Nyheter

Får flere henvendelser om selvmord

Kirkens SOS tror korona-pandemien forklarer en dramatisk økning i henvendelser om selvmord denne påsken.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Jeg har aldri i min tid i Kirkens SOS fått rapportert så mange­ ­alvorlige samtaler og fått så mange tilbakemeldinger om at en har vært med folk på kanten av livet – og at sam­talene faktisk­ har gjort at folk har holdt ut i denne tiden, sier Lene Hopland Bergset, fagansvarlig i Kirkens SOS.

I påsken i år har 21 prosent av samtalene Kirkens SOS har tatt imot, handlet om selvmord. Det er nær en dobling fra fjorårets påske, da tallet var 11 prosent.

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. De er tilgjengelig på telefon, chat og anonym SOS-melding via organisasjonens nettside.

I tillegg til økningen i antallet samtaler som omhandler selvmord, har det også vært en dobling i andelen av disse hvor selvmordsfaren har vært «middels» til «akutt». I fjorårets påske ble 5 prosent av samtalene vurdert til å utgjøre middels til akutt selvmordsfare, mens tallet i år er 10 prosent.

– Statistikken for de siste ukene, og nå i påsken, gir meg en følelse av at det er livsviktig at vi er til stede, sier Hopland Bergset.

BEHOV: Lene Hopland Bergset har jobbet i Kirkens SOS i over åtte år, men sier hun aldri før har opplevd at deres ansatte mottar så mange alvorlige samtaler som nå.

Lene Hopland Bergset har jobbet i Kirkens SOS i over åtte år, men aldri før opplevd å få så mange alvorlige samtaler som nå. Foto: Kirkens SOS

Lengre samtaler

Kirkens SOS har mellom palmesøndag og langfredag besvart 2.702 samtaler på telefon, som er noe færre enn 2.896 samtaler i påsken­ i fjor.

Samtalene har imidlertid vart betydelig lengre, fordi alvorlighetsgraden har vært høyere. Organisasjonenes egen statistikk viser at alvorlighetsgraden har vært høyere både på telefon, melding og chat, med høyere­ følelsestrykk og mer alvorlig tematikk.

Korona

Temaene som har blitt tatt opp i løpet av påsken i år, er relativt likt som påsken i fjor, skriver kommunikasjonsansvarlig i Kirkens SOS, Hailey Hammer i en e-post til Vårt Land.

Temaer som går igjen er psykiske vansker, ensomhet og relasjonsproblematikk. Men i år har Kirkens SOS bemerket seg at de som tar kontakt utviser betydelig mye større angst, uro, og bekymring knyttet til korona.

Generalsekretær i Kirkens SOS, Leif Jarle Theis tror de nye tallene henger sammen med korona-­pandemien.

– Tallene er tydelige, og vi tror de gjenspeiler redselen som er i befolkninga akkurat nå. Vi ­lever i en ekstraordinær situasjon, sier Theis.

Tiltak

Sist tirsdag kunn­gjorde regjeringen at landets barnehager gradvis gjenåpner fra 
20. april, mens skolene åpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

Etter 27. april vil 5. – 10. trinn og øvrige trinn og utdanningsprogrammer i videregående skole­ fortsatt være stengt.

Regjeringen sier de vurderer løpende hvilke trinn som kan starte på skolen og det er et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien.

Søndag meldte NRK at over dobbelt så mange barn og unge har kontaktet alarmtelefonen den siste måneden sammen­liknet med samme periode i fjor.

– Vi er bekymret for sårbare barn i utsatte familier. Dette er en anonym tjeneste, men vi vet at barn, unge og ungdommer ­bruker tjenestene våre, særlig chat og SOS-meldinger, sier ­generalsekretær Theis.

Utvidelse. – Vurderer Kirkens SOS å innføre andre tiltak for å nå ut til personer som har det tungt nå?

– Vår oppgave er å være til ­stede i øyeblikket og å lytte­ til mennesker som opplever følelses­messig krise. Vi har ikke diskutert å utvide noe utover dette­, sier Theis.

– Vi mener imidlertid det er viktig å styrke alle tiltak som drøftes i hele Helse-Norge rundt ivaretakelsen av de meste sårbare og utsatte gruppene i denne spesielle situasjonen.

Mental helse

Fagsjef Rune Helland i Mental helse opplyser til Vårt Land at de i løpet av den første påskehelga 3.-5. april fikk 1724 henvendelser, hvorav 344 handlet om korona.

Mange tok kontakt på grunn av konflikt i familien, fordi de fryktet at påska i år skulle bli ekstra vanskelig, eller på grunn av korona-relaterte utfordringer knyttet til økonomi, rus, samliv, ensomhet, eller manglende hjelp fra helsevesenet.

Alarmtelefonen for barn og unge

Også Alarmtelefonen for barn og unge har opplevd en stor pågang, etter at de utvidet med en 24-timers tjeneste gjennom påsken, melder NTB.

Ifølge avdelingsleder Margrethe Østerhus har tjenesten opplevd en økning fra i gjennomsnitt 19 samtaler per dag i mars til 39 samtaler i april.

– Vi ser også at temaene som kommer inn, er relatert til korona. Familien går tett oppi hverandre, konfliktnivået øker, og rus er gjerne et tema, sier Østerhus til NRK.

NTB skriver at Alarmtelefonen så langt i april har hatt over 400 henvendelser på telefon, i tillegg til over 400 henvendelser på den nye 24-timers chattetjenesten som ble åpnet tirsdag.

Østerhus forteller at mange av brukerne ønsker å være anonyme, og at en stor andel barn kontakter dem på natta.

– Det kan være mange årsaker til det, men det er jo gjerne da folk er alene for seg selv, og det er ingen som verken hører eller ser dem, sier hun.

LES MER:

---

Trenger du noen å snakke med?

  • Disse kan du ringe:
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Ved akutte situasjoner - ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter