Nyheter

Derfor har svensker selvsikker smittestrategi

Stor tro på seg selv. Dette er noe av det Hilde Sandvik og Björn Lindahl Sveriges peker på for å forklare broderfolkets alternative koronakamp.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

De ressurssterke nabolandene våre løser ofte utfordringer ganske likt. Også i møte med koronakrisen har de lagt seg på tilnærmet samme list, bortsett fra Sverige.

Forløpig har svenskene få påbud, men i økende grad anbefalte retningslinjer for smittevern.

Nye tiltak kom 1. april, nærmere tre uker etter at nabolandene innførte lignende, men strengere regler. Dødsfallene i Sverige er betraktelig høyere enn i nabolandene, med 239 døde som følge av viruset, mot 104 i Danmark og 44 i 
Norge.

Enorm tillit til ekspertene

Program-­
leder i radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken» Hilde Sandvik mener at noe av ­annerledesheten handler om at det er helsemyndighetene og ikke politikerne som handler i Sverige.

– Svenskene har stor 
selvtillit, sier Hilde Sandvik.

– Embetsverket står tradisjonelt svært sterkt i Sverige. Tilliten til disse institusjonene er høy blant det svenske folk. Når ekspertene taler, blir de hørt.

Rent juridisk er det også en forskjell i at en svensk minister ikke kan instruere et embetsverk, ifølge Sandvik.

– Det er på grunnlag av det at den svenske statsepidimologen Anders Tegnell, kan si at det er han som har iverksatt en lov, og ikke regjeringen.

Liker å være verdenspoliti

I Sverige er det tatt til orde for hvor viktig det er å verne om demokratiet, selv i krisetid. Så kan en spørre hvorfor de er mer opptatt av det i Sverige enn i Norge, resonnerer Sandvik.

– Det er utrolig lenge siden Sverige har vært i en reell krise, som krig. I Danmark og Norge ligger krisebevisstheten lenger fremme, og de har kanskje mer erfaring med at drastiske tider, krever drastiske tiltak.

Sandvik mener at svenskene i stor grad ønsker å se seg selv som verdens fyrtårn.

– Historisk sett har svenskene en stormaktstankegang, som vi overhodet ikke har i Norge. De liker å være verdenspoliti, og fortelle hvordan ting skal gjøres.

– Sverige er ikke rustet for krise, mener Björn Lindahl.
– Sverige er ikke rustet for krise, mener Björn Lindahl. 

Intet oljefond og en svak regjering

Björn Lindahl, ansvarlig redaktør i Nordisk ­arbeidsliv og mangeårig svensk korrespondent i Norge, tror det er en kombinasjon av nevnte tillit til eksperter, en svak regjering og en sterk personlighet i Tegnell, som gjør Sverige annerledes.

Han tror også at økonomien spiller inn på svenskenes holdninger.

– Økonomisk sett er Sverige allerede i en krise og har høy arbeidsledighet. Uten at økonomiske argumenter legges til grunn for helsetiltakene, ville større inngripen i næringslivet ha større konsekvenser for den svenske økonomien enn den norske, tror Lindahl.

Sjelden ulik vitenskap

Også Lindahl vektlegger at svenskene har stor tro på seg selv.

– Svenskene har det i ryggmargen at de er best i verden. De tester ut ting selv og har stor tro på at de har rett.

Likevel ser Lindahl, som gjennom en yrkeskarriere har sammenlignet Norge og Sverige, at det er unikt at de velger så ulik strategi.

– En ting er en ulik, politisk strategi, men så vidt jeg ser er det første gang vitenskapen er så ulik i de to landene.

Svenskens strategi provoserer nordmenn

– Sverige er ikke særlig rustet for en krise. Det er verken verneplikt eller beredskapslager i landet. Helsevesenet er heller ikke i toppform.

Selv er Lindahl forbauset over at det ikke er mer diskusjon i Sverige.

– Det er åpenbart stor tro på hva som gjøres i Sverige.

Han opplever at svenskenes tilnærming provoserer nordmenn voldsomt.

– Jeg vet ikke hvorfor, men nordmenn leter kanskje etter et sted å legge skylden. Om Sverige hadde fulgt Norge, hadde vi kanskje diskutert Trump ­eller Bolsonaro mer.

Les mer her:

---

Korona-Sverige

  • Knapt 5.000 er smittet.
  • 239 er døde, de fleste menn.
  • Stockholm er episenter for smitten.
  • I slutten av april vil over halvparten av Sveriges rundt 10 millioner innbyggere være smittet, sa forsker Tom Britton 1. april.
  • Sverige innfører tiltak for å stoppe medisinhamstring.
  • Om en uke ventes sykehusene i Stockholm å være fulle, fremgår det av et interndokument.
  • Besøksforbud på aldershjem ble innført denne uken.
  • Regjeringen tror arbeidsledigheten vil stige til ni prosent i år.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter