Nyheter

Haste-ja fra Bioteknologirådet til tidlig ultralyd – mens omstridt lovarbeid pågår

Mens Ap, Frp og SV sluttfører arbeid for å snu bioteknologiloven, konkluderer Bioteknologirådet i hastemøte med et ja til tidlig ultralyd.

På et ekstraordnært møte konkluderte Bioteknologirådet med ja til tilbud om tidlig ultralyd og drøftet ulike typer fosterdiagnostikk. Rådet sier ja til PGD-tilbud, testing av befruktede egg for alvorlig arvelig sykdom, og til bruk av blodtesten NIPT, som blant andre KrF er hardt imot.

Rådet – som er en viktig faginstans – kom med synet sitt dagen før Helse- og omsorgskomiteen skal ha klar sin innstilling om ny bioteknologilov. I det arbeidet ligger det nå an til at Ap, Frp og SV overkjører Solberg-regjeringen og tillater blant annet eggdonasjon, assistert befruktning for enslige kvinner og tilbud om tidlig ultralyd.

Hastemøte i faginstansen – for andre gang

Det er andre gang Bioteknologirådet innkalles til ekstraordinært møte mens de tre partiene snekrer omstridte lovendringer. For snart to uker siden sa rådet ja til omstridt embryodonasjon og til at friske kvinner kan fryse ned egg.

De tre partiene er blitt kritisert for å utføre lovarbeid på egen hånd, uten at spørsmålene de vil banke igjennom sendes ut på offentlig høring.

Tredjedel av rådet advarte mot tidlig ultralyd

Bioteknologirådet var i møtet delt i spørsmålet om tidlig ultralyd, men i sum er to tredjedeler for offentlig tilbud om tidlig ultralyd til gravide.

• En tredjedel var mot å tilby tidlig ultralyd, supplert med blodprøvene som påviser trisomi.

• En tredjedel var for ultralyd – og blodprøver.

– Dette er situasjoner der kvinner kan måtte utføre senaborter. Det vil være bedre med informasjon tidlig og dermed kunne ta stilling til dette tidligere i svangerskapet, sier rådets leder Ole Frithjof Norheim.

• En tredjedel sa ja til tidlig ultralyd, men ikke de ekstra blodprøvene.

– Mange i rådet er redd for en utvikling, der man kan få såkalt screening genetiske sykdommer og andre funksjonshemminger, påpeker Norheim.

LES OGSÅ: «Etterlyser mer refleksjon rundt barns tilblivelse»

Den omstridte NIPT-testen blir godtatt

Bioteknologirådets flertall ønsker også at blodtesten NIPT på sikt kan erstatte andre prøver.

– Men ser man for seg at NIPT på sikt kan erstatte andre prøver blant alle?

– Da må det en ny vurdering til av hva man kan teste for. Generelt i rådet er det en følelse av at forliket fra Ap, Frp og SV har gått litt fort og at det skjer en betydelig liberalisering som mange er for, men at man ikke må åpne opp for alt. Derfor er det behov for at rådet og andre gir innspill til hvordan dette gjennomføres, svarer Norheim.

LES MER: Fryktar meir gentesting fører til at foreldre blir pressa til å velje bort barn

Sier ja til test av befruktede egg – men vil beholde nemnd

I rådet var det stort flertall for å tillate preimplementasjonsdiagnostikk (PGD). Bare to av rådets medlemmer stemte mot. Men Bioteknologirådet støtter ikke Ap, Frp og SVs ønske om å legge ned nemndene som tar disse vurderingene.

– Dette er skjønnsmessige problemstillinger, og vi mener en nemnd kan sikre likebehandling, sier Norheim.

Rådet drøftet et mulig alternativ: Lage en liste over indikasjoner for PGD, men det finnes mange genetiske sykdommer og stor variasjon blant dem.

– Nye, sjeldne tilfeller bør derfor vurderes – og vi vil gjerne komme tilbake til dette og diskutere grundig hvor grenser skal gå for genetisk sykdom. Her vil det alltid være skjønnsspørsmål, og rådet må vurdere dette senere, sier Norheim.

Hvorfor hastemøter mens Ap, Frp og SV lager lov?

Det spesielle foran vedtaket av ny bioteknologilov er altså at det er tre partier i Stortinget som lager lovforslagene.

– Hvorfor avvikler rådet møtene nå mens stortingsprosessen med loven pågår?

– Vi er jo kritisk til at vi i innspurten fikk så kort tid til å uttale oss. Men rådet har vært tett på prosessen med ny bioteknologilov og kommet med mange uttalelser. Vi utreder jo sakene veldig grundig og forsøker å få med alle etiske aspekter. Hadde vi hatt bedre tid, kunne vi kanskje kommet med klarere svar og mer enighet om anbefalingene, svarer Norheim.

– Ville det ikke vært riktigere at man brukte mer tid på prosessen, ved at forslagene ble sendt på ordinær offentlig høring?

– Vanligvis har vi minimum seks uker på oss i en høringsprosess. Det vi har uttalt oss om nå, er ikke en formell høring. Men rådet var veldig opptatt av å få kommet med synspunktene midt i den prosessen som nå pågår. Det er viktig å få frem de etiske synspunktene i disse sakene.

Slik svarer rådets topp på spørsmålet: Blir dere et verktøy?

– Kan dere nå møte beskyldninger om at rådet forholder seg til partier – og ikke til Helsekomiteen eller regjeringen? At dere blir et verktøy for noen?

– Bioteknologirådet er uavhengig og vi forsøker alltid å være uavhengige. Det er både overfor regjering og Stortinget. Jeg ser jo at den beskyldningen kan komme. Men vi har som sagt ønsket å få frem de etiske nyansene. Vi ble spurt om å uttale oss – og ønsket å uttale oss.

Ap og Frps topper: Setter pris på at de uttaler seg

Ap, Frp og SV har sammen bedt både Bioteknologirådet og andre faginstanser om innspill til de lovskissene de presenterte for pressen for snart to uker siden. Både Aps Tuva Moflag og Frps Åshild Bruun-Gundersen avviser at de direkte har bedt Bioteknologimøtet om å møtes.

– Vi har gitt dem mulighet til å uttale seg om forslagene våre, dersom de ønsker det. Og når de nå ville uttale seg, setter vi pris på det, sier Bruun-Gundersen.

LES OGSÅ:

Fosteret kunne ha Downs: – Legen tok abort for gitt, sier mor

• Striden om eggdonasjon snart over - Senterpartiets fristilte representanter avgjør

Omstridte detaljer om eggdonasjon og ny bioteknologi og lansert: Dette vil Ap, SV og Frp gjøre

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter