FRYKT FOR ELDRE:

Syke eldre frykter koronasmitte fra hjemmepleiere

Folkehelseinstituttet gir tydelig beskjed: Hjemmesykepleiere må være spesielt aktsomme. Syke eldre må unngå forsamlinger.

En Vårt Land-leser som har sin alvorlig syke far boende hos seg, er bekymret for om han og andre eldre som pleies hjemme blir smittet av hjemmepleiere. Hjemmesykepleien kommer to ganger om dagen. Leseren ser tegn som tyder på at pleierne ikke er varsomme nok: De bruker engangshansker kun under stell, hender blir ikke vasket ved besøk, og antibac blir ikke brukt.

Eldre og syke særlig utsatt

Syke eldre er utsatt for viruset, bekrefter helsemyndighetene. Brukere i hjemmehelsetjenesten er blant de mest sårbare for smittespredning.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, sier til Vårt Land at de har bedt alle kommuner om å tenke spesielt på de som er utsatt. Det gjelder spesielt de som er i sykehjem og hjemmetjenesten.

– Jeg er trygg på at dette tas på det største alvor, sier han til Vårt Land.

Seks uker etter at det første smittede ble registrert i Frankrike, har norske myndigheter ikke på plass en strategi for de som er mest utsatt for Covid-19-viruset. Men det kommer, ifølge Guldvog:

– Sammen med andre nordiske land utarbeider vi en egen strategi for de som er mest sårbare. Vi kan om relativt kort til gi bedre informasjon om hvordan hver enkelt skal forholde seg til situasjonen. Det jobbes med dette spesielt, sier han.

Tiltak for å redusere smittepress

– Brukere i hjemmesykepleien kan også selv sørge for å ha god hygiene, og da spesielt håndhygiene. De kan også unngå å være i områder med store forsamlinger hvor det er fare for å få kontakt med folk de ikke har kontroll på, sier områdedirektør på Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm.

Han sier at myndighetene nå har anbefalinger med konkrete tall for hvor mange mennesker som kan samles. Dette mener han gjør det lettere for kommunene å vurdere tiltak. Også oppfordringen til hjemmekontor er tiltak for å redusere smittepresset i befolkningen generelt.

Prøver å gjøre rådene mer relevante

Rådene til helsepersonell på FHI.no er for generelle når det gjelder konkrete situasjoner som ansatte står i. Dette er en utfordring, medgir Bukholm.

– Vi gjør daglige vurderinger basert på tilbakemeldinger og prøver hele tiden å gjøre rådene mer tydelige og relevante for de som bruker dem, sier han.

Syke eldre som bruker hjemmetjenesten kan ha problemer med å få med seg, eller følge, rådene på nettsider. Bukholm har en oppfordring til hjemmetjenesten:

– De som arbeider i hjemmetjenesten kan vurdere hvilken evne deres klienter har til å oppfatte råd fra media. Om det er opplagt at de ikke klarer det, tenker jeg at det viktig at hjemmetjenesten selv tar et ansvar og bidrar til å gi råd eller gjøre tiltak som beskytter disse personene.

Spritbasert håndvask godt nok

FHI råder helsepersonell til å bruke spritbasert håndvask.

– Ettersom antibakterielle midler er mer tilgjengelige og ikke avhengig av en vask, er de raskere og lettere å bruke. Covid-19 viruset responderer like godt på spritbasert håndhygiene som håndvask, opplyser Bukholm.

– Eldre er ikke så redde

– Jeg opplever at de fleste av brukerne kommer seg ut og går på dagsenter. Det virker ikke som om alle er så redde. De er informert om at de skal unngå håndhilsing og ser at vi passer på hygiene, sier Tanja Culum, helsefagarbeider i Bjerke bydel i Oslo.

Hun forteller om en bruker som har avlyst besøk i frykt for smitte, men at smittefrykt blant brukerne ikke er et stort problem. Hun opplever at kommunikasjonen er god både mellom ansatte og brukere, og ansatte og ledelse.

Flere smittevernstiltak er satt i gang i hjemmetjenesten i bydelen. Hun jobber selv med hverdagsrehabilitering, som er en del av hjemmetjenesten.

Ansatte bruker håndsprit og går på kurs

– Det er utplassert antibac overalt og ansatte har fått e-lærningskurs om hvordan de skal bruke rådene fra Folkehelseinstituttet.

Culum sier at ledelsen jobber med å forberede hjemmetjenesten på et større utbrudd. Da kan arbeidsmetodene til pleierne bli helt annerledes.

Hovedstaden har opprettet egen koronatelefon

Oslo kommune har opprettet en korona-telefon, som kan avlaste legevakta for spørsmål om smitte og råd.

– Der er det blant annet sykepleiere fra bydelen, som kan bli tatt ut av vanlig arbeid. Brukere i hjemmetjenesten kan ringe denne for informasjon og hjelp.

LES MER FRA VÅRT LANDS KORONADEKNING

Hvordan merker du at du er syk? Les svarene fra viruseksperten her

Ullevål-sjef ber om flere smittetiltak:– Jeg tror ikke folk innser alvoret

Kraftig økning i virusdødsfall i Italia

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter