DNK AVLYSER ALT:

Den norske kirke avlyser alle gudstjenester

I stedet oppfordrer kirka folk til å møtes på nettet.

Etter at regjeringa la fram sine vurderinger rundt koronaviruset, har Den norske kirke bedt om at alle menigheter avlyse planlagte gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus.

Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars.

Konstituert preses Atle Sommerfeldt sier kirka er opptatt av å være tilstede for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap, men samtidig må de være med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus.

– Derfor må vi endre kirkens tilbud, og gå bort fra fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre, sier Sommerfeldt.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen oppfordrer i stedet folk å søke fellesskap på nett.

– Vi ønsker fortsatt å være tilstede for alle som vil be, ha noen å snakke med eller oppleve et fellesskap, men det må skje via radio, nett og facebook. Publikum oppfordres til å følge kirken på sosiale medier og nettsidene våre, og kontakte den lokale menigheten på telefon eller nett, sier Ingrid Vad Nilsen.

Kan gjøre lokale unntak

I løpet av denne perioden kan det avholdes begravelser eller andre kirkelige handlinger i samråd med lokale helsemyndigheter og de involverte, påpeker Kirkerådet.

– Det er kun strengt nødvendige aktiviteter som kan gjennomføres slik situasjonen er nå, og det må gjøres i samråd med helsemyndighetene, sier Vad Nilsen.

Følgende avlysninger har allerede blitt varsla:

• Den norske kirke avlyser alle gudstjenester i alle bispedømmer. Begravelser, vigsler og dåp blir i hovedsak gjennomført som lukkede arrangement med tak på antall deltakere. Kontakt din menighet for lokal info.

• Den katolske kirke innstiller alle messer. Messeplikten er midlertidig opphevet. Tiltakene tjelder inntil palmesøndag.

• KFUK-KFUM avlyser alle nasjonale speideraktiviteter ut april.

• KRIK avlyser all aktivitet tre måneder fram i tid.

– Kan være godt å legge det i Guds hender

På kirkens nettsider sier Herborg Finnset, som er biskop i Nidaros, at kirken har en rolle i den pågående smittesituasjonen.

– Kirken har alltid vært et sted for å søke trøst, oppmuntring og støtte. Vi er her for alle som trenger det, og også den smittesituasjonen vi nå er oppe i kan det være godt å legge i Guds hender, sier Finnset.

Hun oppfordrer prestene til å finne løsninger lokalt for å møte de har behov for besøk, trøst eller nattverd. Hun understreker at det ligger dypt i prestetjenesten å være tilstede for redde og syke, og å gi eksistensiell hjelp i vanskelige situasjoner.

– Vi skal opptre ansvarlig, og gode samtaler kan absolutt gjennomføres på telefon eller over nettet, sier hun.

Flere hadde allerede avlyst

Tidligere i dag kom det beskjed om at mange gudstjenester vil bli avlyst.

– Vi er opptatt av at folk fortsatt kan gå i kirken og søke ro og trygghet, men mange steder blir det ikke vanlige gudstjenester fremover. Vi vil holde åpne kirker der det er mulig, og anbefaler alle som vil oppsøke kirken, og sjekke lokalt hvordan tilbudet er, sa konstituert preses, Atle Sommerfeldt i en pressemelding.

Oslo og Asker hadde allerede avlyst sine gudstjenester, og meldt om at dåp, vigsler og gravferd gjennomføres med tilrettelegging.

– Vi må være kirke på en annen måte, sier biskop i Oslo Kari Veiteberg til kirken.no.

I stedet for gudstjenester vil bispedømmet satse mer på åpen kirke, der folk kan komme innom for å tenne lys eller snakke med de ansatte.

– Vi opplever at folk  er bekymret for situasjonen, sier biskopen.

I Agder og Telemark avlyses alle gudstjenester fram til 22. mars. Det kan bli akutelt med forlengelse.

Også Tunsberg bispedømme avlyser gudstjenester denne og kommende helg.

Nidaros avlyser gudstjenester

I Nidaros bispedømme deltar 15-20 000 mennesker i kirkelige handlinger hver uke. Det holdes 110 gudstjenester og 60 gravferder i uka. Også her blir alle gudstjenester avlyst.

– Smittefaren knyttet til koronaviruset er en alvorlig situasjon. Som kirke følger vi de medisinske vurderinger fra helsemyndigheter og fra hver enkelt kommunelege. Vi kan ikke utelukke at kirkelige handlinger blir berørt, sier Steinar Skomedal, stiftsdirektør i Nidaros, til kirken.no

– Vi tar naturligvis vårt ansvar som samfunnsaktør. Våre kirkelige handlinger må derfor gjennomføres forsvarlig. Dåp og gravferder går sin gang, men i noen tilfeller kan det bli aktuelt å begrense deltagelsen, sier stiftsdirektøren.

– Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Det er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier Nidaros-biskop Herborg Finnset.

Bruk chat

På Facebook oppfordrer Den norske kirke folk til å chatte med nettprestene i nettkirken:

Vil du snakke med noen? 🗣 Du kan chatte med nettprestene på http://nettkirken.no om små og store spørsmål i livet. I dag er Nettkirkens chat åpen fra 09-11, 14-16 og 21-23.

Publisert av Den norske kirke  Torsdag 12. mars 2020

Les mer om koronautbruddet:

• Forseglede nattverdspakker og begravelser uten klemming. Slik tar kirker korona-grep

• KA oppfordrer til grep mot smittefare i kirker

• Oslo domkirke innfører nattverdsstopp

• Korona-viruset rammer Kirkemusikkfestivalen: Flere arrangementer avlyst

• Hvordan merker du at du er syk? Les svarene fra viruseksperten

---

Fakta:

---

---

Fakta:

---

Ane Bamle Tjellaug

Ane Bamle Tjellaug

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter