Nyheter

Betaler motdemonstrantenes bøter etter Sian-bråk

Det haglet tomater og egg mot Stopp islamiseringen av Norge (Sian) på Mortensrud i juni. Nå har Wakas Mir samlet inn penger for å betale bøtene.

Butikkeier Wakas Mir har samlet inn 85.560 kroner for å betale bøter til noen av dem som demonstrerte mot Sian 20. juni. Motdemonstranter har mottatt bøter på 12.000 kroner. Det var Dagsavisen som først meldte dette.

– Målet bak innsamlingen er å jobbe mot feilinformasjon Sian ønsker å fremme.

Sian fikk tillatelse av Bymiljøetaten i Oslo for å holde appell, og et stort antall motdemonstranter møtte opp og forsøkte å stoppe Sian-markeringen ved å kaste egg, tomater og gjenstander.

Innsamling til gode formål

– Jeg har tidligere samlet inn penger for andre formål også, som vannbrønnprosjekter i Pakistan og Kreftforeningen, men denne innsamlingen har fått mye oppmerksomhet, forteller han.

– Jeg ble veldig positivt overrasket at det var veldig mange fremmede og ikke-muslimer som bidro til denne innsamlingen, legger butikkeieren til.

Når du velger å betale bøtene for disse ungdommene, tror du ikke at dette provoserer veldig mange? At du støtter ungdommer som begår en voldelig handling?

– Nei, det tror jeg ikke. Mange er enige med meg om formålet mitt, sier han.

– Jeg skal foreløpig støtte to personer, og de hadde kun kastet egg, som jeg håper var råtne. Vold støtter jeg ikke, sier han.

Ikke bare muslimer

– Hvorfor skal du kun støtte to personer?

– Jeg har kun fått opplysninger om to personer. Jeg er villig til å hjelpe flere.

Oslo 20200620. 
Stopp islamiseringen i Norge (SIAN) med stand på og demonstrasjon på Mortensrud.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Motdemonstrantene prøvde å overdøve appellene fra Sian.

– Skal du kun hjelpe de med muslimsk bakgrunn?

– Nei, det spiller ingen rolle for meg hvilken trosretning de til hører. Jeg hjelper de som trenger den støtten, uavhengig av deres bakgrunn eller religion.

Mir forteller også til Dagsavisen at en del av de innsamlede pengene går til å stifte en organisasjon som jobber mot å rette opp det han mener er Sians feilinformasjon.

Gratis koran hos Tahoor Store på Grønland

Mir har i flere år delt ut gratis koraner i butikken han driver på Grønland i Oslo. Dette gjør han for at folk bedre kan forstå hva islam er.

– Sian vet ikke hva de snakker om. De har tatt mye ut av kontekst og gir et feil bilde av religionen min, sier han.

Tror du ikke egentlig at udeling av koranen kan bidra til mer negativitet og skeptiske holdninger til muslimer?

Nei, det tror jeg ikke. Det er veldig mange som har tatt boken med seg og kommet tilbake med positive tilbakemeldinger, forteller Mir.

– Jeg tror ikke det vil noe skje mer enn det som har skjedd fra Sian sin side, og de som eventuelt sitter med fordommer, legger han til.

Når ditt navn, utsende og arbeidsplass nå er synlig, risikerer du ikke å bli truet?

– Jeg er absolutt ikke redd for å bli truet. Siden jeg jobber i samme bygg som moskeen, føler jeg at jeg har all den tryggheten jeg trenger, sier han.

Mir forteller at han har mottatt negative kommentarer, men de velger han å se bort fra. Han er villig til å ha dialog med Sian:

– Jeg er åpen for å snakke med dem.

Dialog med SIAN

Lars Thorsen, leder for Sian, sier at han er villig til å møte Wakas Mir.

– Foreløpig har jeg ikke mottatt noe invitasjon, men jeg vil tro at en dialog vil hjelpe oss begge, sier han til Vårt Land.

Oslo 20200620. 
Leder Lars Thorsen i Stopp islamiseringen i Norge (SIAN) med stand på og demonstrasjon på Mortensrud.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lars Thorsen er truffet av råe egg som fra motdemonstrantene har kastet på ham.

Tror du at det er noe dere kan bli enige om?

– Jeg tror eneste løsningen er å ha en dialog hvor begge partene får sagt sitt. Bortsett fra det har vi veldig ulike syn på ting.

Thorsen er kritisk til det Mir står for og liker ikke at han skal hjelpe ungdommen med å betale bøtene:

– Han støtter voldsforbrytere.

Men Mir har tydelig sagt at han ikke støtter vold på noen måte, hva sier du til det?

– Ja men, å kaste egg ser jeg på som en voldshandling og en kroppskrenkelse, forteller han.

LES MER:

Sian-demonstrasjon i Oslo møtt med egg og tomater

Sian-profil bortvist då kristne markerte solidaritet med muslimar

Politiet har opprettet sak mot SIAN etter koranbrenning

Amna Iqbal

Amna Iqbal

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter