Nyheter

Kommuneadvokat gir grønt lys for boikott av israelske varer

Oslo byråd ønsker å boikotte israelske varer fra okkuperte Vestbredden. Helt lovlig, sier Kommuneadvokaten i Oslo kommune.

– Oslo kommune kan dermed lene seg på denne vurderingen fra UD, skriver advokat Monica Helland hos Kommuneadvokaten i et brev til finansbyråden i Oslo.

Hun viser til et brev Utenriksdepartementet sendte Tromsø kommune i mars 2018 (UD). Her slår UD fast, etter å ha vurdert saken i halvannet år, at regjeringen ikke kan stoppe kommunale boikottaksjoner som rettes mot varer og tjenester som er produserte i israelske bosettinger på Vestbredden, som Israel har okkupert siden 1967.

UD slo fast at kommunale anskaffelsesboikotter ikke strider mot Norges «internasjonale forpliktelser på handelsrettens område».

«Såfremt det i anskaffelsen tas inn et generelt forbehold mot tilbud som omfatter varer produsert på okkuperte områder, slik byrådserklæringen legger opp til, vil dette være et krav alle potensielle leverandører må forholde seg til. De gis dermed like muligheter til å unngå dette, og vil i så fall stille i konkurransen på like vilkår. Jeg kan ikke se at et slikt krav vil være problematisk opp mot de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesretten», skriver Helland.

Sjekket opp mot EU/EØS-regler

Kommuneadvokaten i Oslo sier også at «en anskaffelsesboikott kan aksepteres» ut fra EU/EØS-regler fordi det er snakk om «restriksjoner som hindrer fri flyt av varer produsert utenfor EØS, fra et ulovlig okkupert område».

Kommuneboikott i flere kommuner

Tromsø gjør det, akkurat som Trondheim; kommunene har vedtatt å ikke å kjøpe varer og tjenester som er produsert i israelske bosettinger på Vestbredden.

Også Hamar har et vedtak om å ikke kjøpe varer fra okkuperte områder. De har ikke spesifisert israelske områder i sitt vedtak, men i det generelle vedtaket inngår blant annet israelske bosettinger på Vestbredden, jamfør FNs folkerett.

Da Oslos gjenvalgte byråd presenterte den nye, politiske plattformen i oktober, ønsket Arbeiderpartiet, SV og MDG en kommunal boikott:

«Utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

 

«Konkurranse på like vilkår»

Kommuneadvokaten skriver at dersom byrådet legger opp til at varer fra alle okkuperte områder behandles likt, kan byrådet praktisere anskaffelsesboikotter:

Vil hjelpe palestinere

Israel og Vestbredden ble ikke nevnt i den politiske plattformen, men SVs gruppeleder i Oslo bystyre gjorde det klart at det er særlig snakk om israelske varer fra Vestbredden:

– Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år. Det er et felles globalt ansvar å bidra til varig fred og palestinernes frihet, derfor er jeg glad for at byrådet nå skal vurdere muligheten for å bruke innkjøpsmakten sin aktivt mot okkupasjonen, sa Sunniva Holmås Eidsvoll til NTB.

Appell fra UD

Selv om Solberg-regjeringen ikke kan stoppe lokalpolitikere i å vedta flere kommunale boikotter, leverte UD, i mars 2018, en sterk appell om å la være:

«Regjeringen mener likevel at et slikt vedtak er lite tjenlig og noe vi ikke tilråder. Regjeringen ser ikke boikott som et hensiktsmessig virkemiddel for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne», skrev statssekretær Audun Halvorsen (H).

Boikottvedtaket i Tromsø kom på UDs bord etter at det ble klaget inn for Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Mindretallet i kommunestyret ba om en såkalt lovlighetskontroll.

Opprop fra jøder

Vårt Land fortalte i desember at Oslos boikottplan gjør norske jøder redde.

– Folk kan slutte å vise fram sin jødiske identitet, sa Leif Knutsen. Han var en av initiativtagerne bak et opprop der rundt 100 norske jøder ba Oslo byråd om å droppe boikottplanene.

Kommer flere utredninger

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier til Vårt Land at byrådets ønske om å bruke innkjøpsmakten skal utredes ytterligere:

– Uttalelsen fra Kommuneadvokaten er en del av denne utredningen, Oslo kommune har allerede strenge etiske krav i våre kontrakter. Nå skal vi vurdere hvordan dette skal utredes videre for å få et godt beslutningsgrunnlag.

LES MER

Oslos boikottplan gjer norske jødar redde

UD stopper ikke Israel-boikotter

Trakk boikott etter UD-press

---

Boikotter

  • Høsten 2016 fattet Trondheim bystyre et boikottvedtak for å ramme israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden: «Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i sine dagligliv. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under. Kommunen ønsker derfor å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område.»

  • Samme høst vedtok Tromsø en lignende boikott.

  • Utenriksdepartementet vurderte lovligheten av kommunale boikotter i halvannet år og konkluderte i 2018 med at de ikke er ulovlige.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter