Nyheter

Venstres landsstyre sa nei til aktiv dødshjelp

Venstres landsstyre vil ikke anbefale partiet å si ja til aktiv dødshjelp når de har sitt landsmøte i september

Et stort flertall i Venstres landsstyre stemte lørdag kveld for at partiet skal være mot aktiv dødshjelp.

Det var i forbindelse med innstillingen til partiets landsmøte i september at vedtaket ble gjort.

Prinsipprogrammet er partiets grunnleggende politiske dokument og revideres sjeldent. Forrige gang partiet vedtok nytt prinsipprogram var i 2007.

Dermed vil vedtaket legge føringer for Venstres holdning i dødshjelp-spørsmålet i lang tid framover.

– Vil ikke ta steget over den grensen

Innstillingen fra partiets prinsipprogramkomité var delt. Fem mot og fem for (se faktaboks).

De som ikke ville vedta aktiv dødshjelp inn i programmet formulerte ikke et eksplisitt nei til aktiv dødshjelp, men vektla retten til å avslutte medisinsk behandling. Det er dette som fikk flertall i landsstyret.

Iselin Nybø var blant de fem i prinsipprogramkomiteen som ikke ønsket å si ja til aktiv dødshjelp.

– For min del er ikke dette lett. Jeg tenkte meg lenge om før jeg landet der jeg gjorde, sier hun.
Samtidig er hun fornøyd med at forslaget som ble vedtatt.

– Vi hadde en god og respektfull debatt om et veldig vanskelig tema. Jeg er fornøyd med at vi landet der vi gjorde, fordi jeg mener vi ikke skal ta steget over den grensen som aktiv dødshjelp er, sier hun.

– Hva er «den grensen»?

– At staten assisterer selvmord, sier hun.

Debatt i bevegelse

Iselin Nybø mener at debatten om aktiv dødshjelp har beveget seg de siste 10 årene.

– Mitt inntrykk er at debatten har blitt løftet opp på et annet nivå enn tidligere, sier hun, og forteller at personlige historier fra personer som ønsket aktiv dødshjelp har gjort inntrykk på henne.

Men hun sier at andre har gått fra å være for aktiv dødshjelp til nå å være mot.

– Under debatten i landsstyret var det flere som sa at de har endret standpunkt, fordi helsevesenet har blitt bedre i smertelindringsbehandlingen i siste del av livet. Derfor har de gått fra et ja til et ne til aktiv dødshjelp. Det var også et interessant perspektiv, sier hun.

Gråsoner i livets avslutning

«Gråsonene» i livets avslutning i dag er Nybø opptatt av at må bestå.

– Det vil alltid kunne være vanskeligheter knyttet til avslutning til noen liv. De gråsonene som er der må vi akseptere. Men jeg vil heller leve med de gråsonene enn å åpne for eutanasi, sier hun.

Eutanasi er fagbegrepet for aktiv dødshjelp.

Overrasket over hvor klart resultatet ble

I Venstre er det ingen automatikk i at landstyrets innstilling blir vedtatt på landsmøtet.

Men Nybø mener det store flertallet gjør at det lover godt for hennes syn.

– Jeg hadde kanskje ikke trodd resultatet det skulle være så klart, sier hun.

– Kommer du til å bruke mye tid på å vinne gjennom med ditt syn på landsmøtet?

– Det er en av de sakene vi brukte mye tid på i går. Det er ikke unaturlig at dette er en sak som får mye oppmerksomhet også på landsmøtet, sier Nybø.

– Håper landsmøtet snur

Den halvdelen av prinsipprogramkomiteen som ønsket et ja til aktiv dødshjelp, argumenterte med at det er en del av selvbestemmelsen over egen kropp.

At helsepersonell skal kunne reservere seg mot å utføre dødshjelpen var en del av forslaget.

Unge Venstre leder Sondre Hansmark var en av de som ønsket et ja til aktiv dødshjelp.

– Jeg vet at dette nå blir en kamp i oppoverbakke, sier Hansmark.

Men han håper at landsmøtet snur i september.

– Det er viktig at folk skal få bestemme over livet sitt hele livet. Vi må gi folk større kontroll over døden, sier han.

Les mer om debatten om aktiv dødshjelp i Venstre: 

• Venstre-lederen inntar partistrid om dødshjelp – varsko mot en stat «som tar liv av borgere»

• Venstre-toppene møter drama om dødshjelp – store fylkeslag presser på for ja

---

Dette var forslagene:

  • Innstillingen var delt:
  • Tord Hustveit, Sveinung Rotevatn, Trine Noodt, Sondre Hansmark og Sofie Høgestøl ønsket:
  • «Retten til å bestemme over egen kropp innebærer også retten til å avslutte sitt eget liv. Venstre ønsker å åpne for eutanasi under strenge forutsetninger Helsepersonell skal kunne reservere seg.»
  • Iselin Nybø, Odd Einar Dørum, Alfred Bjørlo, Torgeir Anda og Tina Kornmo ønsket:
  • «Respekten for menneskets integritet fordrer at det er mennesket selv som fatter beslutningene om eget liv og egen kropp, så lenge det er helsemessig beslutningskompetent og fri fra ytre press. Dette innebærer en rett til å avslutte medisinsk behandling, også når dette medfører en fremskynding av døden.»

---

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter