Nyheter

NLM-veteran: – Jeg skjemmes over behandlingen av medarbeidere

Mangeårig misjonær Magne Gillebo støtter opp om kritikken om ukultur i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har selv erfart at ansatte kvier seg for å si ifra om maktmisbruk. Varsler er heller ikke blitt tatt tilstrekkelig på alvor, mener han.

– Jeg skjemmes når jeg tenker på hvordan enkelte medarbeidere er blitt behandlet i NLM. Ledelsen har fortsatt langt igjen før de kan slå seg på brystet og si at de håndterer vanskelige personalsaker, sier Magne Gillebo.

71-åringen har lang fartstid i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), blant annet som mangeårig misjonær i Hong Kong, som rektor og lærer på NLM-eide Fjellheim Bibelskole i Tromsø, og som NLMs regionleder for Asia i perioden 2005 til 2017.

I løpet av disse årene har han bitt seg merke i et bekymringsfullt trekk ved organisasjonen: Han mener det råder en uheldig konsensuskultur i NLM, der lojaliteten til organisasjonen ofte veier tyngre enn medmenneskelige hensyn.

– I NLM er det full lojalitet innad i organisasjonen. Den strekker seg i et linjeforhold som går fra generalsekretær til avdelingsleder, til regionleder og til stedlig representant ute. Dersom utsendinger eller andre ansatte har avvikende oppfatninger av en situasjon, blir de ikke lyttet til. Lojaliteten til organisasjonen er så stor at det kun er den ansattes overordnedes mening som teller, sier Gillebo.

'Har ikke brydd seg med å lytte'

Han påpeker at NLM har viet mye oppmerksomhet til forebygging av seksuelle overgrep i organisasjonen, men maktmisbruk kan også skje på andre områder.

– Det mest alvorlige jeg har vært vitne til, er at ledere ikke har brydd seg med å lytte til de som har vært involvert i konflikter. De kan si at «de vet nok allerede». Det mener jeg er maktmisbruk.

Av hensyn til de involverte partene kan han ikke være mer konkret om historiene han kjenner til, men han sier de ikke er unike. Gillebo kjenner til flere liknende tilfeller fra 80-tallet og fram til de siste årene.

Bakgrunnen for uttalelsene hans er at Vårt Land har utfordret ham på et leserinnlegg som først sto på trykk i Dagen denne uken. Der tar tidligere kretsleder i NLM, Endre Stene, et kraftig oppgjør med det han kaller «en ødeleggende kultur i organisasjonen.

Stene mener NLM har blitt mer lukket. Flere ansatte kan fortelle at de har følt seg krenket av sentrale ledere. Varslere får dessuten ikke en god og etterrettelig behandling, hevder han.

LES INNLEGGET TIL ENDRE STENE HER: En bringes til taushet av frykt for represalier

Avviser kritikken

Generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, har på sin side avvist kritikken. Han har påpekt at NLM er en demokratisk organisasjon hvor varslere tas på alvor, og hvor det ikke er lett å slippe unna med maktmisbruk.

– De ti siste årene har det skjedd en tydelig profesjonalisering av NLM, nettopp for å unngå sånne tendenser som Stene peker på. Vi legger vekt på arbeidslivets spilleregler og har for eksempel fått på plass en verneombudsordning. Vi har god kontakt med medarbeiderforeningen og gjør de ansatte klar over hvordan de kan forholde seg hvis de opplever vanskelige arbeidsforhold, sa Åsland til Vårt Land på onsdag.

Men for de berørte hjelper det ikke at systemet har alle formaliteter på plass. Saken handler om en ukultur i systemet, mener Magne Gillebo.

– Fortsatt er det mange medarbeidere som kjenner seg både overkjørt, mistenkeliggjort og som ikke blir sett, hørt eller tatt på alvor av ledelsen. Tvert imot kan de gå så langt at de fraråder andre medarbeidere å «henge med» de som blir uglesett av ledelsen.

NLMs generalforsamling 2015 i Randaberg Forum. Øyvind Åsland (44) er toppleder for et konsern med 1,2 milliarder kroner i omsetning, 1.500 ansatte og virksomhet i 20 land.
Generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, mener det er viktig å lytte til Gillebo. 

Forventer større ydmykhet

Gillebo sier at han i likhet med Stene kjenner til varslinger som ikke er blitt besvart av ledelsen, som ikke er blitt forstått eller som er blitt nedprioritert.

– I enkelte tilfeller har jeg selv prøvd å ta sakene videre til ledelsen på andres vegne, men det er ikke råd å komme gjennom. Svaret som gis er: «Vi har forskjellige virkelighetsoppfatninger av det vi snakker om», uten nærmere begrunnelse.

– Hva etterlyser du hos hovedledelsen i NLM?

– Jeg forventer at de skal vise både empati, evne til å lytte til de ansatte og vise større ydmykhet. Det er mange som har blitt såret og som har båret på en sorg over lang tid fordi de ikke er blitt tatt på alvor. Å si unnskyld når urettferdighet og overtramp har skjedd, vil vise en viktig egenskap ved et dyktig lederskap i en misjonsorganisasjon. I tillegg vil det skape tillit og troverdighet.

Når noen ber om hjelp til avklaring i en konflikt, burde saken være høyeste prioritet av personalledelsen på hovedkontoret, mener han.

– Noen ganger gjøres det et altfor dårlig arbeid med å komme til bunn i konflikter som kan skyldes rykter og usannheter. Vedtak som blir fattet i vanskelige personalsaker må dessuten gis en skikkelig og troverdig begrunnelse.

Kommenterer ikke enkeltsaker

NLM-general Øyvind Åsland har lest kritikken fra Gillebo, og skriver i en e-post til Vårt Land at «det er viktig å lytte til hans erfaringer».

– Jeg kommenterer ikke enkeltsaker, men kan på generelt grunnlag si at i en stor organisasjon som NLM vil det oppstå konflikter og personalsaker som er vanskelige å løse. I slike saker vil det ofte være noen som mener at de ikke ble hørt eller tatt på alvor. I vår type organisasjon kan det være fare for at konsensus og lojalitet blir for styrende. Derfor er det viktig å jobbe med strukturen i organisasjonen, skriver han.

Han påpeker også at det er «viktig å styrke en kultur som er åpen og respektfull».

– Jeg tror ikke NLM er en perfekt organisasjon, men vi har vært klar over disse farene og etter min mening jobbet godt både med struktur og kultur. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig, skriver Åsland.

Totalt har organisasjonen mottatt to varsler om sentralt ansatte de fem siste årene, ifølge ham.

LES MER:

NLM har mottatt varsel om maktmisbruk i organisasjonen

• Alf Gjøsund kommenterer: Menigheten som ble et helvete

• Psykolog Kari Halstensen: Knutby minner oss om at mennesker kan reise seg igjen

---

NLM

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter