Nyheter

Selger hovedkvarteret og reduserer antall korps

På grunn av en stadig synkende medlemsmasse, har Frelsesarmeen valgt å tenke nytt om organisering. De neste årene skal hovedkvarteret i Oslo selges og antall korps i hovedstaden reduseres fra seks til fire.

– Vi har jobbet med disse spørsmålene over tid. Når vi nå har stukket fingeren i jorda, ser vi at det er nødvendig med store forandringer i organiseringen av organisasjonen i Oslo, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

I løpet av få år skal korpsene (menighetene) til Norges mest profilerte kristne organisasjon reduseres fra seks til fire i hovedstaden.

Årsak: Synkende medlemstall

I tillegg skal hovedkvarteret i Oslo sentrum flyttes og nåværende eiendom selges. Det ble vedtatt av Frelsesarmeens lederråd i november i fjor.

Bakgrunnen for vedtaket er organisasjonens synkende medlemsmasse. Siden midten av 80-tallet har antall medlemmer i hovedstaden blitt redusert med 43 prosent, fra 10.500 i 1986 til omlag 6.000 i 2016, som var siste telling.

Tallene omfatter både soldater og tilhørige. Sistnevnte er et mindre forpliktende medlemskap for personer over 15 år. En tilhørig bruker ikke uniform, men det forventes at man er aktiv i sitt korps.

LES OGSÅ: Evangeliesenteret kutter samarbeidet med Visjon Norge og Jan Hanvold

Anbefaler strategiske grep

«Vi er allerede på et punkt der det er få deltakere på mange av våre møter og aktiviteter. Om trendene fortsetter vil vi sannsynligvis ha flere lokasjoner som ikke er bærekraftige om få år», heter det i rapporten «Frelsesarmeen i Oslo 2030». Deler av den ble mandag gjengitt i en artikkel på frelsesarmeen.no.

Bak rapporten står en prosjektgruppe som ble nedsatt av lederrådet i mars 2019. Gruppen har bestått av representanter fra Frelsesarmeen, samt eiendomsrådgivningsselskapet CBRE. Oppgaven deres har vært «å identifisere og anbefale hvilke strategiske grep Frelsesarmeen må ta for være synlige, relevante og til stede i Oslo også i tiden framover».

I rapporten går det også fram at Frelsesarmeen ikke er godt nok til stede i de delene av byen med størst vekst i befolkning og behov. Organisasjonens lokaler og bygg er dessuten dårlig utnyttet.

Oslo. 6.1.2017 Geir Smith-Solevåg, Avdelingssjef for kommunikasjon

Foto: Mette Randem
Geir Smith-Solevåg er kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen. Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen

Ingen nedleggelse

I dag består Frelsesarmeen i Oslo av 30 ulike virksomheter, hvorav seks av dem er korps. Dette er Grønland korps, Majorstua korps, Oslo 3. korps, Sagene korps, Stovner korps og Templet korps.

Med ny organisering, blir korpsfordelingen slik: Majorstua (Kirkeveien), Grünerløkka (Nordregate), øvre Groruddalen og utbyggingsområdet Hovinbyen.

Korpsene på Majorstua og Grünerløkka vil fortsette på samme adresse som i dag. Korpsene i Groruddalen og i Hovinbyen, som begge ligger på Oslos østkant, får nye lokaler.

– Vi ser på dette som en spennende mulighet mens vi fremdeles er i en situasjon hvor vi har handlingsrom og kraft til å gjøre disse grepene, sier Smith-Solevåg.…

Han presiserer at reduseringen ikke innebærer en nedleggelse av korps. I stedet blir medlemmene overført til et av de andre korpsene i området.

Mulig hovedkontor på østkanten

I forlengelsen av reorganiseringen skal altså Frelsesarmeens hovedkontor flyttes og dagens bygg selges. Å samlokalisere det framtidige hovedkontoret med et korpset i Groruddalen eller Hovinbyen, er blant løsningene som skal vurderes.

Dagens hovedkontor på 3.700 kvadratmeter har vært på Kommandør T. I. Øgrims plass i Oslo sentrum siden 80-tallet. Det ligger i tilknytning til et kirkebygg på 1.500 kvadratmeter, og brukes av Templet korps.

Foreløpig er det ikke tidfestet når bygget vil bli lagt ut for salg. Det er heller ikke foretatt noen verdivurdering av det, ifølge Geir Smith-Solevåg.

Parallelt med reorganiseringen i Oslo, er Frelsesarmeen også inn i en nasjonal strategiprosess for å se hvordan de kan tjene folk og lokalsamfunnene best mulig fremover. Denne er nå ute på høring blant medlemmer, frivillige og ansatte.

– Vi er jo så heldig å ha mange bein å stå på som bevegelse, og vi ser store muligheter gjennom bedre koordinering av arbeidet lokalt, sier han.

LES OGSÅ:

• Samlivsstrid i Frelsesarmeen: Nå mobiliserer fløyene

Det Norske Misjonsselskap har gjennomført omstridt salg av hus for 77,5 millioner

---

Reorganisering i Frelsesarmeen

  • Frelsesarmeens lederråd nedsatte i mars 2019 et prosjekt som har hatt som oppgave å identifisere og anbefale hvilke strategiske grep Frelsesarmeen må ta for være synlige, relevante og til stede i Oslo også i tiden framover.
  • Etter dette har det vært en omfattende prosess med informasjonsinnhenting, analyser, ulike løsningsforslag og deretter endelige anbefalinger til lederrådet i september 2019. De første vedtakene ble fattet i lederrådet i november 2019.
  • Arbeidsgruppen har hatt prosjektstøtte fra en ekstern samarbeidspartner, eiendomsrådgiverne CBRE.
  • Kilde: Perleportalen/Frelsesarmeen

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter