Nyheter

Regjeringen svarer på den økte koronasmitten

Karanteneplikt, ingen «grønne» land lenger, og advarsler mot Sverige-turer. Dette var noen av de mange nye koronatiltakene som kom fra regjeringen onsdag.

Oslo 20200812. 
Statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo onsdag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) sier nordmenn må gjenfinne dugnadsånden, ettersom koronaepidemien i Norge nå er ved et vippepunkt.

– De siste ukene har smitten økt igjen. Bare hvis vi jobber sammen, kan vi kontrollere smitten. Vi vil ikke tilbake dit vi var i mars og april, og da må alle gjenfinne dugnadsånden i den tiden vi er inne i, sa hun på onsdagens pressekonferanse.

– Akkurat nå står vi ved et vippepunkt, fortsatte hun og pekte på økende smittetall og på lokale utbrudd, som i Indre Østfold.

Se pressekonferansen her:

Grønne land blir gule

Alle grønne land blir nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

– Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpeker statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

Flere land og regioner i Norden har økt smitte og blir røde. Karanteneplikten for innreise fra disse landene inntreffer midnatt natt til lørdag.

To regioner i Danmark blir nå røde: Sjælland minus hovedstaden og Midtjylland.

Fem nye land blir røde – reiseråd for nordiske regioner endres
Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen er nå røde land. I tillegg blir alle grønne land gule, og alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås

Også Færøyene og noen regioner i Sverige og Danmark er nå røde, opplyser Utenriksdepartementet. I Sverige gjelder dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjelder det Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionene har passert smittetilfeller på 20 per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

Endringen gjelder fra 15. august. Karanteneplikten for innreise fra disse områdene inntreffer midnatt natt til lørdag. 
Det vil ikke være karanteneplikt for landene som blir gule.

– Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpeker statsministeren,

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

Høie: Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen

Selv om nye reiseråd og karantenekrav ikke trer i kraft før natt til lørdag, fraråder helseministeren på det sterkeste å ta en handletur til Sverige før det.

Flere regioner i Sverige blir røde fra natt til lørdag.

– Jeg vil understreke at smittesituasjonen i disse regionene allerede er slik at det er forhøyet risiko for smitte. Selv om karantenekravene ikke inntrer før natt til lørdag, vil det å reise dit nå for å handle være i strid med regjeringens anbefaling om å unngå unødvendige reiser, sier Høie.

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet og du risikerer å smitte andre. Vi har behov for å redusere importen av smitte til Norge, slår helseministeren fast på onsdagens pressekonferanse.

Forsikringsselskaper vil dekke avbestilling til nye røde land

Flere forsikringsselskap bekrefter at de vil dekke avbestillingen til land og regioner som nå blir røde etter regjeringens pressekonferanse onsdag.

Ved midnatt natt til lørdag 15. august fraråder Utenriksdepartementet alle ikke-nødvendige reiser til Island, Kypros, Malta, Nederland, Polen og Færøyene, samt en del regioner i Danmark og Sverige.

Både Gjensidige og If bekrefter nå at de vil hjelpe til med å dekke avbestilling fra disse landene og regionene.

Høie: – «Grønt» kunne oppfattes som fritt fram

Ved å endre land fra «grønt» til «gult» håper helseminister Bent Høie (H) at folk holder seg i Norge. Regjeringens mål er å slippe stengte grenser.

– Land som var «grønne», kunne lett oppfattes som at det var fritt fram. Når vi nå sier at man skal unngå unødvendige utenlandsreiser, mener vi at det mest pedagogiske og riktige er å bruke gult, som vi er vant til at er en «stopp opp»-farge, sa Høie.

Helseministeren understreket at hvis nordmenn unngår unødvendige reiser til utlandet, vil det fortsatt være mulig å holde grensene åpne. Dermed vil det fortsatt være mulig å reise for dem som er avhengige av det.

– Vi husker hvor mange som mistet jobben i mars og april. Noe av årsaken til det, var at vi stengte grensene, understreket Høie.

Alle unødvendige reiser frarådes fram til 1. oktober

Reiserådet der Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, forlenges fram til 1. oktober.

Tidligere har det vært varslet at dette rådet skulle gjelde fram til 20. august.

– Situasjonen tilsier at vi viderefører det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Verden står midt i en pandemi. Når jeg fortsatt sier at vi er langt fra en normalsituasjon, så er det fordi smittesituasjonen endrer seg raskt. Vi ser at det er økende smittenivå i svært mange land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Reiserådet vil først oppheves når smittesituasjonen tilsier det.

Det er gjort unntak for land i EØS/Schengen-området som oppfyller smittekriterier. Disse betegnes nå som gule, og innreise medfører ikke karanteneplikt.

Utenriksministeren påpeker at unntak fra reiserådet ikke er en oppfordring til nordmenn om å reise utenlands.

– Hver enkelt må tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise, understreker hun.

Regjeringen etablerer koronateststasjoner på flyplasser, grensestasjoner og havner

De som kommer til Norge fra gule og røde land, får tilbud om å teste seg gratis. Det etableres testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner.

– Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, fastslår helseminister Bent Høie.
All helsehjelp i Norge er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

FHI: Kraftig økning i nye smittetilfeller den siste uka

Det har vært en økning i tallet på meldte smittetilfeller de siste tre ukene. Den siste uka var det 357 nye smittetilfeller, som er en solid økning fra uka før.

I uke 32 ble det meldt om 158 flere smittetilfeller enn i uka før. I uke 31 var det meldt om 199 smittetilfeller.

I ukerapporten for uke 32 skriver Folkehelseinstituttet at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte foregår i hovedsak rundt kjente smittede i forbindelse med lokale utbrudd og reiseaktivitet.

– Smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller og i forbindelse med lokale utbrudd og reiseaktivitet. Det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend, skriver FHI.

Regjeringen gjeninnfører karanteneplikt for alle nærkontakter

Alle som har vært nærkontakt med personer med koronasmitte, må igjen i ti dagers karantene, varsler regjeringen.

– Alle kan spre smitte, uten å vite det og uten å ville det, sa Høie.

Der ble det varslet en rekke innstramminger.

Bakgrunnen er en kraftig økning i tallet på registrerte smittetilfeller den siste uka. I uke 31 ble det meldt 357 smittede, mot 199 uka før.

Smitte i 58 kommuner

Det var 58 kommuner som meldte om nye smittede i forrige uke. Blant dem som ble testet, var det 0,88 prosent som fikk påvist smitte. Det er en økning fra uka før, hvor 0,72 prosent av de testede fikk påvist smitte.

I uke 32 var det økning i antall meldte smittede i de åtte fylkene Viken, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Nordland, Agder, Møre og Romsdal og Innlandet, mens Rogaland, Vestland og Troms og Finnmark hadde færre meldte tilfeller enn uka før.

Oslo hadde høyest smittetall

Blant landets regioner er det Oslo som har det høyeste antallet smittede per 100.000 innbyggere, med et smittetall på 24,2 per 100.000 innbyggere.

I forrige uke var ett dødsfall assosiert med covid-19. Så langt har epidemien medvirket til 256 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen er 82 år. Det er anslått at 95 prosent av alle med påvist smitte er friskmeldte.

Indre grensekontroll forlenges i to nye måneder

Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense koronaspredningen. Nå forlenges dette i to nye måneder.

Det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding onsdag ettermiddag. 
Grensekontrollen videreføres i 60 dager fra 14. august, og det blir gjort en vurdering minst hver 30. dag av om smittesituasjonen tilsier opphevelse av den midlertidige personkontrollen ved indre grense.

Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget med 60 dager, skriver departementet.

Regjeringen etablerer nytt nasjonalt smittesporingsteam

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde onsdag etableringen av en ny nasjonal enhet for smitteoppsporing for å bistå kommunene i smittebegrensningsarbeidet.

Det nasjonale teamet skal styrke smitteoppsporingsenheten ved Folkehelseinstituttet, og sørge for at smitteoppsporingsarbeidet blir samordnet mellom kommunene, sa Solberg.

– Det skal støtte kommunene ved utbrudd, håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og utføre smittesporing på tvers av kommuner og fylkesgrenser og fly og skip, sa hun.

Enheten opprettes etter at det den siste tiden igjen har blitt rapportert om økt koronasmitte i samfunnet og flere lokale smitteutbrudd.

Det nasjonale teamet er blant flere tiltak som ble kunngjort på pressekonferansen. Målet er å slå ned på lokale utbrudd og hindre at de blir nasjonale.

– Lokale smitteutbrudd er håndterbare når de oppdages raskt, når man får sporet opp alle nærkontaktene og de involverte settes i karantene og isolasjon, understreket statsministeren.

Regjeringen forlenger innstramminger for cruisetrafikken

Innstrammingene for cruisetrafikken forlenges med én uke. Skip med flere enn 100 personer om bord får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.

Tiltakene ble først innført 3. august og skulle gjelde i 14 dager, men regjeringen mener altså det er behov for å beholde dem i ytterligere én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen, påpeker næringsminister Iselin Nybø (V).

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i rute, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, sier Nybø.

Fakta om land som nå er røde og omfattes av karanteneplikt:

Fra 15. august er disse landene og regionene betegnet som røde av Utenriksdepartementet. Reisende herfra er derfor omfattet av karanteneplikt.

* Andorra

* Belgia

* Bulgaria

* Frankrike

* Island

* Kroatia

* Kypros

* Luxembourg

* Malta

* Monaco

* Nederland

* Polen

* Portugal

* Romania

* Spania

* Sveits

* Tsjekkia.

* Færøyene

* Hele Sverige unntatt Kalmar, Södermanland og Västerbotten.

* Disse danske regionene: Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midtjylland.

* Utenriksdepartementets fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det globale reiserådet er forlenget fram til 1. oktober.

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter