Nyheter

Kompensasjonsordningen for tros- og livssynsorganisasjonene forlenges ut året

Få tros- og livssynssamfunn søker om kompensasjon for tapte inntekter på grunn av koronapandemien. Nå foreslår regjeringen en bevilgning på 1 milliard kroner til kompensasjonsordningen, en ordning de forlenger ut året. – Bra, men dumt vi fortsatt ikke kompenseres for kollekt

Bilde 1 av 3

Kompensasjonsordningen for tros- og livssynsorganisasjonene og andre frivillige organisasjoner forlenges ut året. Det uttaler regjeringen torsdag. Det betyr at man kan søke kompensasjon også fra 1. september til og med 31. desember i år.

– Jeg er veldig glad for at kompensasjonsordningen nå forlenges. Det er et tydelig signal om at regjeringen setter pris på jobben tros- og livssynssamfunn gjør, sier tros- og livssynsminister Ida Lindtveit Røse (KrF).

Innretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten, herunder tros- og livssynsorganisasjonene og barne- og ungdomsorganisasjonene, videreføres slik at den kompenserer for flere typer inntekter og flere typer arrangementer.

Det vil si at man også etter 1. september kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, basarer, billettinntekter, deltakeravgifter fra leirer og andre tilbud.

Regjeringen foreslår også å bevilge 1 milliard kroner til ordningen.

Få søker om kompensasjon en dugnad

Regjeringens grep kommer samme dag som nyheten om at det kun er et fåtall tros- og livssynssamfunn som har søkt om kompensasjon for tapte inntekter, grunnet koronapandemien. De opplever det som en del av koronadugnaden.

– Mange vi har snakket med opplever at dette er en del av dugnaden. Jeg har hørt menigheter si at de har færre inntekter, men også litt færre utgifter, og at det ikke er dem det er mest synd på, forteller generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, til Kristelig Pressekontor (KPK).

Lindtveit Røse er er godt fornøyd med hvordan tros- og livssynssamfunn har tilpasset seg koronapandemien.

– Jeg er veldig imponert over tros- og livssynsorganisasjonene som gjennom denne krisen har snudd seg rundt og gjort et viktig arbeid i dugnaden. De har vært flinke til å omstille seg og gjennomføre aktivitet innenfor smittevernreglene, ikke minst digitalt, sier statsråden.

Ingrid Rosendorf Joys, St. Olavs forlag gir ut pavens miljøencyklika (Laudato Si) på nytt.

Norges Kristne Råd: – Sårt tiltrengt

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, er glad for at regjeringen gir ekstra støtte til trossamfunnene. Han sier midlene er sårt tiltrengt.

– Det er mange av våre medlemskirker som kjenner på inntektstap, både gjennom bortfall av leieinntekter og ved at planlagte arrangementer har måttet avlyses. Jeg håper de benytter muligheten kompensasjonsordningen gir, sier Hermansen.

– Dumt det ikke inkluderer kollekt

Tros- og livssynssamfunn kan altså søke midler fra krisepakken for frivilligheten, men både Joys og Hermansen synes det er dumt at regjeringens krisepakke ikke kompenserer inntekter mottat via pengegaver, som for eksempel kollekt.

– Mange har hatt svikt i inntekter gjennom kollekt og den type ting som ordningen ikke rammer godt nok. Den passer best for svikt i inngangsbilletter og salg, og det har vi jo ikke i så stor grad i tros- og livssynssamfunn, sier Joys til KPK.

Hermansen sier dette er noe av grunnen til at så få har søkt om kompensasjon:

Det er mange som har opplevd at kollekter og faste bidrag har gått betydelig ned, og for mange utgjør kollekter og frivillige gaver den absolutt største delen av inntektene. At dette ikke er inkludert i kompensasjonsordningen er viktig grunn til at såpass få tros- og livssynssamfunn har søkt, sier han.

Raja: – Dette gir forutsigbare inntekter

Kulturminister Abid Raja håper forlengelsen vil stimulere til mer aktivitet hos samfunnene.

– Dette gir organisasjonene forutsigbare inntekter som gjør at de kan planlegge gjennomføring av aktiviteter i tiden framover. Vi ønsker å stimulere til mer aktivitet av denne typen. Kompensasjonen for arrangementer som blir helt avlyst vil derfor gradvis reduseres. Det vil si at det vil lønne seg å være kreativ og tenke alternativt så arrangementer kan avholdes til tross for koronarestriksjonene, sier Raja.

Organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter, kan søke om 70 prosent kompensasjon ut året.

For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember.

For de som gjennomfører vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. Regjeringen ønsker med dette å stimulere til aktivitet.

Oslo 20200819. 
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja orienterer om regjeringens videre planer for å kompensere kulturlivet for tap som følge av koronakrisen.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja deler ut penger om dagen. Her orienterer han om regjeringens planer for å kompensere kulturlivet for tap som følge av koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

LES MER:

* Raja og Ropstad med ny hjelpende hånd til trossamfunn i koronakrise

* Prester ber om å bli ansett som kritisk personell i samfunnet

* Norges største kirkelige gruppe på Facebook vil kaste ut medlemmer som uttaler seg kritisk

---

Koronakrisepakken

  • En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisiert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med Covid-19-utbruddet.
  • Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet vil fortsatt ha ansvaret for forvaltningen av ordningen, og praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført.
  • Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter