Nyheter

NLM og ImF om KRIK-vedtak: – Dette svekker samarbeidet

KRIKs ferske vedtak om at samboere og homofilt samlevende kan ansettes i organisasjonen, vekker reaksjoner hos samarbeidspartnere som har et konservativt samlivssyn. De bryter ikke med KRIK, men på sikt kan vedtaket få konsekvenser, varsler to av dem.

– Samarbeidet som eksisterer mellom noen av våre skoler og KRIK er ikke særlig forpliktende for noen av partene, og blir ytterligere svekket med denne utviklingen. At vi slik driver fra hverandre er det siste vi trenger i en tid der vi bør stå sammen i kampen for at barn, unge og voksne skal stå imot det enorme presset om å praktisere en tro som bryter med Gud gode vilje.

Det sier Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF) og Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband, i en felles uttalelse til Vårt Land onsdag morgen.

I flere måneder har de ventet på at Kristen Idrettskontakt (KRIK) skal klargjøre hvorvidt samboere og homofilt samlevende kan være ansatt i organisasjonen, og eventuelt på hvilken måte. Begge misjonsorganisasjonene har et konservativt samlivssyn, og samarbeider med KRIK i form av egne KRIK-linjer på noen av skolene sine. Det har tidligere varslet at KRIKs praksis når det gjelder samlivsspørsmål vil kunne få konsekvenser for videre samarbeid.

Mandag forrige uke kom omsider KRIKs landsstyre med sin uttalelse: De sier ja til at samboere eller homofilt samlevende kan være ansatt i KRIK. Samtidig kan samlivsform vektlegges ved stillinger som har et lære- og undervisningsansvar.

– Vårt totale inntrykk er at KRIK har lagt seg på en linje som vil svekke organisasjonens evne til å gi tydelig og god veiledning i tema som er helt sentrale når en skal snakke sant om synd og nåde, mener Åsland og Furnes.

Generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal fotografert på Ullevål Stadion.
Brannalarmen gikk, og vi måtte ut.
Da landsstyret i KRIK fattet sitt vedtak mandag forrige uke, uttrykte KRIK-general Silje Kvamme Bjørndal at flere av skolene til NLM og ImF har en ansettelsespraksis som er ganske lik den som KRIK nå legger opp til. Det avviser generalsekretærene i de to organisasjonene. Foto: Adrian Nielsen

Avsluttet samarbeidet

Bakgrunnen for forrige ukes vedtak er at KRIKs landsstyre lenge har jobbet med å oppdatere organisasjonens verdidokument, slik at det er i tråd med fjorårets mye omtalte samlivsvedtak.

I november i fjor – etter over et år med stor uenighetfattet KRIKs generalforsamling vedtak om å følge landsstyrets vedtak fra august samme år i spilleregelsaken (se faktaboks). Dermed ble det bestemt at KRIK fremdeles skal «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», men at det samtidig åpnes opp for at ledere kan ha et annet synspunkt og en annen praksis enn det organisasjonen står for. I praksis betyr det at samboere og homofilt samlevende kan være frivillige ledere i KRIK.

Men kan de også være ansatt i organisasjonen? Og eventuelt på hvilken måte? Spørsmålene har stått ubesvart siden den gang. Heller ikke da landsstyret vedtok KRIKs reviderte verdidokument i februar, kom det en avklaring.

Samtidig har KRIKs samarbeidspartnere fulgt prosessen i organisasjonen med argusøyne.

Allerede i september i fjor besluttet KRIK Høyfjellsenter at de ville avslutte sin samarbeidsavtale med KRIK. Andre samarbeidspartnere valgte imidlertid å sitte på gjerdet i påvente av en oppklaring av hva sommerens vedtak innebærer i praksis.

– Dersom forståelsen av vedtaket er at samlevende homofile kan være leder på leir, så tenker jeg at vi må vurdere sterkt om det kan bli et brudd også for NLM, uttalte NLM-general Øyvind Åsland til Vårt Land like før generalforsamlingen.

Først forrige mandag kom altså landsstyret i KRIK med en uttalelse.

– Etter å ha ventet på KRIK sine avklaringer de siste månedene, ser vi ikke noen forbedringer i forhold til det som ble kritisert før og etter generalforsamlingen i fjor høst, skriver generalsekretærene i NLM og ImF.

– Manglende forpliktelse

De utdyper:

– KRIK har en formulering om at en «løfter opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», og det er jo bra, men vi ser ikke det ligger tydelig forpliktelse i det. Denne manglende forpliktelsen forplanter seg så i konsekvenser for ledere og ansatte.

Generalsekretærene poengterer at «ingen er tjent med at vi som kristne blir utydelig i vår veiledning om slike tema».

– Vi skal vise respekt for menneskers syn og valg, og vi må jobbe mye med hvordan vi underviser og kommuniserer, men samtidig må vi være forpliktet på å veilede i samsvar med Bibelen som Guds ord. Det nye testamentet er etter vårt syn svært tydelig om at det livslange og monogame ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste ramme for seksuelt samliv, skriver de.

Selv om de er dypt skuffet over uttalelsen til landsstyret forrige uke, blir det likevel ikke noe umiddelbart brudd med KRIK, sier ImF-general Erik Furnes. KRIK-linjene på skolene deres vil trolig bestå i overskuelig framtid.

– Men landsstyrets vedtak vil nok ligge i bakhodet når linjetilbud skal planlegges og profileres framover, sier han.

Også Normisjon samarbeider med KRIK. Ole Martin Rudstaden, assisterende generalsekretær i Normisjon, sier at landsstyrets siste vedtak «skiller seg åpenbart fra vår teologiske forståelse og vår praksis», men foreløpig har de ikke tatt en avgjørelse om videre samarbeid.
Også Normisjon samarbeider med KRIK. Ole Martin Rudstaden, assisterende generalsekretær i Normisjon, sier at landsstyrets siste vedtak «skiller seg åpenbart fra vår teologiske forståelse og vår praksis», men foreløpig har de ikke tatt en avgjørelse om videre samarbeid. Foto: Normisjon

Sitter fortsatt på gjerdet

Da landsstyret i KRIK fattet sitt vedtak mandag forrige uke, uttrykte KRIK-general Silje Kvamme Bjørndal at flere av skolene til NLM og ImF har en ansettelsespraksis som er ganske lik den som KRIK nå legger opp til. Det avviser generalsekretærene i de to organisasjonene.

– Vi vil hevde at uttrykt lojalitet - ikke nødvendigvis enighet – til et tydelig verdigrunnlag er et vesentlig bedre styringsverktøy enn det KRIK nå legger opp til, skriver Åsland og Furnes.

Også Normisjon samarbeider med KRIK, men i mindre skala enn de to andre samarbeidspartnerne. Ole Martin Rudstaden, assisterende generalsekretær i Normisjon, sier at landsstyrets siste vedtak «skiller seg åpenbart fra vår teologiske forståelse og vår praksis».

– Utover det ønsker vi i respekt for KRIK ikke å kommentere saken ytterligere før vi har vært i dialog med ledelsen i organisasjonen.

LES MER:

KRIK om nytt verdidokument: Stilles andre krav til ansatte enn til frivillige

En rekke kristen-profiler, både konservative og liberale, gir sin støtte til KRIK-styrets vedtak i om å åpne for homofile og samboende ledere.

Styreleder i KRIK: – Reverserer generalforsamlingen spilleregel-vedtak, går jeg av

---

Dette er saken

  • I august 2019 åpnet KRIKs landsstyre i praksis for at homofile og samboere kan være ledere på KRIK-leir. Vedtaket kom etter at det i fjor høst ble det stor ­debatt i en formulering i KRIKs ­«spilleregler« for frivillige ­ledere.
  • Fram til 2017 het det i spillereglene at «ekteskapet er Guds gode ordning for samliv»: Men i 2017 ble det spesifisert at det er «Ekteskapet er mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Noen opplevde dette som en ­innstramming.
  • Som et resultat av ­debatten ble det våren 2018 nedsatt en referansegruppe som skulle ­arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni 2019 rådet referansegruppen KRIK til å beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensikts­messig måte å praktisere dette på.
  • 26. august 2019 vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode­ ­ordning for samlivet», sam­tidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisa­sjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev de.
  • 2. november 2019 vedtok KRIKs generalforsamling å støtte landsstyrets vedtak, med 288 mot 150 stemmer.
  • KRIKs verdidokument er siden blitt oppdatert i tråd med vedtaket. Det reviderte verdidokumentet ble vedtatt av landsstyret i februar i år.
  • Under landsstyremøtet 25. mai i år, ble det drøftet hvordan forholdet mellom KRIKs verdidokument og forventninger til ansatte skal forstås.
  • «Landsstyrets anbefaling til administrasjonen er at verdidokumentet blir vektlagt i sin helhet når noen skal ansettes i KRIK, og særlig til stillinger som innehar lære- og undervisningsansvar», heter det i vedtaket som ble fattet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter