Nyheter

Norsk frivillighet vokser – tro og livssyn er unntaket

Ny rapport viser at antall medlemmer og organisasjoner øker, og økonomien styrkes. Unntaket er i tro- og livssynssektoren, som har en nedgang i aktivitet.

Karl Henrik Sivesind  forsker

Kun for abonnenter

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter