ofte som betegnelse for sosiale investeringer. E-en står for miljø (environment), S står for sosiale forhold der barnearbeid og arbeidernes rettigheter skal ivaretas. G-en står for selskapsstyring (Governance) og handler om hvorvidt selskaper har en åpenhet, ikke bidrar til korrupsjon, rapporterer på en tillitvekkende måte og har gode prinsipper for sitt styrearbeid.

---

Amalie Vadla

Amalie Vadla

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter