Nyheter

Barn i barnevernet i Oslo skal ha krav på barnehage eller aktivitetsskole selv om skolene er stengt

Beskjed fra barnehagesjefen i Oslo: Alle med vedtak gjennom barnevernet, skal ha krav på tilbud fra kommunen.

Barnehager og skoler er midlertidig stengt, men Oslo kommune gir nå bydelene beskjed om at unntaket som gjelder helsepersonell og andre med kritiske samfunnsfunksjoner, også skal gjelde for barn som har vedtak gjennom barnevernet.

Vårt Land har de siste dagene satt søkelyset på hva som skjer med de sårbare barna når skoler og barnehager stenger. Redd Barna er bekymret for barn som har det vanskelig, skrev Vårt Land i helga, noe som fikk barneminister Kjell Ingolf Ropstad til å oppfordre sårbare barn til å ta kontakt med en voksen de stoler på.

Vi har også fortalt om Blå Kors, som følger opp sårbare barn og foreldre, som blant annet syns det er vanskelig å forstå alt myndighetene kommer med av informasjon, spesielt i disse dager.

Må gi tilbud til barn som er i barnevernet

Ledere for skoler og barnehager har blitt lovpålagt å sørge for et tilbud for barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner når resten holdes hjemme som følge av koronaviruset. Dette gjelder også for barn med særlige omsorgsbehov nå som barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, er beskjeden fra Oslo kommune.

I et brev får bydelsdirektørene beskjed om at barn som har vedtak gjennom barnevernet om barnehage eller aktivitetsskole på grunn av omsorgssituasjonen i hjemmet, gis tiltak som ivaretar de behov barnehage og aktivtetsskole er ment å dekke.

«Vi henstiller bydelene til å holde kontakt dialog med barnehager, skoler og foreldre rundt ivaretakelsen av barn som har barnehage og aktivitetsskole som hjelpetiltak, på grunn av omsorgssituasjonen i hjemmet», skriver seksjonssjefen for barnehager og fungerende seksjonssjef for barnevern og helse i brevet.

Disse barna skal fortsette i et tilbud sammen med barn av foreldre som har yrker som anses som kritiske samfunnsfunksjoner, som helse- og omsorgspersonell og folk som jobber i transportsektoren.

Barnevernsansatte er samfunnskritisk personell

Lørdag ble det klart at barnevernsansatte får samme status som helsepersonell, som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner», skriver Aftenposten. 

– Det betyr at barnevernsansatte har mulighet for å gjøre jobben sin og ivareta barn som trenger det uten å måtte passe egne barn hjemme. Og ikke minst, at kommunene må ta hensyn til barnevernsansatte i sine beredskapsplaner, sier Mari Trommald, direktør i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, til Aftenposten.

Det betyr at barnevernsansatte ikke kan bli omdisponert til andre funksjoner i kommunene, for eksempel i helsesektoren.

Mandag bes kommunene om å gjøre en konkret vurdering av aktuelle barn under 12 år som mottar tiltak fra barnevernet. Kommunen må kartlegge om barnet har særskilte omsorgsbehov som gjør at de må få tilbud fra skole og barnehage.

– Også barn som ikke mottar hjelp fra barnevernet, men som er kjent fra skoler og barnehager fra før, kan ved behov vurderes og eventuelt få et tilbud, sier Trommald til Aftenposten.

Ba Erna snakke til barna

Redd Barna mener lignende beskjed bør gå ut i alle kommuner.

De fortalte Vårt Land fredag at de er bekymra for hvordan barn som har det vanskelig hjemme, vil få det når skoler og barnehager stenger på grunn av koronasmitte. 

– Myndighetene er ekstremt gode til å kommunisere og prioritere situasjonen rundt selve koronaviruset. Men jeg savner at de henvender seg til barna og gir beskjed om hvor barna kan oppsøke hjelp nå hvis jeg har det vanskelig, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Ropstad er bekymra for barna

Lørdag kom svaret fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Han ber barn ta kontakt med en voksen de stoler på. 

– Hvis barn ikke har det bra hjemme, kan de ta kontakt med en fotballtrener, en lærer eller en besteforelder gjennom FaceTime, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Han sier at regjeringen vil gjøre det den kan for å holde barnevernstjenesten operativ. Ropstad understreker også at skolene sender jevnlig ut informasjon til elever og foreldre.

– Skolene legger også opp til at elever kan ta kontakt med lærere eller sosiallærer ved sine skoler, dersom de har behov for å snakke om vanskelige ting, suer Ropstad.

Trenger du hjelp?

På kvelder og i helger er barnevernvakta akuttberedskap for barnevernet. Her finner du kontaktinformasjon til nærmeste barnevernsvakt.

Telefon: 116 111

Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55

Sms: 41 71 61 11

Hos Røde Kors kan barn under 18 år snakke med voksne enten på telefon 800 33 21 eller på Kors på halsen sine nettsider.

Ane Bamle Tjellaug

Ane Bamle Tjellaug

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter