Nyheter

NLA får ikke tilby full presteutdanning

Nokut har avslått søknaden om full presteutdanning på misjonseide NLA Høgskolen. Det statlige godkjenningsorganet etterlyser en refleksjon rundt hvilke praktiske konsekvenser skolens kristne verdigrunnlag har for den akademiske virksomheten.

NLA Høgskolen har et mål om å kunne tilby full presteutdanning i Bergen. I dag må høyskolens teologistudenter ta det siste halvåret med praktikum ved en annen institusjon. Men foreløpig er det satt en stopper for NLAs planer om å tilby dette selv.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har nemlig avslått skolens søknad om femårig teologi master og cand. theol., melder Sambåndet, som er utgitt av Indremisjonsforbundet.

Det er en sakkyndig komité oppnevnt av Nokut som har vurdert søknaden. I vedtaket fra Nokut får NLA ros for å ha gjort et stort arbeid med søknaden. I sammendraget i komiteens tilsynsrapport heter det at den har «en rekke sterke sider».

Når det likevel ble avslag, begrunnes det hovedsaklig med «sårbarhet hva angår faglig bredde og dybde i fagmiljøet, samt mangel på redegjørelse/refleksjon knyttet til høgskolens egenart som livssynsbasert høgskole og hvilke praktiske konsekvenser dette har», gjengir Sambåndet fra rapporten.

I et avsnitt fra rapporten, heter det:

– Søknaden som helhet mangler en forventet og nødvendig refleksjon over spenningen mellom å være en fri høyskole med et bestemt verdigrunnlag, og det å bedrive akademisk utdanning og forskning i et pluralistisk samfunn. Denne spenningen diskuteres ofte innen triangelen offentlig styring versus institusjonell frihet versus individuell frihet. Det er bemerkelsesverdig at NLAs søknad helt savner en slik refleksjon.

Vil levere ny søknad

Gunnar Innerdal er førsteamanuensis i systematisk teologi og avdelingsleder for Teologi, religion og filosofi på NLA Høgskolen, og var høyskolens kontaktperson for begge søknadene.

– Vi tar avslaget til etterretning, selv om vi ikke er enige i samtlige av komiteens vurderinger i behandlingen av søknaden. Samtidig er vi glade for at søknaden samlet vurderes som god, og at det er lite som mangler på godkjenning, sier han.

Skolen kommer likevel ikke til å klage på vedtaket. Ifølge regelverket kan de nemlig ikke påklage faglige vurderinger gjort av sakkyndig komité. Høyskolen planlegger derfor å levere en ny, oppdatert søknad innen Nokuts ordinære frister. Den første er 15. september 2020, opplyser Innerdal.

– Hvorfor ønsker dere å tilby full presteutdannelse?

– Vi ønsker å styrke det teologiske fagmiljøet vårt, særlig innenfor praktisk teologi, og øke rekrutteringen av teologi- og prestestudenter gjennom å kunne tilby «full pakke». Vi ser også behovet for et lokalt forankret tilbud i en tid med store rekrutteringsutfordringer i kirker og organisasjoner, sier han.

Målet om full presteutdannelse er nedfelt i skolens strategiplan for 2018-2020.

Har fått bekymringsmeldinger

NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. De har et kristent verdigrunnlag og eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.

I desember i fjor varslet NOKUT at de vil granske om NLA Høgskolen tilfredsstiller gjeldende krav for akkreditering som høgskole.

Bakgrunnen er blant annet at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet, skrev NOKUT i en pressemelding.

Daværende rektor Erik Waaler uttalte til Vårt Land at de er glade for å bli gransket.

– Når det er kommet offentlig fokus på spørsmålet om forskningsfrihet ved institusjonen vår, er vi glad for muligheten til en gjennomgang slik at det ikke kan hefte tvil om at forskere ved NLA Høgskolen har akademisk frihet og forskningsfrihet, sa han.

LES MER:

NLA Høgskolen skal granskes – kan miste akkreditering som høgskole

Etter Til Helhet-møte på NLA: – Vil unngå lignenede arrangement i framtida

Enda en NLA-ansatt har sagt opp etter Til Helhet-møte

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2000 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • NLA ble akkreditert som høyskole i 2006. Det betyr at de selv kan opprette studietilbud på bachelornivå. Dersom de skal opprette mastergrad- og ph.d.-studier, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbudet.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter