Nyheter

Ulstein har ikke én krone til NHO

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) vil ikke gi én krone av det ordinære bistandsbudsjettet til NHOs Ole Erik Almlid.

– Å ta fra dem som trenger det mest, tror jeg ikke er den beste måten å gjøre det på, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Han svarer på NHO-sjef Ole Erik Almlids utfordring om at én milliard kroner, av bistandsbudsjettets totalt 40 milliarder, bør flyttes over til næringsrettede tiltak, i afrikanske land.

Han vil bruke de midlene på såkalte strategiske partnerskap. Det er, ifølge NHO selv, snakk om økonomisk å støtte opp om verdikjeder, utvikling av lokale næringskjeder, leverandørutvikling, tjenester og fagopplæring.

Partnerskapet går ut på at et er norske bedrifter som jobber med lokale aktører.

Mener NHO setter grupper mot hverandre

Ulstein reagerer på at NHO-lederen setter svake grupper opp imot næringslivets behov ute. Utviklingsministeren sier at han langt på vei følger Almlid i målsettingen om at arbeidsplasser i Afrika i større grad må skapes av privat næringsliv.

– Der jeg er veldig uenig med ham, er når han sier om at det svikter når det kommer til utdanning i utviklingsland. Det er jeg overrasket over at han har den koblingen, ikke minst når det gjelder å ta utvikingsmidler fra andre områder, sier Ulstein.

Utviklingsministeren er denne uken i Mosambik for å møte norske næringslivsledere. Mosambik får i overkant av 350 millioner kroner i årlig bistand fra Norge, melder Norad.

– Her er det bare 28 prosent av kvinnene som kan lese og skrive, og graden av barneekteskap er høy. Jeg tror ikke det er bistandsmidler til næringslivet de trenger mer av her, sier Ulstein.

Relevant kompetanse til næringslivet?

Almlid etterspør kompetanse som er relevant for næringslivet i de landene der norsk næringsliv skal etablere seg.

– Der er jeg enig med Almlid. Det er ikke nok å gi utdanning, vi må utdanne befolkningen til yrker som næringslivet trenger. Det er derfor vi har engasjert oss i Vest-Afrika og her i Øst-Afrika, sier Ulstein.

Ifølge KrF-statsråden har de mer enn doblet innsatsen for utdanning siden 2013.

– Et av de viktigste tiltakene her i Øst-Afrika er at over 12.000 har fått fast arbeid etter gjennomførte kurs.

Enige i at privat næringsliv er nødvendig

Ulstein sier at de har flere konkrete eksempler som om satsing på yrkesfag.

– Så du deler ikke Almlids bekymring?

– Vi trenger alle å bekymre oss. Det er 20 millioner jobber som trengs årlig i utviklingsland. Vi trenger alle mann til pumpene. Når det gjelder kampen om de gode løsningene – det kan være så kommersielt som det bare vil - så handler det til syvende og sist om at vi trenger arbeid og vi trenger vekst, sier Ulstein.

Men midlene skal ikke tas fra områder av bistandsporteføljen, mener han, noe som forøvrig kan minne om hans uttalelser da Høyre ønsket å ta 12 milliarder bistandskroner og spisse dem mot klimatiltak i utviklingsland.

– Det vil være skadelig for et land som Mosambik. Hvis vi skulle fjernet en viktig del, som utdanning eller helseinnsats, som når marginaliserte og sårbare grupper, vil resultatet være at de bare havner enda lenger unna arbeidslivet.

Vil prioritere verdens svakeste

Ulstein mener at det er Norges ansvar å opprettholde bistanden til de svakeste gruppene.

– Der har dessverre andre giverland og andre aktører beveget seg bort. Hvis vi skal nå bærekraftsmålene, gi helsehjelp og utdanning til alle, så må vi gå til de mest sårbare gruppene først, sier han – og drar fram et sitat fra direktøren i Verdensbanken.

– Anshula Kant sa: «Dagens veksthemmede barn er morgendagens veksthemmede økonomi». Vi må sørge for de mest basale behovene, sier Ulstein.

Les mer om denne debatten:

• Vårt Land mener: Behov for grundig gjennomgang av norsk utviklingshjelp

Dagfinn Høybråten fillerister NHO-bistand

• Ole Erik Almlid: Mer næringsliv i norsk bistand vil gi flere jobber

• Catharina Bu i Agenda: Vag sult-plan fra utviklingsministeren

---

Fakta:

---

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter