Nyheter

Mener Sjømannskirkegeneral styrker egen posisjon

Redaktøransvaret for Sjømannskirkens blad Hjem er overført til generalsekretæren. – Bladet blir et talerør for ledelsen i stedet for en vaktbikkje for medlemmene, mener presseetikkekspert.

– Ved å kutte ut Redaktørplakaten styrker ledelsen i Sjømannskirken sin egen posisjon og står på den måten i fare for å kvele debatt. Det er problematisk, sier presseetikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen.

I den nyeste utgaven av Sjømannskirkens organisasjonsblad Hjem opplyses det at bladet ikke lenger skal følge Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Magasinet til Sjømanskirken Hjem vil ikke lenger følge redaktørplakaten

Sjømannskirkens magasin Hjem skal ikke lenger følge Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Plakatene er to etiske rettledere som medier kan velge å forplikte seg til. De forutsetter blant annet at redaktøren skal ha frihet til å bestemme over bladets innhold og meninger, uten at eierne skal kunne blande seg inn med detaljstyring. Nå har styret i Sjømannskirken besluttet å droppe Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, og gitt generalsekretæren det redaksjonelle ansvaret.

Vil at Sjømannskirken skal være tydelig avsender

«Vedtaket begrunnes med at magasinet inngår i Sjømannskirkens strategiske kommunikasjonsarbeid med organisasjonen som tydelig avsender», skrives det i Hjem.

Jørn-Henning Theis er styreleder i Sjømannskirken. Han sier at hensikten til Hjem er å fremme organisasjonen, ikke å drive kritisk journalistikk. Han betegner endringen som en «justering i forhold til hva som er vanlig for slike blader».

– Det blir ingen profilendring på innholdet i bladet, sier Theis.

Generalsekretær Jeffrey Huseby har nå overtatt redaktøransvaret. Han mener at plakatene ikke er tiltenkt den typen journalistikk som Hjem driver med.

Jeffrey Huseby

Generalsekretæren i Sjømannskirken har overtatt redaktøransvaret for bladet Hjem. Presseetikkekspert mener at ledelsen styrker sin egen posisjon og har mulighet til å kvele debatt.

Det siste året har det vært en del stridigheter internt i Sjømannskirken. Ønsker dere med dette å ta mer kontroll over historiene?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi ønsker å ha en riktig journalistikk, men hovedstyret mener at Redaktørplakaten er beregnet på aviser med en samfunnskritisk funksjon og ikke et informasjons- og medlemsblad som Hjem, sier Huseby.

Talerør for ledelsen, ikke vaktbikkje for medlemmene

Presseetikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen mener derimot det er helt vesentlig å ha en uavhengig redaktør for å kunne ta opp kritikkverdige forhold på en profesjonell måte.

– Jeg mener ganske sterkt at hvis man skal ha et medlemsblad, må man kunne redigere det på fritt grunnlag, sier han.

Bodahl-Johansen forteller at alle organisasjoner står fritt til å forplikte seg til plakatene, men at redaksjonell uavhengighet er et viktig kriterium for å sikre nyansert journalistikk.

Styreleder Theis avkrefter påstanden om at endringen kan føre til at ledelsen vil kvele debatt.

– Dette betyr ikke at vi ikke ønsker at kritiske røster skal komme til uttrykk i Hjem, sier Theis.

«Veldig vanlig» at organisasjonsblader følger Redaktørplakaten

Bodahl-Johansen poengterer at Redaktørplakaten ikke er et frislipp for at redaktøren kan skrive hva som helst.

– Det er ikke sånn at en redaktør i kraft av Redaktørplakaten kan jobbe imot organisasjonens interesser. Det tar Redaktørplakaten høyde for, forklarer han.

I en eventuell verdikonflikt mellom eier og redaktør, slår Redaktørplakaten fast at eieren skal ha det siste ordet. Bodahl-Johansen mener derfor at det ikke er til hinder for at Hjem kan fremme organisasjonens interesser samtidig som de følger Redaktørplakaten.

Han sier at Redaktørplakaten får stadig større innpass i organisasjonsblader. Også leder for Norsk presseforbund, Elin Floberghagen bekrefter at det er «veldig vanlig» for organisasjonsblader å følge Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Har vært diskusjoner i styret

Styreleder Theis opplyser at vedtaket er et resultat av en lengre prosess, og at det ikke er noen særskilt grunn til at det gjennomføres nå. Han sier at det har vært diskusjoner i styret om hva endringene innebærer.

Styreleder Jørn-Henning Theis i Sjømannskirken betegner endringen som en «justering i forhold til hva som er vanlig for slike blader». Presseetikkekspert er ikke enig.

Styreleder Jørn-Henning Theis i Sjømannskirken betegner endringen som en «justering i forhold til hva som er vanlig for slike blader». Presseetikkekspert er ikke enig.

– Men det er ingen misnøye, snarere tvert imot, sier Theis.

Frem til nå har Inge Mørland vært ansvarlig redaktør i Hjem. Han sier til Vårt Land at han ikke ønsker å kommentere saken.

HAR DU FÅTT MED DEG DISSE?

Reportasje: - Å være ansatt i Sjømannskirken var ingen god opplevelse. Jeg mener man burde kunne forvente mer av en kirkelig arbeidsgiver

Sjømannskirken gratulerer Pride-bevegelsen

Olemic Thommessen opplevde stormkast i politikken. Men besøk fra Dalai Lama var vanskeligst av alt

---

Presseetikk

  • Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten er to etiske rettledere som medier kan velge å forplikte seg til.
  • Plakatene skal sikre pressens frihet og uavhengighet, samtidig som de skal ivareta intervjuobjekter og kilder.
  • Plakatene forutsetter at redaksjonen er fristilt fra eieren av mediet. Eierne av mediet kan likevel kreve at redaktøren deler grunnverdiene til mediet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Håkon Vatnar Olsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter