Nyheter

Ny trend forsterkes blant eldre: Flytter fra villa til leilighet

Flere eldre flytter fra hus til leilighet. Trenden kan gjøre det vanskeligere for yngre å komme inn på boligmarkedet.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

«Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer», en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA, viser eldres flyttemønstre.

Et av funnene er at antall flyttinger til aldersvennlige boliger har økt med 67 prosent siden 2008 for aldersgruppen 60 til 80 år. Utviklingen kan bidra til å redusere utgiftene til omsorgstjenester, sier rapporten.

Forskerne forklarer flyttemønsteret blant de eldre med at de eldre har mer mobilitet, og på grunn av god helse er det et godt valg for dem å flytte fra bolig til leilighet.

Vil se mer av denne trenden

NOVA-forsker Jardar Sørvoll tror at man kan forvente mer flytting blant eldre i nærmeste fremtid:

– Eldre generasjoner er blitt mer vant til å flytte, noe som er en positiv endring både for dem og boligmarkedet.

Han sier eldre flytter i mindre grad fra enebolig til leilighet i distriktene. I større byer er dette mye vanligere også fordi distriktskommuner ofte mangler leiligheter.

– Valgmulighetene for de eldre er større i byene, og salg av deres egen bolig er lettere. I flere distriktskommuner blir mange boliger brukt som fritidsboliger. Det er også mindre flytting i distriktene.

Hans Christian Sandlie er forsker ved NOVA og har vært forskningsleder under arbeidet med rapporten.

Forsker Hans Christian Sandlie ved NOVA. 

Forsker Hans Christian Sandlie er enig med Sørvoll at mulighetene for flytting er begrenset i mindre områder i Norge.

– På mindre steder kan etterspørselen være mindre og avstanden større. Dette innebærer større risiko for utbyggere på mindre steder enn i storbyene, forklarer han.

– Vi har et aldrende samfunn, og mye må tilrettelegges for at det også blir mer aldersvennlig. Det er viktig at eldre tar ansvar for sin egen livssituasjon, og da er bolig en av de viktigste arenaene. Å ta ansvar for eget liv bidrar til aktiv aldring, sier han.

Generasjonsendring

DnBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl forklarer at det er en ny generasjonsendring på boligmarkedet, men sirkulasjonen er sunn.

– Da min bestemor vokste opp var det vanligere at man ble boende i eneboligen. Den generasjonen var også mer opptatt av å etterlate seg arv. Det var vanskeligere å forlate det gamle barnehjemmet. Eldre i dag har en bedre økonomi og lever lenger. Undersøkelser viser at eldre i dag ikke er så opptatt av å etterlate seg en arv. De låner gjerne opp i boligen for å få en større økonomisk frihet. Å bo i en leilighet krever langt mindre vedlikehold enn en enebolig, så jeg forstår godt at mange eldre velger å flytte, forklarer hun.

Hun legger til at denne trenden i boligmarkedet ikke er ny.

Oslo  20181121.
Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og økonomisk rådgiver i programmet Luksusfellen på TV3. 
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Silje Sandmæl tror det kan bli sterkere konkurranse mellom yngre og eldre boligkjøpere. 

Utfordrende boligmarked

Trenden skaper en konkurranse mellom den eldre og den yngre generasjonen på boligmarkedet.

– Det kan være vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, i og med at de eldre er etablerte og kan betale høyere summer, presiserer Sandmæl.

– Eldre driver prisene opp, og de yngre blir presset ut av boligmarkedet, forteller Sandlie. Selv om det er økt konkurranse ser Sørvoll på det positive for den yngre generasjonen. – Flyttemønstre blant eldre gir unge familier mulighet til å flytte inn til større boliger, mens eldrebølgen tar nytte av leilighetene.

• LES OGSÅ: Samlivspanelet svarer eldre kvinne som vil hjelpe barnebarna med bolig.

Familiebildet slår sprekker?

Hvordan påvirker dette det tradisjonelle familiebildet vi har om at besteforeldre bor i store hus hvor vi kan samles?

– Det er jo ikke slik at de eldre flytter inn til små leiligheter, de har sterk nok økonomisk kapasitet til å kjøpe seg store leiligheter. Derfor skal det ikke være umulig å besøke besteforeldrene, selv om de ikke lenger bor i hus, forteller han.

Han forklarer også flere eldre ønsker å opprettholde selvstendigheten sin og at det derfor er et godt valg for dem å flytte inn til annet enn store hus,

Besøk mulig i små leiligheter

Hans Christian Sandlie, forskingsleder ved Nova, legger til at man ikke skal fortvile over at barnebarn ikke lenger kan besøke besteforeldre i store hus.

– Det vi har sett er at det er en noen byggeprosjekter hvor det bygges mindre leiligheter som man kan låne eller leie i borettslaget, derfor skal ikke store familiebesøk være et problem.

Mer hjelp

Selv om eldre har fått annerledes flyttemønster, forsvinner ikke behovet for eldreinstitusjonene

– Om man får et stort pleiebehov, er det fortsatt best å bo på en eldreinstitusjon. De vil derfor ikke miste viktigheten sin, sier Sandlie og Sørvoll.

LES MER HER:

Pinseleder kjøpte bolig av eldre kvinne i menigheten – solgte for over dobbel pris tre måneder senere

En bolig verdig en konge

Eldre Norges nye overklasse

---

Om undersøkelsen

  • I den nye forskningsrapporten «Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer» fra NOVA, Oslomet, viser funn om eldres flyttemønstre.
  • Et av funnene er at antall flyttinger til aldersvennlige boliger har økt med 67 prosent siden 2008 for eldre i aldersgruppen 60 til 80 år.
  • Dette kan bidra til å redusere utgiftene til omsorgstjenester.
  • Forskerne mener boligmarkedet kan bidra til å løse flere løsninger ved et aldrende samfunn.

---

Amna Iqbal

Amna Iqbal

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter