Nyheter

En fordømt folkehelgen

Santa Muerte er en ­helgen som forstår at folk ikke alltid kan følge loven,­ sier religions­forsker ­Asbjørn Dyrendal.­

Av Håkon Vatnar Olsen - religion@vl.no

Sosiale forhold som fattigdom og kriminalitet er en stor del av forklaringen på at Santa ­Muerte har blitt så populær, mener Asbjørn Dyrendal, som er religionsforsker ved NTNU.

– Santa Muerte er først og fremst utbredt i lavere sosiale lag, som en type beskyttelse for dem som faller utenfor og er utrygge på om samfunnet er opptatt av dem.

Svart lys

Han forteller Santa Muerte ikke bare er knyttet til kriminelle miljøer.

– «Det svarte lyset» har større betydning og anvendelsesområder enn narkokultur, sier Dyrendal, med henvisning til de svarte stearinlysene tilhengerne ­tenner i dyrkingen av henne.

– Det er for folk som innser at moralen må vike for nødvendighet. Santa Muerte er en helgen som forstår at folk ikke alltid kan følge loven.

Dyrendal sier at Santa Muerte har fått lite kirkelig aksept.

– Santa Muerte er ikke helgen­erklært. Hun er på utsiden­ av kirken, skapt delvis av tradisjoner og delvis fra folks behov og ønsker. Til sammen skaper det følelsen av en form for avgudsdyrkelse.

Røtter i kulturen

Siden før europeerne kom, har dyrking av døden stått sentralt i mange latinamerikanske trospraksiser. Fortsatt er dette særlig tydelig på markeringen Día de Muertos (De dødes dag), som er relatert til vår allehelgensdag – og som er en tradisjon som ble popularisert i barnefilmen Coco fra 2017.

Professor i religion og etikk ved Nord Universitet Lars ­Kirkhusmo Pharo forteller at også Santa Muerte har dype ­røtter i latinamerikansk folketro.

– Dyrkingen av døden står sterkt i den kulturelle bevisstheten i Mexico. Vi finner likhetstrekk mellom Santa Muerte og aztekernes og mayaenes kultur, sier Pharo, som presiserer at Santa Muerte ikke er hentet fra de latinamerikanske urreligionene, selv om dyrkingen av henne­ henter inspirasjon derifra.

– Urbefolkningsfenomener står ennå sterkt i Latin-Amerika.­ Tilhengerne av Santa Muerte har også blitt inspirert derifra.

Hvorfor tror du fenomenet er voksende?

– Santa Muerte tilbyr noe de ikke får i tradisjonell kristendom. Her får de faktisk løfter om beskyttelse og materielle fordeler i denne verden, ikke bare den neste. Men det er vanskelig å si, for det er ikke uproblematisk å forske på dette fenomenet. Det kan være livsfarlig å slippe inn i narkomiljøene.

Hvordan forholder den katolske kirken seg til Santa Muerte?

– Kirken fordømmer alle innslag av denne typen. Katolske prester blir oppsagt eller forvist hvis de viser tendenser til dra slikt inn i teologien.

LES MER:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter