Nyheter

Lars Gule reagerer på at Sian inviteres til debatt om islam: – Gir rasistene legitimiteten de ønsker

– Et slikt arrangement bidrar til å normalisere Sian. Dette burde ikke Yousuf Gilani ha gjort, sier ekstremismeforsker Lars Gule om at lokalpolitikeren i Drammen vil ha islamkritiske Sian med i debatt om islam.

– Et dumt valg.

Slik karakteriserer Lars Gule lokalpolitiker Yousuf Gilanis initiativ til debattmøte med Stopp islamiseringen av norge (Sian).

– Denne type dialog gir rasistene legitimiteten de ønsker seg, sier Gule, som er førsteamanuensis ved OsloMet og ekstremismeekspert.

– Et slikt arrangement bidrar til å normalisere Sian. Dette burde ikke Gilani ha gjort, legger Gule til og mener at en privat dialog ville vært noe annet enn et offentlig debattmøte.

Gule: Dette er ikke et likeverdig møte

– Det foregår også dialogarbeid mellom religiøse grupper, så hvorfor er det vanskeligere mellom anti-islamister og muslimene?

– Livssynsdialogen vi har hatt i Norge, har vært nyttig, blant annet fordi det har vært en gjensidig anerkjennelse av likeverdighet. Møtet Gilani har tatt initiativ til innebærer imidlertid at rasistiske standpunkter blir gjort likeverdig med anti-rasistiske. Det er de ikke. Rasismen og islamofobien anerkjenner ikke alle menneskers likeverd, sier han.

Gule mener også at selv om Sian ikke er voldelig slik som 22. juli-terroristen var, er Sians ideologi omtrent den samme. Deres islamofobi skaper også frykt.

– Kan en nøytral ordstyrer bidra til en god dialog?

– En nøytral ordstyrer vil da være med på å legitimere Sian. For ingen skal være nøytrale til rasisme, poengterer han.

Frykter at møtet legitimerer Sian

Shoaib Sultan støtter heller ikke debattmøtet. Den tidligere spesialrådgiveren hos Antirasistisk Senter og tidligere lederen hos islamsk Råd mener dialogen ikke er ideell når partene er så ulike. Han har ikke tro på at møtet vil føre til noe positivt.

– En slik dialog vil ikke føre ikke frem. Grupper som Sian har et veldig negativt syn ovenfor muslimer, en slik dialog vil derfor kun bidra med å legitimere synspunktene til Sian.

Han håper likevel at dialogen lykkes, men har lite tro på det.

Kirkelig dialogsenter: Spennende at de skal ha dialog

Hanna Barth Hake mener imidlertid at et slikt dialogsmøte er et godt initiativ for å gi bedre forståelse mellom partene. En endring i synet på hverandre ikke skjer på et møte alene, men er en prosses som vil ta tid, mener Barth Hake som er daglig leder hos Kirkeligdialog senter i Oslo.

– Det er spennende at de skal ha en dialog, men alt avhenger av hvilke utfall slike dialoger har og hvorvidt man kan etablere hva man har til felles og hvilke erfaringer man deler, sier hun.

Tror på at forståelsen kan øke

Senaid Kobilica er også positiv til debattmøtet. Kobilica, som er sjefsimam for det Islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina, og leder for Muslimsk dialognettverk (MDN) tror en slik dialog kan gi bedre forståelse til tross for sterke motsetninger.

Gir ikke dette rom for Sian til å komme med hatytringer?

– Jeg tror ikke det siden begge parter er interessert i dialog. De kan selvfølgelig være uenige med hverandre, men jeg tror de vil være åpne for gjensidig forståelse, forteller Kobilica.

Imamen mener likevel at partene burde brukt mer tid til å bli kjent med hverandre før de arrangerer et offentlig møte.

Gilani mener fortsatt møtet er en god idé

Yousuf Gilani mener fremdeles at et offentlig møte med Sian er en god idé:

– Dialog er noe av det viktigste man kan gjøre for å gi bedre kunnskap og forståelse. Sian kommer nok ikke til å endre meningene sine, men det er viktig å gi dem korrekt informasjon om islam, sier han.

Han mener at et slikt møte kan bidra til å redusere tilhengere av høyreekstreme teorier ved å gi kunnskap om islam og muslimer.

Gilani: Nøytral ordstyrer skal gi rom til begge parter

– Ekstremistforsker Gule mener det ikke er mulig med en nøytral ordstyrer i en slik dialog for det vil bare være med på å legitimere Sian, hva sier du til det?

– Jobben til ordstyreren er å gi rom for begge partene å si det de ønsker, uavhengig av hvilke personlige meninger ordstyreren har.

– Har du selv mottatt kritikk for initiativet ditt?

– Nei, veldig lite. Jeg har fått veldig mye positive tilbakemeldinger og det er flere som er enige om at en slik dialog er viktig, forklarer han.

---

Debatt

  • Yousuf Gilani er lokalpolitiker i Drammen og tidligere varaordfører i byen.
  • Han har tatt initiativet til å invitere Stopp islamisering av Norge (Sian) til et debattmøte på sensommeren.
  • Tidligere i juli har de hatt et forbredelsesmøte.
  • Tre personer fra hver part skal delta i panelet
  • Hvem som skal ta del i panelet er ikke avklart, men en muslimsk teolog kan ventes å være med.

---

Amna Iqbal

Amna Iqbal

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter