Nyheter

Klarsignal for Diakonhjemmets storutbygging

Reguleringsplanen for Diakonhjemmet er no vedteken av bystyret i Oslo. Men sjukeheim kan dei framleis ikkje bygge.

Omsorg+ er eitt av områda i nye Diakonhjemmet hage. Det består av 124 omsorgsbustadar tilpassa eldre som ikkje treng sjukeheimsplass, men som har utfordringar med å bu i eigen bustad. Bygget skal stå ferdig hausten 2020.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter