Nyheter

NLM-kvinner: Ønsker ikke hyrdeansvar på øverste nivå

Kvinner i NLM gleder seg over at organisasjonen skal utrede muligheten for at kvinner kan sitte i hovedstyret, men det øverste hyrde- og læreansvaret vil de fortsatt skal være forbeholdt menn.

– Jeg har ingen problemer med NLMs teologi om kvinner. Det er kulturen og strukturen i organisasjonen vi i NLMs kvinnenettverk ønsker å endre på, sier Maria Celine Lundeby, ungdomsleder og medlem i kvinnenettverket til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Torsdag meldte Dagen at misjonsorganisasjonen skal tilstrebe balanse mellom kvinner og menn på alle nivåer i organisasjonen, ifølge et nytt notat som ble presentert på NLMs lederforum på tirsdag. Organisasjonen vil nå utrede muligheten for å åpne opp for kvinner på alle styrenivå, inkludert hovedstyret, som er NLMs ledende organ.

Fungerende generalsekretær Espen Ottosen understreker at dersom kvinner skal inn i hovedstyret, må det gjennomføres en strukturendring, hvor det særskilte hyrde- og læreansvaret plasseres et annet sted i organisasjonen.

– Vi tenker det er naturlig å undersøke om dette er veien å gå for oss også. Hovedstyret behandler mange saker som handler om helt andre ting enn NLMs åndelige profil. Det er en del av begrunnelsen, sier han til Dagen.

‘God løsning’

Det såkalte tjenestedelingsprinsippet har vært diskutert i NLM siden organisasjonen ble startet i 1891, og innebærer en teologisk forståelse av at menn og kvinner tillegges ulike oppgaver i menigheten fordi de har fått forskjellige evner av Gud.

I NLM betyr dette at kun menn kan ha særskilt åndelig ansvar – i NLM kalt hyrde- eller læreansvar – og at det derfor kun er menn som kan inneha stillingen som generalsekretær, leder for NLM Utland og NLM Norge. I tillegg er det kun menn som kan sitte i hovedstyret og være stemmeberettigede medlemmer av organisasjonens rådsmøte.

Hyrde- og læreansvaret mener Maria Celine Lundeby fortsatt skal være forbeholdt menn, hun synes derfor det er en god løsning å skille det ut fra hovedstyret.

– Jeg opplever at Det nye testamentet flere steder løfter fram en forskjell på menn og kvinners tjeneste i menigheten, og selv om det ikke er entydig eller enkelt å se akkurat hvor disse skillelinjene går, så er det naturlig for meg å tenke at det øverste hyrde- og læreansvaret er forbeholdt kvalifiserte menn.

‘Svak begrunnelse’

At kvinner bør ha en plass i hovedstyret, begrunner Lundeby på samme måte som NLM-lederen: Styret behandler mange saker som ikke er av åndelig karakter.

– Mange opplever derfor at ledelsens begrunnelse for at bare menn får ha en rolle i hovedstyret, ikke er god nok. Derfor er det fint at man tar tak i dette nå. Jeg håper at folk er klare for det i organisasjonen, for historisk har spørsmålet vært betent, sier Lundeby, som tok til orde for en strukturell endring under forrige generalforsamling i 2018.

Hun mener dagens praksis skaper en usikkerhet som gjør at kvinner kan miste frimodigheten i tjenesten som for eksempel forkynnere, «noe som kan begrense misjonsorganisasjonen med å nå ut med evangeliet».

– Vi trenger menn og kvinner som utfyller hverandre på ledernivå for å bli en mest mulig slagkraftig organisasjon, sier hun.

Etterlyser debatt

Marit Andersen, landsarbeider/fellesskapsutvikler og forkynner i NLM, er enig i at menn skal ha hyrde- og læreansvaret, ifølge Bibelen.

– Sånn som jeg leser dokumentene er det ikke snakk om at en ønsker å forandre teologien. Det handler om at vi må snakke mer om hvordan vi organiserer arbeidet vårt.

At menn skal ha hyrde- og læreansvaret mener hun er spesielt utfordrende på lokalt plan.

– I dag er det ikke lett å si hva hyrdetjenesten går ut på, og her må man ta noen praktiske bestemmelser, sier hun.

En strukturell endring ble også løsningen for NLM da kvinner fikk stemmerett i generalforsamlingen til NLM i 1997: Man opprettholdt et hovedstyre av bare menn og opprettet i tillegg et rådsmøte av menn som fikk hyrde – og læreansvaret. Disse forbereder i dag saker til generalforsamlingen.

LES MER:

NLM vil klargjøre kvinners rolle

Kvinnenettverk i NLM vil velge vekk menn

– Kvinner oppfattes fortsatt som annenrangs

---

NLM

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på 7 regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikke

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter